Activiteiten agenda

Geen evenementen

Kerkdiensten

zondag 25 maart 2018 - 09:30 uur
Ds. J. Hansum
Zesde zondag veertig dagen tijd
zondag 25 maart 2018 - 19:00 uur
Da.HZ Scheltens-Ritzema
Gez. Jeugddienst in Gereformeerdekerk

Collecten tijdens komende erediensten

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

Zondag 25 maart: Jeugdwerk
Onze gemeente is gezegend met een grote groep jongeren die zich verbonden voelen aan onze kerk. Voor en door deze tieners en jongeren worden vele activiteiten ontplooid. Zo krijgen zij de gelegenheid zich te verdiepen in het geloof en zo dichter bij God te komen. Middels de collecte Jeugdwerk Maranathakerk draagt u bij aan de instandhouding van dit goede werk voor onze jongeren.

Vrijdag 30 maart: steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Deze collectes allen van harte aanbevolen! Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Dat kan ook op onze ZWO NL82RABO0337512795: o.v.v. de datum van de collecte en het doel dat u zou wilt steunen.

Wij hebben nog 1 ZWO collectes te gaan in deze 40 dagen tijd. Deze zal gehouden worden op Goede Vrijdag (30 maart). Ook dit jaar ondersteunen we de campagne van Kerk in Actie. Het thema is dit jaar: 'Onvoorwaardelijke liefde'. In deze 40 dagen tijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

Eerste en Tweede Paasdag (1 en 2 april): JOP
JOP staat voor Jong Protestant. JOP heeft het verlangen dat elk kind en iedere jongere zich geliefd weet door God. Namens de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunen zij gemeenten bij het jeugdwerk. JOP ondersteunt vrijwilligers en professionals met advies en begeleiding, materiaal en trainingen bij het jeugdwerk voor kinderen en jongeren binnen en buiten de kerk.

Zondag 8 april: Tjernobylkinderen
Deze Lunterse stichting heeft als doelgroep kinderen, die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland, een verblijf in Nederland aan te bieden. Dit verblijf in Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van de lichamelijke weerstand en de opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijk gastgezinnen die deze kinderen 6 tot 8 weken lang een 'warm nest' bieden, zodat de kinderen in woorden en daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen. Stichting Tjsernobylkinderen Lunteren ontvangt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van donaties.

Zondag 15 april: Meet-Inn
Meet-Inn vervult een diaconale opdracht namens de kerken in de regio Ede waaronder de Maranathakerk. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema's. Meet-Inn doet haar werk vanuit de christelijke overtuiging en het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar te zorgen.

Dienst 2e Paasdag, maandag 2 april

Geschreven door Andries v/d Top op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

2018-04-02-PaaszangdienstDe laatste jaren is de dienst op 2e paasdag een zangdienst, zo ook dit jaar.
Het thema is "De steen is weg" voorganger in deze dienst is onze kerkelijk werker Cock Kroon.
Deze keer hebben we een mannen ensemble uitgenodigd om onze zangdienst te versterken.
Het zijn 10 mannen met prachtige stemmen onder leiding van dirigent Dik van Asselt.
Ze komen uit Elspeet en dragen de naam Elspeet's mannenensemble.
Zij zullen een aantal keren voor ons zingen en wij als gemeente zingen bekende liederen uit verschillend bundels om samen God voor dit Paas wonder te eren!!
We beginnen om 9.30 uur, voor de dienst willen we ook al een paar liederen zingen, dus kom op tijd.

Liturgische schikking 40dagentijd 18 maart

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Zondag 18 maart - Veertig-dagen tijd

De zonnebloem geeft zijn zaden voor nieuw leven.
De zaden worden uit de bloem gehaald en komen los van het leven.
Eenmaal in de grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om te kunnen bloeien, naar het licht.
De mensfiguren rondom de zonnebloemen zijn een beeld van de kracht van Jezus'leven en sterven, velen worden gered.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

KND Paasproject 18 maart 2018

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2018-03-18-KND 18 MAART 2018
Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven
Johannes 12:20-33
Verhaalthema: Als een graankorrel
Projectthema: GEVEN BRENGT LEVEN (De nieuwe schepping- sterven en nieuw leven)
Inzoomen op de: ZONNEBLOEM EN DE MENSFIGUREN

De zonnebloem geeft zijn zaden voor nieuw leven. De zaden worden uit de bloem gehaald en komen los van het leven. Eenmaal in de grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om te kunnen bloeien, naar het licht! De mensfiguren rondom de zonnebloem zijn een beeld van de kracht van Jezus' leven en sterven, velen worden gered. De nieuwe schepping komt door Jezus' dood heen De nieuwe schepping van God kan alleen komen als Jezus zichzelf wil geven. Hij moet sterven, zodat vele mensen zullen leven. In het beeld van de graankorrel die gezaaid wordt horen we hoe moeizaam Gods Rijk komt. De duivel verzet zich tot het uiterste om Gods overwinning te voorkomen. We horen ook hoeveel kracht Jezus' leven en sterven heeft: velen worden gered.

 

Uitnodiging en opgeven zeilkamp 2018

Geschreven door Taakgroep Jeugd op . Gepost in Taakgroep Jeugd

2018-Zeilkamp

Kosten voor het kamp zijn dit jaar €40,-
Dit kan worden voldaan bij de aanvang van het kamp op de vrijdagavond bij de kerk.
aanmelden

Dit jaar dient u een ouderverklaring af te gevenOuderverklaring-Zeilkamp om de inschrijving compleet te maken.

Graag uiterlijk 30 maart het volgende op Vleermuislaan 56 afgeven:

 • - Volledig ingevulde en ondertekende ouderverklaring
 • - Kopie zorgverzekeringspas van uw kind
 • - Kopie identiteitsbewijs van uw kind
 • - Kopie legitimatiebewijs van de ouder / verzorger welke de ouderverklaring ondertekend

Alleen met het inleveren van bovengenoemde is de inschrijving compleet.

U kunt deze bekijken door op de Ouderverklaring hiernaast te klikken en dan afdrukken, vul hem in en geef hem af, samen met de andere gevraagde formulieren op Vleermuislaan 56 bij familie Doest.

 

Joëlle naar Uganda

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

2018-04-13-JoelleBouwJoëlle gaat na haar missie in Thailand, Laos en Myanmar, met "Jeugd met een Opdracht", nu naar Uganda. Ze wil zich graag inzetten voor de kinderen van Uganda om zo iets van Gods Liefde door te geven. Ze zal zich inzetten voor de Lunterse stichting LUGACare. Joëlle heeft voor haar Discipel schap Trainings School van JmO al het geld zelf bij elkaar gespaard. Dat gaat nu niet lukken. Vandaar dat wij u vragen haar financieel te steunen. Reis en verblijfkosten voor Joëlle bedragen €2000. Ons doel is om het dubbele bij elkaar te brengen zodat Joëlle ook nog een mooi project in Uganda kan steunen. Stichting LUGACare is ANBI gecertificeerd, dus uw gift is belasting aftrekbaar. We zijn u dankbaar voor elke gif die u kunt geven. Ook organiseren we een sponsoravond, waarbij uw van harte wordt uitgenodigd. Op vrijdag 13 april willen we een stampottenbuffet organiseren met daarna een Sing-in en presentatie van LUGACare. De Sing-in zal worden begeleidt door Gianne Bouw-Landman op dwarsfluit , Bauke de Boer Djembé en Marco op de piano. Het stampottenbuffet begint om 18:00, entree voor volwassenen € 10,00 en voor kinderen € 5,00. De Sing-in start om 19:30. Hiervoor graag opgeven voor 5 april. Het is fijn als u zich voor de Sing-in ook aanmeld, maar u mag ook zo binnen komen. Hier zijn geen kosten aan verbonden, wel zal er een collecte zijn.
Locatie: Maranathakerk. Hartelijke groet, Marco en Tineke Bouw: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gift naar rekening Stichting Luga Care, NL41RABO0171299280 Onder vermelding van: actie Joëlle

50 Dagen op weg met God tussen Pasen en Pinksteren

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

2018-04-50dagen-ew

 

Kunt u een nieuwe impuls voor het dagelijks Bijbel lezen en bidden gebruiken? Doe dan mee met het Vijftigdagenproject met het thema Wachten op de belofte van de Heilige Geest.

Het Evangelisch Werkverband biedt een scheurkalender aan met iedere dag een meditatie voor volwassenen en een kinderpagina.
Ook bevat de kalender vier Family Nights! Dit zijn suggesties voor avonden die je als gezin kunt plannen. Avonden waarin je samen bouwt aan je geloof.

Vragen die aan de orde komen zijn: Wat maakten de discipelen mee tussen Pasen en Pinksteren? Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren? Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Hoe kan je vrucht dragen? Wat is leven door de Heilige Geest?

Het zou mooi zijn als we samen als gemeente deze 50 dagen op weg mogen gaan. Dat de tijd tussen Pasen en Pinksteren ons brengt dat we Gods Geest beter leren kennen.
U kunt de scheurkalender binnenkort aanschaffen na een kerkdienst. Hierover volgt nog meer informatie.

Liturgische schikking 40dagentijd 11 maart

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

LB-2018-03-11-AZondag 11 maart - Veertig-dagen tijd

Zomaar voor jou

Soms kan een woord
een wonder doen
een goede gedachte
een mens genezen

Jezus geeft duizenden mensen te eten
Johannes 6:1-15
Verhaalthema: Eten in overvloed
Projectthema: MEER DAN GENOEG (De nieuwe schepping- leven in overvloed)
Inzoomen op het: MAND MET GROENTEN EN FRUIT

De mand ligt helemaal vol met heerlijke dingen waar we in mogen delen en van genieten. Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God terugbrengen. Dat zien we door wat Jezus doet en door wat Hij ons wil geven. In de nieuwe schepping geeft God meer dan genoeg God heeft de mens een goede wereld gegeven. Door het lijden en sterven van Jezus kan die goede wereld eens terugkomen. Als teken daarvan geeft Jezus duizenden mensen te eten. Zo is zijn Rijk: meer dan genoeg van al het goede. God geeft het zomaar, om Jezus' wil.

KND Paasproject 11 maart 2018

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2018-03-11-KND 11 MAART 2018
Jezus geeft duizenden mensen te eten
Johannes 6:1-15
Verhaalthema: Eten in overvloed
Projectthema: MEER DAN GENOEG (De nieuwe schepping- leven in overvloed)
Inzoomen op het: MAND MET GROENTEN EN FRUIT

De mand ligt helemaal vol met heerlijke dingen waar we in mogen delen en van genieten. Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God terugbrengen. Dat zien we door wat Jezus doet en door wat Hij ons wil geven. In de nieuwe schepping geeft God meer dan genoeg God heeft de mens een goede wereld gegeven. Door het lijden en sterven van Jezus kan die goede wereld eens terugkomen. Als teken daarvan geeft Jezus duizenden mensen te eten. Zo is zijn Rijk: meer dan genoeg van al het goede. God geeft het zomaar, om Jezus' wil.

Laatste nieuws m.b.t. Libanon

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Taakgroepen

Logo handen vlaggen22018 bestellijst LibanonWat is de potgrond actie goed geslaagd! In totaal heeft dit voor het zomerwerk van ds.Hagob in Anjar al bijna 800 euro opgeleverd. Een ontzettend motiverende en leuke start voor de jongeren die dit aanstaande zomer zullen meenemen en daar ook zelf hun handen uit de mouwen gaan steken.

Nieuws uit Anjar
In de aanloop naar Pasen worden er in maart voor diverse leeftijden catecheseweekenden georganiseerd om extra aandacht en ruimte voor geloofsopvoeding te geven. Ook is er een speciale kinderdag waar alle kinderen uit de omgeving worden uitgenodigd bij de school voor een dagje muziek, gezelligheid en lekkernijen. Verder zijn ze in de gemeente een actie gestart onder de naam 'pay it forward'. Het idee is dat als iemand iets goeds voor jouw doet, dat jij dan iets goeds doet voor drie anderen en dat zij dat dan ook weer doorgeven. Verder zijn er in hun gemeenschap, net als de onze, de nodige zorgen om gemeenteleden. In het bijzonder nu voor een vrouw die ernstig ziek is en waar gezocht wordt naar mogelijkheden om een dure operatie te ondergaan.

Naast blijvend gebed voor stabiliteit en vrede in Libanon, voor het zware werk van ds. Hagob en Nanu en voor alle kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, kunt u bidden voor
- de jongeren die aanstaande zomer naar Libanon gaan en zich daar op voorbereiden
- dat de kinderen mogen groeien in geloof tijdens de catechese weekenden in maart
- dat de kinderdag voor de omgeving en de 'pay it forward' actie de gemeenschap dichter bij elkaar brengt
- voor alle zieken in zowel Anjar als in Luntere, en in het bijzonder voor de ernstig zieke vrouw die behandeling nodig heeft.

Vanuit de pastorie... (2)

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Predikanten

In het vorige kerkblad schreef ik over de 'huisstijl' van onze gemeente en hoe we die samen beleven. Verschillende gemeenteleden hebben de vrijheid genomen om op dit stuk te reageren, waarvoor hartelijk dank! Als kerkenraad hadden we enkele weken terug een 'Mulderschuuravond' waar geestelijk leidinggeven aan onze veelkleurige gemeenschap ook een thema was. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties en de bezinning binnen de kerkenraad wil ik deze keer ingaan op de vraag of er zoiets is als een 'Maranatha-huisstijl' waar we ons allemaal bij thuis kunnen voelen.

Uitnodiging nieuw ingekomen leden

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Om alvast te noteren

Jaarlijks wordt er in het voorjaar een avond gehouden voor de nieuw ingekomen leden van het afgelopen jaar. Voor dit jaar staat deze gepland op dinsdag 10 april. U ontvangt in de eerste week van april een persoonlijke uitnodiging voor deze avond.

Namens de kerkenraad met vriendelijke groet.
Tiny de Koning-Peelen

terugblik Actie kerkbalans 2018

Geschreven door Kerkrentmeesters op . Gepost in College van kerkrentmeesters

2018-01-Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2018

In de afgelopen periode heeft de Actie kerkbalans weer plaatsgevonden. We willen iedereen die hieraan heeft mee geholpen heel hartelijk bedanken. Leden van de werkgroep Kerkbalans, zij die de leden- en financiële administratie bijhouden, de fam. van Ede voor het drukken en sorteren en niet te vergeten de lopers van de wijken. Zonder de belangeloze hulp van veel gemeenteleden was dit niet mogelijk geweest. De eerste voorlopige telling komt uit op € 197.500,--. Dit is bijna € 20.000,00 meer dan de voorlopige telling van vorig jaar. Wij zijn heel dankbaar voor het toegezegde bedrag en zien daarin ook de zegenende hand van God. Met z'n allen werken we samen aan de opbouw van Gods kerk en onze eigen gemeente.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Cor Mulder

 

Belijdenisdienst op 25 maart 2018

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Belijdenisdienst
Op zondagmorgen 25 maart hopen vijftien personen voor God en de gemeente hun geloof te belijden. Een van hen, Daan Vorst, zal ook worden gedoopt. We zijn blij en dankbaar dat deze broers en zussen in het geloof elk op hun eigen manier naar deze stap zijn toegegroeid en verwelkomen hen als belijdende leden binnen onze gemeente. Hun namen en adressen vindt u hieronder. Eventuele wettige bezwaren kunnen tot uiterlijk 16 maart worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.

 • Jan Bos, Jan, 08-07-1982, Oranjestraat 23, 6741CV LUNTEREN
 • Hermanus Dirk Dirksen, Harm, 21-11-1981, Troelstrastraat 35 A 6741XD LUNTEREN
 • Marieke Dirksen–van de Voort, Marieke, 29-07-1980, Troelstrastraat 35 A 6741XD LUNTEREN
 • Jan Hardeman, Jan, 01-12-1986, Kade 5e, 6718XG EDE
 • Jannetje Jansen–van Roekel, Jannetta, 21-05-1985, Oude Arnhemseweg 60, 6741EJ LUNTEREN
 • Aris Cornelis Klomp, Alex, 28-06-1975, Hessenweg 83 huisje 88, 6741JP LUNTEREN
 • Dirk Olieman, Dick, 01-09-1986, Hessenweg 83 huisje 88, 6741JP LUNTEREN
 • Wendy Soetendaal – Van Beek, Wendy, 10-08-1978, Mgr Nolensstraat 4, 6741ZC LUNTEREN
 • Willem Stomphorst, Wessel, 04-05-1992, Lunterseweg 73, 6718WD EDE
 • Marianne Stomphorst–Stok, Rianne, 04-04-1992, Lunterseweg 73, 6718WD EDE
 • Jan Dirk Thomassen, Jan Dirk, 07-03-1981, Noorburgerbos 15, 6718GA EDE
 • Maria Antonia Thomassen–van Huigenbos, Marion, 13-06-1983, Noorburgerbos 15, 6718GA EDE
 • Evert Jenne Wijnen, Erjen, 08-05-1983, Edeseweg 5, 6741CP LUNTEREN
 • Daan Vorst, Daan, 05-09-1991, Molenparkweg 26, 6741ZR LUNTEREN
 • Catharina Vorst–van Kruistum, Cora, 01-05-1990, Molenparkweg 26, 6741ZR LUNTEREN