KND Adventsproject 25 december 2017

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2017-12-25-KND 25 december – Lucas 2: Gods liefde wordt geboren.
Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen. Met Kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft.

De reddingsboei is gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw. De beloofde Redder is geboren. De witte schelpen vullen de reddingsboei naast het touw. De witte schelpen staan voor alle mensen die door de Redder wit gewassen mogen worden op de Paasmorgen. Uit liefde vergeeft God de fouten van de wereld. Zijn liefde is oneindig groot, Hij heeft zijn enig geboren Zoon naar de wereld gestuurd om ons te redden van zonde en schuld.

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.
melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek).

Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie.

refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

coupletten:
Gods reddingsboei wordt werk'lijkheid,
en zal te zien zijn wereldwijd.
Maar eerst is hij voor Israël,
de herders horen he-et heel snel.

God gaf Zijn Zoon als mensenkind!
Kom, ga nu met de herders mee
en kniel voor Hem, zeg toch geen "nee".
Het is de Redder, die-ie je vindt.