Activiteiten agenda

woensdag 20 december 2017 - 19:00 uur
Gebedsgroep
zondag 24 december 2017 - 15:30 uur
Kinderkerstfeest

Kerkdiensten

zondag 17 december 2017 - 09:30 uur
ds J. Hansum - Derde Advent
zondag 17 december 2017 - 19:00 uur
Kees Verduijn - Vesper
zondag 24 december 2017 - 09:30 uur
ds R. van Laar - Vierde Advent
zondag 24 december 2017 - 22:00 uur
Ds. W. Scheltens - Kerstnachtdienst
Gezamenlijke dienst met Gereformeerde kerk

Kerstattenties uitdelen 2017

Geschreven door Diaconie op . Gepost in College van diakenen

metbosbloemenAl jarenlang wordt er met kerst, namens de gemeente van de Maranathakerk, een groet (kerstattentie) gebracht bij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder en zij die ziek zijn. Om zo onze verbondenheid met hen te laten zien en hen een hart onder de riem te steken. Juist in deze tijden is dit nog meer nodig, maar we kunnen dit niet zonder uw hulp.

Vandaar ons verzoek om na de morgendienst (en zo nodig de avonddienst) van zondag 17 december, één of meerdere attenties mee te nemen en te bezorgen bij degene(n) die op het adreskaartje staat/staan. De attenties staan klaar in de hal van de kerk op alfabetische volgorde van straatnamen, zodat u gemakkelijk kunt zien wie er bij u in de buurt woont.

Mogen we ook hierin laten zien dat we samen sterk zijn in het zorgen voor elkaar, zoals Jezus ons dat voorgedaan heeft.

De Diaconie

KND Adventsproject 10 december 2017

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2017-12-10-KND 10 december – Jona 2: Gods liefde brengt redding.
Jona vlucht weg van de opdracht van God, per schip over de zee. Dan grijpt God Jona als het ware in de kraag, uit liefde voor hem en uit liefde voor de stad Nineve . Het schip komt in een zware stormen zal schade oplopen. Dit hout komt in zee. Het hout wordt doordrenkt van de zee, maar blijft bestaan. Jona wordt overboord gegooid en de zee wordt kalm. Jona wordt op een wonderlijke manier gered uit zee. Hij wordt stil gezet om na te denken. Jona's leven moet net zo doordrenkt worden met zijn geloof in God als het
hout doordrenkt wordt met het zeewater. In de vis belijdt Jona Gods naam, hij vereert (Jona 1:9) niet alleen de HEER, maar moet belijden "het is de HEER die redt" (Jona 2:10).
Het symbool van de vis staat enerzijds voor de vis waarmee Jona werd gered; teken van redding. Maar ook als teken van het uitdragen van je geloof zoals de eerste christenen dat deden met het Ichthus-teken (=vis). Het gebruikte materiaal, het doordrenkte hout uit de zee dat komt als teken van hoop (nieuw leven) en als teken van geloof.
De gebruikte mosselen, zijn aan de buitenkant donker, maar aan de binnenzijde licht en glanzend. Jona moet leren dat hij niet alleen volgens de joodse wetten moet leven, maar dat hij de HEER werkelijk moet belijden als zijn God, zijn Redder. Pas dan kan hij en kunnen ook wij God werkelijk zien.

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.

melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).

Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.

Zingen op kerstochtend 2017!

Geschreven door Niesje van Donkelaar op . Gepost in College van diakenen

zingenineengroepKerstochtendzang - Zingt u/jij mee?

In Lunteren bestaat een traditie van vele jaren om op eerste kerstdag 's morgens van 06:00 tot 08:00 uur kerstliederen zingend door Lunteren te gaan. Dit zingen van bekende kerstliederen vindt plaats voor de huizen van mensen die vanwege ziekte, ouderdom of om andere redenen aan huis gebonden zijn en daarom niet in staat zijn het kerstfeest in de kerk mee te vieren.

Deze activiteit vindt plaats onder verantwoording van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente Lunteren en de Maranathakerk.

We verzamelen om 06:00 uur bij de Rabobank en zingen tot 08:00 uur. Daarna zijn alle zangers en zangeressen van harte uitgenodigd om gezamenlijk te ontbijten. Dit jaar verzorgt de Maranathakerk het ontbijt.

Graag nodigen wij jong en oud uit om met ons mee te doen. Tot ziens op eerste kerstdag om 06:00 uur bij de Rabobank!

Deelname Kinderkerstfeest 2017

Geschreven door Leiding Kindernevendienst op . Gepost in Kindernevendienst

Aan alle club-, kindernevendienstkinderen en ouders van de Maranathakerk2016-12-opgave kinderkerst

Onderwerp: deelname kinderkerstfeest 2017

Dag allemaal,

Wij zijn alweer gezellig druk met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest welke gehouden wordt op zondagmiddag 24 december 2017 om 15.30 uur. We hopen dat we met elkaar een hele mooie en fijne middag mogen hebben.

Om dit allemaal goed te laten verlopen hebben we jullie hulp hard nodig! We gaan o.a. weer cupcakes versieren!!!
Deze worden weer gesponsord door: Plus Ederveen en zijn overheerlijk lekker. Ze worden nog feestelijker als jullie ze mooi gaan versieren! Alle kinderen krijgen dan 's avonds aan het einde van het kinderkerstfeest zo'n heerlijk cakeje mee.
Het cupcakes versieren is op zaterdag 23 december 2017 vanaf 10.00 in de kelder van de kerk.

...beleidsplan Maranathakerk 2016-2020

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Het beleidsplan Maranathakerk 2016-2020 staat bij deze ter inzage.
Eventuele reacties of vragen kunt u richten aan onze scriba:
Vera Hogewoning -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op bovenstaande afbeelding om
"Het beleidsplan Maranathakerk 2016-2020" te lezen.

B1: Boekenkring Neem & Lees

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

Tomás Halik 'Ik wil dat jij bent; over de God van liefde'. Boekbespreking
Ikwildatjijbent9 januari 2018 (aanvang 19.45 uur) wordt het boek van de Tjechische priester Tomás Halík 'Ik wil dat jij bent; Over de God van liefde' besproken .
"Dit ... boek van Tomás Halík (1948), de theoloog-filosoof uit Tsjechië, stamt uit 2012. Het vormt min of meer een eenheid met het in 2014 verschenen Geduld met God en het in 2016 verschenen De nacht van de biechtvader. Het drietal boeken handelt achtereenvolgens over geloof, hoop en liefde. Dat klinkt mooi en opbouwend, maar Halíks boeken zijn niet zomaar 'mooi' of 'opbouwend'. Kenmerkend voor hem is zijn grote openheid voor twijfel, onzekerheid en religieuze desoriëntatie. Hij schrijft met het oog op de Europese cultuur met zijn miljoenen mensen die de kerken hebben verlaten. Halík heeft een zeldzaam scherp inlevingsvermogen, waarmee hij buitenkerkelijke zoekers én kerkgangers weet te bereiken. De dialoog tussen atheïsme en geloof speelt zich vaak af in onze eigen ziel, noteert hij". (Tjerk de Reus, de nieuwe Koers)
Een zeer boeiend en origineel boek voor geïnteresseerde diepgravers die over grenzen durven kijken en bereid zijn om zich te laten raken. De deelnemers lezen het boek voorafgaand aan de bespreking .
Verdere Informatie: Cock Kroon / Kees Verduijn
Inlichtingen en opgave via de website voor 1 januari 2018

aanmelden

Doelgroep Geïnteresseerde diepgravers die over grenzen durven kijken en bereid zijn om zich te laten raken.
Onderwerp Boekbespreking "Ik wil dat jij bent; Over de God van liefde"
Datum 1ste avond: Dinsdag 9 januari 2018
2de avond: april 2018, wordt nader bekend gemaakt.
Tijd 19:45uur
Plaats Maranathakerk
Materiaal Boek
Kosten Aanschaf boek €19,90 – zelf aanschaffen
Contact Cock Kroon - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Kees Verduijn - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opgave Via de website Maranathakerk

Tweemaal in dit seizoen wordt er een boekbespreking georganiseerd waarin een boek wordt besproken. Pittige stof voor liefhebbers!Voorafgaand aan de kring lezen de deelnemers zelfstandig het aangekondigde boek. Met alles wat dat aan vraagtekens en uitroeptekens heeft opgeroepen wordt in de kring het gesprek gevoerd.De eerste bijeenkomst bespreken we het boek van de Tjechische priester Tomás Halík (2017) "Ik wil dat jij bent; Over de God van liefde". Utrecht: Boekencentrum. ( ISBN 9789023971351) 191 pagina'sVoor een nadere introductie lezen men de boekbespreking van Tjerk de Reus: https://www.denieuwekoers.nl/3748-2

Informatie over het tweede boek volgt in de loop van het seizoen. De gespreksavonden kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

A12: Michacursus Goed en Recht doen

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

Michacursus: goed doen en recht doen!
Micha-cursus

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God". (Micha 6:8)
15 januari start binnen onze gemeente de Michacursus: een cursus van vijf bijeenkomsten en een praktijkdag. De cursus wil laten zien hoe je samen en als individu kunt groeien in goed en recht doen: je betrokkenheid bij mensen en je zorg voor de schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw gedachten over kwetsbare mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het doet ertoe. Jij kunt het verschil maken. Het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting, het verschil tussen helpen en laten verkommeren. De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en milieu.
Start: 15 januari 2018
Inlichtingen: Kees Verduijn, Giel Stomphorst
Opgave voor 8 januari via de websiteaanmelden

Doelgroep De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen.
De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en milieu.
Datum Maandagavond 15 en 29 januari; 12 februari; 5 maart , 24 maart (zaterdag) en 10 april (dinsdagavond)
Tijd 18:15uur (gezamenlijke maaltijd)
19:30uur tot 21:30uur (cursus)
Plaats Zie website http://www.michanederland.nl/cursus/
Materiaal Gebruik van materiaal van Micha-Nederland
Kosten Cursusboekje + bijdrage voor de maaltijd
Contact Werkgroep Groene Kerk; Giel Stomphorst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Kees Verduijn - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opgave Via de website Maranathakerk

Vesperdienst 17 december 2017

Geschreven door Taakgroep Liturgie & Erediensten op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

In de avonddienst van zondag 17 december zal er een 'vesper' worden gehouden. Vespers (ook wel avondgebeden genoemd) behoren tot de getijden in de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerk en worden gebeden om 17-18 uur. Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. In de protestantse traditie wordt met een vesper een avonddienst bedoeld waarin veel ruimte is voor stilte, meditatie, gebed en zang. De nadruk ligt in een vesperdienst dus wat minder op de verkondiging en wat meer op verstilling en overweging, op het vertoeven in Gods aanwezigheid.

De vesperdienst van 17 december zal worden geleid door onze ouderling Vorming en Toerusting br. Kees Verduijn die zelf goed is ingevoerd in de kloosterspiritualiteit. Ook enkele andere gemeenteleden zullen aan deze vesperdienst bijdragen. Bij wijze van experiment is het de bedoeling om deze vesperdienst in de zijzaal van de kerk te houden zodat er een wat meer besloten en intieme sfeer ontstaat. We zijn benieuwd hoe we als gemeente een avonddienst in deze vorm zullen ervaren en bij een positieve evaluatie kunnen we overwegen of we de vesperdienst met enige regelmaat kunnen laten terugkomen op zondagavonden. Uw reacties op deze vesper zijn welkom bij de taakgroep Liturgie en Eredienst : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier kunt u sowieso uw reacties op kerkdiensten kwijt.

KND Adventsproject 3 december 2017

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2017-12-03-KND Jona 1: Begrijp je Gods liefde?
Jona is Gods profeet. Hij moet de boodschap van God aan mensen overbrengen. Maar Jona wil niet naar Nineve gaan. Hij wil de mensen in deze stad niet waarschuwen. Jona gehoorzaamt niet. Hij vlucht weg voor de opdracht, weg voor God. Maar Jona vergeet dat zijn touw en het touw van Gods liefde met elkaar verweven zijn, omdat hij die liefde moet overbrengen. God laat Jona en Nineve niet los; uit liefde heeft God geduld. Ook ons touw en dat van God zijn met elkaar verweven als we in God geloven. God heeft geduld met ons. Net als met Jona. God laat ook ons niet los, daarom heeft Hij zijn Zoon gezonden, om de wereld een nieuwe kans te geven. Een knoop als teken van Gods verbinding en geduld, waarop wij mogen vertrouwen.

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.

melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).

Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.

Uitleg KND Adventsproject 2017

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

Gegrepen door Gods liefde - Adventsproject Kindernevendienst
2017-Advent-KND

Het kerstproject staat in het teken van Gods liefde. In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Toch heeft de geboorte van Gods Zoon weinig waarde, als we niet vooruit kijken naar het moment dat Hij voor onze zonden zal sterven aan het kruis en na drie dagen weer zal opstaan op de Paasmorgen.

Het projectlied kunt u steeds bij de betreffende zondag vinden onder lees meer.... We zingen elke zondag 2 coupletten en het refrein.

Liturgische schikking Zondag voleinding 2017

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Symbolische schikking Laatste zondag kerkelijk jaar 2017.

Twee witte rozen zijn een teken van liefde en tevens de vergankelijkheid van het leven. De groene klimop is een teken van trouw.

     LB-2017-11-26-A

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Data PostRefoKring - Welkom

Geschreven door Cock Kroon op . Gepost in Actueel

Donderdag 26 oktober jl. kwam voor de eerste keer van dit seizoen de PostRefoKring bij elkaar. Tijdens deze avond hebben we nader kennisgemaakt met elkaar, ook hebben we geïnventariseerd welke onderwerpen we de komende avonden met elkaar willen bespreken. Als leidraad in deze gesprekken gebruiken we een artikel van ds. Wim Rietkerk over 'Twijfel en zekerheid'.

Op de volgende data komen we bij elkaar in de Maranathakerk (19.45 uur – 21.30 uur): 14 december, 18 januari en 15 februari.
Naast de huidige deelnemers zijn ook anderen van harte welkom.
Aanmelden van te voren is wel handig, want dan kan ik u/jou ook het genoemde artikel mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.