KND Adventsproject 17 december 2017

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2017-12-17-KND 17 december – Jona 3: Gehoorzamen aan Gods liefde.
God wil liever vergeven dan bestraffen. Daarom stuurt Hij opnieuw Jona naar Nineve. De mensen van Nineve horen de boodschap en gooien het roer direct om. De mensen bekeren zich. Bekeren is teruggaan naar God: het verkeerde achter je laten en weer het goede doen. Een nieuw leven, weer helemaal op God en je naaste gericht. Op weg naar Kerst hopen wij op de Verlosser, op Jezus'komst. Luister naar Gods waarschuwingen en aanwijzingen. Gebruik Gods Woord als je kompas zodat je de juiste richting blijft volgen, zodat je kunt leven en Gods liefde vol vreugde kunt tonen. De cirkel van het kompas is wit: de kleur van God. Het kompas is gemaakt van hout als nieuw leven. De cirkel is van touw gemaakt en verwijst naar de verbondheid van God met de mensen.

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.

melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).

Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.

refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

coupletten:
God vraagt opnieuw gehoorzaamheid
en nu is Jona wel bereid.
Hij gaat naar Ninevé en leert:
vergeving voor wie zi-ich bekeert.

Zo kwam Gods liefde aan het licht,
voor heel de stad een blij bericht.
Ook wij belijden onze schuld
en zien in Jezus Go-ods geduld.