Kerstattenties uitdelen 2017

Geschreven door Diaconie op . Gepost in College van diakenen

metbosbloemenAl jarenlang wordt er met kerst, namens de gemeente van de Maranathakerk, een groet (kerstattentie) gebracht bij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder en zij die ziek zijn. Om zo onze verbondenheid met hen te laten zien en hen een hart onder de riem te steken. Juist in deze tijden is dit nog meer nodig, maar we kunnen dit niet zonder uw hulp.

Vandaar ons verzoek om na de morgendienst (en zo nodig de avonddienst) van zondag 17 december, één of meerdere attenties mee te nemen en te bezorgen bij degene(n) die op het adreskaartje staat/staan. De attenties staan klaar in de hal van de kerk op alfabetische volgorde van straatnamen, zodat u gemakkelijk kunt zien wie er bij u in de buurt woont.

Mogen we ook hierin laten zien dat we samen sterk zijn in het zorgen voor elkaar, zoals Jezus ons dat voorgedaan heeft.

De Diaconie

Zingen op kerstochtend 2017!

Geschreven door Niesje van Donkelaar op . Gepost in College van diakenen

zingenineengroepKerstochtendzang - Zingt u/jij mee?

In Lunteren bestaat een traditie van vele jaren om op eerste kerstdag 's morgens van 06:00 tot 08:00 uur kerstliederen zingend door Lunteren te gaan. Dit zingen van bekende kerstliederen vindt plaats voor de huizen van mensen die vanwege ziekte, ouderdom of om andere redenen aan huis gebonden zijn en daarom niet in staat zijn het kerstfeest in de kerk mee te vieren.

Deze activiteit vindt plaats onder verantwoording van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente Lunteren en de Maranathakerk.

We verzamelen om 06:00 uur bij de Rabobank en zingen tot 08:00 uur. Daarna zijn alle zangers en zangeressen van harte uitgenodigd om gezamenlijk te ontbijten. Dit jaar verzorgt de Maranathakerk het ontbijt.

Graag nodigen wij jong en oud uit om met ons mee te doen. Tot ziens op eerste kerstdag om 06:00 uur bij de Rabobank!

Kerst-In op tweede kerstdag 2017

Geschreven door Organisatiecommissie op . Gepost in College van diakenen

kerstboomoptuigenHet is inmiddels een traditie geworden en dus organiseren wij ook dit jaar weer een Kerst-In op 2e kerstdag in Het Westhoffhuis. Op die dag willen wij warmte en gezelligheid bieden aan mensen bij wie het er naar uitziet dat ze de kerstdagen alleen zullen doorbrengen. Dat kunnen natuurlijk ook (bejaarde) echtparen zijn of een alleenstaande ouder met een kind.

Om 14.00 uur staan de deuren van het Westhoffhuis open voor een vrije inloop. Daar wordt u gastvrij ontvangen met koffie en thee. Vanzelfsprekend serveren wij daar heerlijke versnaperingen bij. De middag kunt u met z'n allen gezellig doorbrengen in Kerstsfeer en ook dit jaar zijn we er in geslaagd een paar hele bijzondere optredens voor u te organiseren. Mocht dat allemaal te druk zijn voor u, dan is er een ruimte om de middag in alle rust door te brengen. Kortom, een programma met voor ieder wat wils en passend bij de sfeer van Kerst.

Kosten: de eerste twee consumpties en de versnaperingen zijn gratis. Voor degenen die deze dag in stijl willen afsluiten, wordt er vanaf 17.00 uur een heerlijk 4 gangen kerstdiner geserveerd met bijpassende drankjes. Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden. Het staat u vrij om na afloop van het diner een eventuele bijdrage in de daarvoor bestemde box bij de uitgang te doen.

Gezien de beperkte capaciteit van de keuken en personeel moeten we de deelname limiteren tot 100 deelnemers. Wees er dus snel bij om u van een plaats te verzekeren. De inloop is vrij, maar voor het diner is het noodzakelijk dat u zich opgeeft.

De uiterste datum om u aan te melden is maandag 18 december vóór 17.00 uur. Tot en met maandag 18 december kunt u zich opgeven, telefonisch: (0318) 482 992 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hierbij ook graag vermelden of u eventuele dieetwensen en/of vervoer nodig heeft. In bijzondere gevallen kunnen wij namelijk voor vervoer zorgen.

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, dan vragen wij u dringend om uw opgave zo spoedig mogelijk te annuleren. In uw plaats kunnen wij dan misschien een ander uitnodigen. U bent van harte welkom. Het organisatiecomité. De Kerst-In is een initiatief van het Westhoffhuis (SSCVL) en De Vluchtheuvel.

Hart voor God, hart voor elkaar en hart voor de wereld

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in College van diakenen

diaconieHart voor God, hart voor elkaar en hart voor de wereld
Dit is de slogan van onze diaconie. Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt: Wat doen onze diakenen? Iedere week werp ik trouw mijn bijdrage in de collectezak met een D, maar wat gebeurt er met mijn bijdrage. In het beleidsplan van onze gemeente kunt u lezen: 'Onze diakenen leiden en stimuleren de gemeente bij het dienstbaar zijn aan elkaar en de wereld om ons heen'. Dat is een hele mond vol en ik hoor u denken: Nu weet ik nog niets.
Wij willen ons in het diaconaat laten leiden door de liefde van en voor onze Heer. We dragen zorg voor het omzien naar elkaar in financiële, maatschappelijke en gezinsmoeilijkheden binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. Dat doen we door om te zien naar het welzijn van onze gemeenteleden. Iedere week verzorgen we de bloemgroet aan de gemeenteleden die onze steun nodig hebben. Daar waar mogelijk is proberen we hulp te organiseren. Mensen in Lunteren lopen niet graag te kopen met hun problemen, daarom doen wij een beroep op u ons te informeren over situaties waar onze gemeente de medemens tot dienst kan zijn. Ook het verzorgen van het Heilig Avondmaal hoort tot onze taken. Het Avondmaal is in de eerste plaats een gedenken van de dood van onze Heer Jezus Christus. We zien ook naar boven en om ons heen. Het avondmaal is ook een gemeenschapsmaaltijd. We vieren de verbondenheid met Christus en met elkaar.

Algemene kerkelijke informatie

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in College van diakenen

De Vluchtheuvel Lunteren: Activiteit 2017-2018
vluchtheuvelHet komende seizoen start De Vluchtheuvel Lunteren met bijeenkomsten rondom het thema: Omgaan met zingeving en levensvragen van jong tot oud.
Plaats: Muldersschuur: Roskammersteeg 5 Lunteren
Inloop: 19.30 uur
Lezing: 20.00-21.30 uur
Contactpersoon: Geeske Telgen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10 oktober2017
Door: Ria Scheltens, voor ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Elk kind stelt vragen. Vragen over het leven, over God en de zin en onzin van dingen. Tijdens deze bijeenkomst vertelt ds. Ria Scheltens over het belang van het voeren van gesprekken met kinderen. Ds.Ria Scheltens is leerkracht aan de Sprong te Lunteren en vanuit de praktijk vertelt zij ons wat ouders, opvoeders en verzorgenden daar van kunnen herkennen en leren.

23 januari 2018
Door Marcel Wielhouwer, geestelijk verzorger en ethiekadviseur bij Opella: "Ouderen en omgaan met levensvragen". Het gaat om dagelijkse en existentiële zingeving. Van 'wat maakt de dag de moeite waard' tot 'wat maakt het leven de moeite waard'. Omgaan met levensvragen heeft raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Het gaat om aandachtig luisteren en samen stil zijn, maar ook om helpen zoeken naar antwoorden.

Koffie inloopochtenden elke dinsdagochtend
inkopjekoffieAfgelopen dinsdag 15 augustus 2017 was de laatste bijzondere inloopochtend in het zomerseizoen voor senioren in de Muldersschuur. Zes maal werd er door verschillende personen een praatje gehouden over: de Remeker kaasboerderij, het Leger des Heils, ouderenzorg in Ede. Daarnaast was er een roofvogelshow en een 'kunst of kitsch' morgen. Dinsdag jl. liet de aangekondigde spreker verstek gaan, maar gelukkig kon Joost Versteeg op het laatste moment een verhaal vertellen over de Lunterse beken, de geschiedenis van de Veluwse beken en wat zich daar rondom heen afspeelde. De ca. 40 senioren genoten afgelopen zomer van alle ochtenden dankzij de inzet van de vrijwilligers. Speciaal voor Marianne en Joost dank voor het diverse aanbod aan praatjes van de zes geslaagde ochtenden. De rest van het jaar is de Muldersschuur ieder dinsdagmorgen een plek waar de senioren elkaar ontmoeten bij een kopje koffie. Dus wees welkom!

En denkt u nu, ik zou wel een keer een ochtend mee willen helpen in de Muldersschuur, neemt u dan contact op met Henny Neutel (0318-482309).

Bezoek Holt Maros ( Lunca Mures)

Geschreven door Jeanine van Maanen op . Gepost in College van diakenen

Bezoek Holt Maros ( Lunca Mures) t.g.v. opening van de aula.IMG 3264
Zondag 29 mei j.l. was het dan zo ver! Na vele jaren van voorbereiding en hard werken werd de nieuwe aula op de begraafplaats in Holt Maros/ Lunca Mures, geopend.
Velen onder u zullen weten waar ik het over heb. Maar ik verwacht dat ook een grote groep dat niet weet. Daarom vertel ik u graag wat meer over wat hieraan vooraf ging.

Jarenlang was er een vriendschappelijke band tussen uw Maranathakerk en het dorp Lunca Mures, ook wel Holt Maros. ( Hongaars) .Het dorp ligt in Transsylvanië, Roemenië. Het is het Hongaars sprekende deel in Roemenië. Ooit hoorde dit deel bij Hongarije. De Hongaarse traditie is dan ook nog sterk aanwezig in dit gebied. In de Maranathakerk was een groep leden bijzonder actief voor hulpverlening in dit dorp. Op allerlei gebied, kleding, medicijnen, veel hulp voor het kindertehuis Tulipan, schoolmeubilair, hulp op maat in gezinnen, noem maar op. Er zijn vriendschappen voor het leven ontstaan. Op den duur zijn er ook jongeren uitwisselingen geweest tussen beide dorpen, wat zelfs huwelijken heeft doen ontstaan.

Bible-fit app gratis op je mobiel of tablet!

Geschreven door Ans Spruijt op . Gepost in College van diakenen

gratis bible-app 2016-1De app Bible-Fit (klik op de link voor info)gratis bible-app 2016-2

Heb jij dat ook wel eens? Je maakt iets leuks of vervelends mee en je wilt er over lezen in de Bijbel.
Maar waar vind je een passende bijbeltekst?
Deze nieuwe bijbelapp helpt je om snel bijbelteksten te vinden die passen bij wat jij meemaakt.
En je kunt de app ook nog eens helemaal aanpassen aan jouw eigen situatie.
Bible-Fit is nu ook te downloaden in het Engels en in het Spaans!

Meer informatie op: http://www.biblefit.nl/

Vluchtelingenwerk....

Geschreven door Ds. J. Hansum op . Gepost in College van diakenen

shutterstock helpJezus zei: 'Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.' Als Maranathakerk zien we het als onze opdracht om vluchtelingen die binnen de Gemeente Ede zijn neergestreken gastvrij tegemoet treden.

We zijn nu concreet op zoek naar gemeenteleden die bereid zijn één keer per maand hun huis open te stellen en een of meerdere vluchtelingen thuis uit te nodigen voor een maaltijd en ontmoeting.

Mocht u het fijn vinden om zoiets samen met andere gemeenteleden te doen dat is dat ook prima.

Doet u mee?
Meld u zich aan bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en vermeld u daarbij dan uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Op korte termijn nemen we dan met u contact op om verdere afspraken te maken.

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met Joop & Hannie Boom: 0318-484311.

Van het diaconaal loket

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in College van diakenen

gearmdsonderparapluTot 2015 konden mantelzorgers een Mantelzorgcompliment krijgen via de Sociale Verzekeringsbank. Sinds 1 januari 2015 is de ondersteuning en waardering van mantelzorgers een taak van gemeenten geworden. In deze brief leest u hoe dit in 2015 gaat.

Zorgvragers kunnen vanaf 1 januari bij ons Mantelzorgwaardering aanvragen
Gemeente Ede vindt een goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers erg belangrijk. Daarom kunnen zorgvragers de Mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kunnen zij doen voor maximaal twee mantelzorgers.

Gezocht: Ruimte in uw hart en uw huis!!

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van diakenen

Dringend Gezocht: Ruimte in uw hart en uw huis!!
2014-11-GastgezinnenDe diaconie van uw Maranathakerk vormt samen met de diaconieën van de Hervormde Oude Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk de Stichting de Vluchtheuvel. Tijdelijke opvang in gastgezinnen is een onderdeel van de Vluchtheuvel. Gastgezinnen stellen hun huis open om mensen op te vangen als die door omstandigheden even niet thuis kunnen zijn/blijven. Het gaat daarbij om volwassenen, jongeren en kinderen.

Het kan gaan om laagdrempelige opvang, om crisisopvang, weekendopvang of om tijdelijke opvang. Het gaat daarbij dus vooral om een stabiele en veilige plek. Gastopvang is niet bedoeld voor mensen die verslaafd zijn aan drank of drugs, of te maken hebben met zware psychiatrische problematiek.

Door de gewijzigde wetgeving per 1 januari jl. neemt de hulpvraag toe. Helaas kunnen wij momenteel vaak niet voldoen aan de verzoeken vanwege het tekort aan gastgezinnen. Wij doen daarom een dringend beroep op wat ruimte in uw hart en uw huis: Laat uw hart spreken en meld u aan als gastgezin. Als u geïnteresseerd bent of nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Henny Neutel (telefoon 06-16930139 of 482309).

Diaconaal loket

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in College van diakenen

Voor een begeleid-wonen-project van Philadelphia in Lunteren zoeken we vrijwilligers voor de namiddag en/of avond (maandag t/m donderdag).tweemetparaplu

Het gaat om vrijwilligers, die met de bewoners koffie drinken, een spelletje doen, een wandeling maken etc.

Voor nadere informatie: Henny Neutel (tel. 482309)

Zorgboederij Eck-Stra

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van diakenen

In de afgelopen maanden is er via de projektbussen bij de uitgang van de kerk gespaard voor zorgboederij Eck-stra.

Op zaterdag 6 juli was er een opendag op deze Zorgboerderij aan de Scharrenburgersteeg.
Een mooie gelegenheid voor de diakonie om een kijkje te gaan nemen en tegelijk de waardecheque te gaan overhandigen ter waarde van €1700,-

In de komende periode zullen we weer sparen voor Peru, meer informatie hierover kunt u vinden in de kerkbode.