Collecten tijdens komende erediensten

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

Zondag 25 maart: Jeugdwerk
Onze gemeente is gezegend met een grote groep jongeren die zich verbonden voelen aan onze kerk. Voor en door deze tieners en jongeren worden vele activiteiten ontplooid. Zo krijgen zij de gelegenheid zich te verdiepen in het geloof en zo dichter bij God te komen. Middels de collecte Jeugdwerk Maranathakerk draagt u bij aan de instandhouding van dit goede werk voor onze jongeren.

Vrijdag 30 maart: steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Deze collectes allen van harte aanbevolen! Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Dat kan ook op onze ZWO NL82RABO0337512795: o.v.v. de datum van de collecte en het doel dat u zou wilt steunen.

Wij hebben nog 1 ZWO collectes te gaan in deze 40 dagen tijd. Deze zal gehouden worden op Goede Vrijdag (30 maart). Ook dit jaar ondersteunen we de campagne van Kerk in Actie. Het thema is dit jaar: 'Onvoorwaardelijke liefde'. In deze 40 dagen tijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers en grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

Eerste en Tweede Paasdag (1 en 2 april): JOP
JOP staat voor Jong Protestant. JOP heeft het verlangen dat elk kind en iedere jongere zich geliefd weet door God. Namens de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunen zij gemeenten bij het jeugdwerk. JOP ondersteunt vrijwilligers en professionals met advies en begeleiding, materiaal en trainingen bij het jeugdwerk voor kinderen en jongeren binnen en buiten de kerk.

Zondag 8 april: Tjernobylkinderen
Deze Lunterse stichting heeft als doelgroep kinderen, die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland, een verblijf in Nederland aan te bieden. Dit verblijf in Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van de lichamelijke weerstand en de opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijk gastgezinnen die deze kinderen 6 tot 8 weken lang een 'warm nest' bieden, zodat de kinderen in woorden en daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen. Stichting Tjsernobylkinderen Lunteren ontvangt geen subsidie en is dus volledig afhankelijk van donaties.

Zondag 15 april: Meet-Inn
Meet-Inn vervult een diaconale opdracht namens de kerken in de regio Ede waaronder de Maranathakerk. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema's. Meet-Inn doet haar werk vanuit de christelijke overtuiging en het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar te zorgen.