18 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 18 februari 2018
Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en mededelingen
 • Toelichting op Iona
 • Lied: God welcomes al
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 975
 • Lied 301k, Lied 308a (Kyrie en Gloria-lied, met toelichting)
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Mar.1:9-15
 • Lied 27a
 • Verkondiging
 • Lied: A voice proclaims...
 • Lied 131a
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling van de gaven zingt de cantorij: I am the vine....
 • Slotlied 257
 • Zegen
 • Lied 426

 btnluisteren btndownloaden

18 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 februari 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 57 : 5 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 57 : 6 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel: Galaten 5:13-18
 • Zingen: Lied 1008 : 1 (Rechter in het licht verheven, Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Lied 104 (Alzo lief had God de wereld, Hemelhoog)
 • Kinderen naar kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • 1e Lezing: Ruth 4
 • Zingen: Psalm 107 : 2 (Liedboek 2013))
 • 2e Lezing: Titus 2:11-14
 • Zingen: Psalm 107 : 4 (Liedboek 2013)
 • Verkondiging: Er is een Verlosser!
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Zingen: Lied 557 (Er is een Verlosser) Hemelhoog)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 966 : 1, 3, 4 (Liedboek 2013)
 • Zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

11 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
In deze avonddienst zal de preek worden verzorgd door Tonny Havinga, 3e-jaars stagiaire van de CHE.

 • Psalm 27,2 Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ln913:5 Neem mijn wil en maak hem vrij
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH 517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging en viering
 • Danklied: HH 548 Breng dank aan de eeuwige
 • Dankgebed voor avondmaal en gebed om de Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthe 3: 6 - 18
 • Verkondiging deel 1
 • Tijdens preek HH 294 De rivier
 • Verkondiging deel 2
 • Muzikale meditatie orgel/piano
 • Antwoord Lb833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)
 • Gebed (eventueel Onze Vader)
 • Lb413 Grote God wij loven U
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

11 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Lb405: 1,3,4 Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 97:6 Gods heil Gods glorie staat
 • Gebed
 • Kinderlied HH503 God kent jou
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 34: 1-10
 • Lb 938 Christus die U wilt tooien
 • Verkondiging: In het voorbijgaan
 • Muzikale meditatie
 • HH667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding Lb 273: 1,2,4 Loof God, die zegent al wat leeft
 • Nodiging
 • Viering
 • Na tafel 1: lb 426 God zal je hoeden
 • Na tafel 2: lb 833 Neem mij aan zoals ik ben
 • Na tafel 3: lb 16b Behoed mij o God
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

4 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. W. Smelt - ZWO dienst in de Gereformeerde kerk

Voor de uitgewerkte orde van dienst klikt u op de knop onderaan.

 • Welkom
 • Lied vooraf (staande) : LvdK gezang 304: 1 en 3
 • We worden stil tot God
 • Votum en groet (Wij gaan daarna zitten.)
 • Begintekst: Jesaja 52:7
 • Zingen: Psalm 66:2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Marcus 4:26-29
 • Bas en Sieneke zingen:
 • Verkondiging Thema: Terwijl de boer slaapt.....
 • Gedicht: gezang 65:
 • Zingen psalm 127 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Op Toonhoogte lied 50 (= Opwekking 54)
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Info over het project NOAD
 • Collecte
 • Bas en Sieneke zingen:
 • Slotlied: OTH 111 (= Opwekking 44)
 • Zegen
 • Amenlied: Psalm 118:9
 • Als we de kerk verlaten zingen Bas en Sieneke: Lopen op het water

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Psalm 43:3, 4 o Here God kom mij bevrijden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps 43: 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen?
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Markus 12: 28-31
 • Hh 657 U die mij geschapen hebt
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: hh389 ben je groot of ben je klein
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 33: 12-23 en Markus 9:2-8
 • Hh16 Als een hert (2x)
 • Verkondiging - Met als kernvers: 'Toen zei Mozes: toon mij toch Uw heerlijkheid' (Ex. 33,18, HSV)
  2018-02-04-Ochtend
 • Muzikale meditatie (suggesties: hh626, hh653,hh627, hh647, hh294)
 • Hh656 U Heer bent wonderschoon (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorstellen Gijs Bleijenberg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Combo speelt (en zingt?) HH637 Houd me dichtbij U
 • Slotlied: hh479 Heer U bent mijn leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

28 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 28 januari 2018
Voorganger:

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 66: 1, 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 64: 1, 2, 6 Behoed mij heer hoor naar mijn klagen
 • Gebed
 • Schriftlezing(en):
 • Lezing 1: Genesis 3: 9-10
 • Lezing 2: Hebreeen 10: 23-25
 • Lied NLB 799: 1 Kom, kinderen niet dralen
 • Lezing 3: Johannes 15: 1-11
 • Lied: NLB 799: 5, 6 Kom, kinderen niet dralen
 • Verkondiging: Bemoedigen doet goed
 • Gebed
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 426 (engels en nederlands) God to enfold you
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 793 Bron van liefde, licht en leven
 • Avondgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 838: 1, 3 O grote God, die liefde zijt

 btnluisteren btndownloaden

28 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 28 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Kerkschooldienst

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 100: 1, 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 582a, Dit is de dag
 • H582b, This is the day
 • Gebed om ontferming
 • De Tien woorden
 • Zingen: HH 88, Zoek eerst het koninkrijk
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • We bekijken en bespreken het volgende filmpje:van de catechisanten
 • Zingen: HH338, 'k stel mijn vertrouwen
 • Filmpje Imago Dei
 • Schriftlezing: Exodus 16: 1-12 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: Psalm 81:9
 • Schriftlezing: Exodus 16: 13-30 (Bijbel in gewone taal)
 • Psalm 105: 15 en 18
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 885
 • Kinderen van de onderbouw komen terug in de dienst
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • HH547 Onze Vader die in de hemelen zijt
 • Collecten
 • Luisterlied tijdens collecten: Ik zal er zijn
 • Slotlied: Psalm 23c Mijn God mijn herder zorgt voor mij
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

21 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 21 januari 2018
Voorganger:Richard Verhoef - Jeugddienst

 • Band speelt voor aanvang dienst 1 of 2 nummers (+/- 18.45 uur)
 • People get ready(Joss Stone) en Hands to the heaven(Kari Jobe)
 • (JD commissie komt binnen en gaat zitten)
 • Welkom & afkondigingen (Jouke)
 • Intochtslied Opwekking 668 Heer U bent goed
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen (2x) Opwekking 610 – Als gebed de hemel raakt
 • Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer
 • Gebed
 • Zingen (1) Opwekking 680 – Mijn Redder
 • Schriftlezing
 • Zingen (2) Hillsong – Oceans
 • Opwekking 802 – Hier is mijn hart Heer
 • Overdenking
 • Zingen (2) Opwekking 764 – Zegekroon
 • Opwekking 772 – Overwinnaar
 • Slotgebed
 • Collecten Onder collecte Opwekking 782 – Geloofd zij de Heer
 • Slotlied Opwekking 698 – Nooit meer alleen
 • Zegen en /of zegenlied Opwekking 710 – Gebed om zegen
 • Uitlooplied Shackles

 btnluisteren btndownloaden

21 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 66, 3,5 Doe onze God uw loflied horen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1008: 1,2 Rechter in het licht verheven
 • Leefregel: Efeziërs 5:1-7
 • NLB 1008:3 Houd wat Gij hebt ondernomen
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied HH101 Als je bidt zal hij je geven
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 30:1-10 en Psalm 141
 • Psalm 141: 1,2 U Heer roep ik U geldt mijn smeken
 • Schriftlezing: Openbaring 8:1-5
 • HH539 Hier in uw heiligdom
 • Verkondiging:Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan (psalm 141,2a HSV)
 • 2018-01-21-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: HHH232 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
 • Slotlied: Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilige woord
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

20 januari 2018, Vrouwendag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vrouwendag 20 januari 2018
Spreker Carianne Ros

10.00u Welkom
10.05u Aanbidding
10.20u Gebed
10.30u Aanbidding
10.40u Spreekster Carianne Ros
11.55u Gebed voor lunch
12.00u Lunch

btnluisteren btndownloaden

14 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 14 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Themadienst Engelen en demonen.

Complete orde van dienst kunt u vinden onderaan onder de knop orde van dienst!

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 91: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91: 5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing 2 Koningen 6:8-17
 • Efeziërs 6:10-20
 • Zingen: HH682, Laat heel de wereld het zien
 • Verkondiging: Engelen en demonen
 • Luisterlied: HH452 o Kerk sta op
 • Interactie
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: HH200, U zij de glorie
 • Zending en zegen

Dienst nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 14 januari 2018
Voorganger: Ds. J. HansumWelkom en mededelingen

 • Psalm 25,4 God is goed, hij is waarachtig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1005: 1,2,3 Zoekend naar licht
 • Leefregel: Jakobus 2,12-18
 • NLB 1005: 4,5 Zoekend naar troost zijn velen dakloos
 • Gebed om Gods Geest
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderlied: HH703 Ik was hongerig
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 22: 20-30 en 23: 10-12
 • NLB 718 God die leven hebt gegeven
 • Schriftlezing: Lukas 6: 27-38
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
 • Verkondiging 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.' (Lukas 6,36)
 • 2018-01-14-Ochtend
 • Muzikale meditatie (suggestie HH309 Meer liefde, meer kracht)
 • Antwoordlied: HH375 Heer raak mijn hart aan (1e keer gezongen door enkele gemeenteleden, daarna een 2e en 3e keer door hele gemeente)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Bijdrage van Cvk mbt actie Kerkbalans
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB1006 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Ik wens je (Trinity)

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

7 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 7 januari 2018
Voorganger: Prop. J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 42: 1, 3, 5
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 146-C: 1, 3 'Alles wat adem heeft...'
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 13
 • Zingen: Psalm 25: 7, 8
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 139: 2, 10, 14
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 968: 1, 3, 4 'De ware kerk des Heren...'
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 904: 1, 4, 5 'Beveel gerust uw wegen...'
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

7 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 7 januari 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3
 • Bemoediging
 • Drempelgebed
 • Gemeente gaat zitten
 • Kyriëgebed
 • Glorialied: Psalm 99: 1 en 4
 • Groet
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Jesaja 42: 1-7
 • Lied: Hemelhoog 581
 • Lezing: Marcus 1: 9-13
 • Lied: 524 : 1,2,3, en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: 523 op de melodie van gezang 184:" Met de boom des levens .....
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Hemelhoog 353:1 en 3
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

1 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 1 januari 2018 - nieuwjaarsdag
Voorganger: Ds. J. Hansum - gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

 • NLB 513: 1,4 God heeft het eerste woord
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 71: 1,2 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 91
 • Psalm 91: 1,2,7 Heil hem wie God een plaats bereid
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • Antwoordlied: Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 904: 1,4,5 Beveel gerust uw wegen
 • Zending en zegen

preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

31 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 31 december 2017 - Oudejaarsdienst in Maranathakerk
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 103c:1,2 Loof de koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 103c: 3,4 Ja, Hij spaart ons en hij redt ons
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 90
 • Psalm 90: 1,6,8 Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen
 • Verkondiging - afbeedling bij verkondiging met als kernvers: Leer ons zó onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. (psalm 90,12 HSV)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH 367 Wij blijven geloven
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven: tijdens de collecte als luisterlied
 • Slotlied: NLB 90a: 1,3,6 O God, die droeg ons voorgeslacht
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

31 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 31 december 2017
Voorganger:ds. van Lingen uit Nijkerk

• Welkom en afkondigingen
• Intochtslied: Psalm 93; 1, 2, 3 (4)
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Aanvangstekst: Genesis 1: 1-5
• Lied: Zing nu de Heer stem allen in NLB 654: 1, 2, 4
• Gebed van toenadering/verootmoediging
• Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
Romeinen 13, 8 en 12: 8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
• Lied: Jesus le Christ (Jezus, U bent) HH 416
• Gebed om de Heilige Geest
• Moment met de kinderen
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Lezing: Genesis 3: 1-11
• Lied: In den beginne was het woord NLB 488: 1, 2, 3
• Lezing: Johannes 1: 1-18
• Lied: In den beginne was het woord NLB 488: 4, 5
• Preek/ Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel:
• Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
• Antwoordlied: Volheid van genade HH 155
• Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
• Inzameling van de gaven
• Slotlied: Ik mag hier aan uw kribbe staan NLB 475
• Zegen

btnluisteren btndownloaden

25 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 25 december 2017 - eerste kerstdag
Voorganger: ds. Jaap Hansum
Thema: Vredevorst
Orgel: Marco Bouw
Trompet: Hans & Marco Klomp
Met medewerking van het projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

 • Zingen: NLB 491 Een kind ons geboren (2x koor, 1x gemeente)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477: 1,4 en 5 Komt allen tezamen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Projectlied
 • Schriftlezing: Jesaja 9:1-6
 • Koor: Opwekking 331: Immanuël
 • Schriftlezing: Lukas 2:8-14
 • Zingen: HH 129 Er is een kindeke
 • Verkondiging: De Vredevorst
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 483 Stille nacht
 • Koor: Ere zij God
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze vader
 • Filmpje bij collecten
 • Orgel en trompettisten spelen NLB 486 Midden in de winternacht
 • Kinderen van peuterdienst komen binnen (orgel speelt: HH356 Kom aan boord)
 • Slotlied: NLB 487 Eer zij God in deze dagen (couplet 1: koor; refrein en vervolg met gemeente)
 • Zending en zegen
 • Zingen: Ere zij God

preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 24 december 2017 -
KERSTNACHTDIENST 2017
Zaterdag 24 december 2017,
gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren, aanvang: 22 uur.
Voorgangers: ds. W.J.W. Scheltens
M.m.v. Together o.l.v. Jan Willem van Ree met Erik Onnink aan de piano
Organist: Marco Bouw
Thema: Wonderlijke nacht!

 • - Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.
 • - Heerlijk klonk het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)
 • - Voor de dienst zingt de Together: Who is Jesus – Wie is Jesus
 • - Welkom.
 • - Samenzang: Lied 477: 1,2 (staande)
 • - Beginwoord en groet.
 • - Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten).
 • - Gebed.
 • - Together zingt: Mary, did you know?
 • - Gedicht: In de duisternis verwachten wij (J.W. Schulte Nordholt)
 • - Together zingt: Infant holy
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 1-7
 • - Together zingt: Sing Gloria
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.
 • - Samenzang: Lied 481: 1,2
 • - Aansluitend zingt Together: Hark the herald angels sing
 • - Meditatie: Wonderlijke nacht
 • - Samenzang: Lied 483: 1,2,3
 • - Gedicht: Wat beloofd is (Inge Lievaart)
 • - Samenzang: Lied 487: 1 (staande)
 • - Dankgebed.
 • - Collecte.
 • -Together zingt: Ere zij God
 • - Aansluitend het slotlied: Ere zij God (staande)
 • - Zegen
 • - Uitleidend Orgelspel


btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 24 december 2017 - vierde Advent
Voorganger: Ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps. 96: 1,6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Gez. 433: 1,3,5
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: 130a: 1,2 ("Uit angst en nood...")
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen, kinderlied
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Jesaja 63: 7-19; Johannes 1: 1-14
 • Lied: Gez. 437: 1,2,3,4,5,6,7
 • Preek/ Verkondiging over Jesaja 63: 19:
 • "Scheurde u maar de hemel open om af te dalen"
 • Thema: AFGEDAALD
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Gez. 438: 1,2,3,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven: zingen: Hemelhoog: 145: 1,2,3,4,5 "O kom, o kom Immanuel..."
 • Slotlied: Gez. 440: 1,4
 • Zegen (3 x Amen)

 btnluisteren btndownloaden

17 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 17 december 2017
Voorganger:Dhr. Kees Verduijn Uit Barneveld - Vesper

VESPERDIENST 17 december 2017
De vesper is een eenvoudige gebedsdienst aan het einde van de dag. Deze gebedsdienst vormt een van de getijdegebeden, die dagelijks gebeden werd en wordt in de kloosters, maar ook in de Evensong in de Engelse kathedralen. Ook binnen de Protestantse Kerk worden op veel plaatsen Vesperdiensten gehouden.
De vorm en het karakter van de vesper past bij stilte, meditatie, gebed en inkeer. Kenmerk van deze diensten is hun geheimenisvolle karakter. Er is geen aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie. Stilte is een wezenlijk onderdeel. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting – 'Bij God alleen verstilt mijn ziel'.
In de Advent bereiden we ons voor op de komst van de Heer. Vanouds is Advent een periode van inkeer en verwachting. De vesperdienst past hier goed in.
De liturgie van de vesper wijkt af van een gewone kerkdienst. We volgen de orde die is aangegeven in het dienstboek van de PKN. In plaats van en preek na de lezing is er voorafgaand aan de schriftlezing een korte inleiding op de lezing.
Een vast onderdeel van de vespers vormt de lofzang van Maria. Die zal vandaag ook centraal staan in de lezing en de inleiding op de lezing.
Vanwege het ingetogen karakter van deze gebedsdienst vragen we u om voorafgaand aan de dienst stil te zijn. Na de dienst vertrekken we ook weer in stilte uit de kerkzaal.
Aan de ommezijde vindt u de liturgie voor deze Vesperdienst

Namens de taakgroep Liturgie en Eredienst,
Ineke van den Brink
Ina Tamerus
Kees Verduijn

Liturgie Vesper 17 december 2017:

 • Voor de dienst: Luisterlied, :'Magnificat', Margaret Rizza
 • (Mededelingen)
 • Stilte
 • Aansteken van de adventskaarsen
 • Openingsgebed
 • Zingen: Lofprijzing lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmen:
 • - psalm 16 B: Behoed mij o God... (3x)
 • - lector leest psalm 113, gemeente zingt refrein Lied 113 B
 • - psalm 103 E: Bless the Lord my Soul... ( 3 x)
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lofzang van Maria.
 • Stilte
 • Zingen: Lofzang van Maria (lied 157)
 • Gebeden
 • Slotlied 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' (91 A: 1,3)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

 btnluisteren btndownloaden

17 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 17 december 2017 - derde Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 439: 4 O Jezus, maak mij arme
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Filippenzen 2:1-11
 • Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilig woord
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Adventsproject en –lied
 • Schriftlezing: Exodus 33:7-11 en Exodus 40: 16 en 34-38
 • NlB 273: 1,4 Loof God die zegent al wat leeft
 • Joh 1: 14-18
 • NLB 441: 3,5 Hoe zal ik u ontvangen
 • Verkondiging
 • Graag bijgevoegde slide projecteren
 • 2017-12-17-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH365 Welk een vriend is onze Jezus
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • HH547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecten: Luisterlied

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in jou gelooft

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

 • Slotlied: NLB 425 vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

10 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 10 december 2017
Voorganger:Dhr. Cock Kroon Uit Barneveld - Zangdienst

 • Sjofar: Sing to the King
 • Stil gebed, votum en Groet
 • Samenzang: Psalm 130 (Liedboek vd kerken): - Vers 1 allen,- Vers 2 dames,- Vers 3 heren,- Vers 4 allen
 • Sjofar: Meer dan 2000 winters geleden
 • Gebed
 • Sjofar: This I believe
 • Samenzang: Kom tot ons, de wereld wacht (NLB 433), vers 1, 3, 5
 • Lezing: 2 Petrus 3:1-16
 • Sjofar: Majesty
 • Samenzang: Vol verwachting blijf ik uitzien (Joh. de Heer nr. 769)

1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!
2. Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet!
Refrein

3. O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.
Refrein

 • Meditatie: Vol verwachting klopt ons hart
 • Samenzang: Binnenkort komt de dag

Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en 'k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

 • Sofar: Goede, genadige Redder
 • Gebeden
 • Collecte, tijdens de college zingt Interkerkelijk koor Sjofar: Hij alleen
 • Samenzang: Psalm 98 : 3 en 4 (NLB)
 • Lezing: 2 Petrus 3:17-18
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

10 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 10 december 2017 - tweede Advent
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH145: 1,2,5 O kom, o kom, Immanuël
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 286 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Leefregel: Johannes 8,12
 • HH416 Jezus U bent het licht in ons leven (3x, alleen Nederlands)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Adventsproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 19: 1-6; 20: 1-3 en Jesaja 44: 6-8
 • Psalm 73,10 Wie heb ik in de hemel Heer?
 • Schriftlezing: Filippenzen 3: 7-17
 • NLB 919: 1,2,4 Gij die alle sterren houdt
 • Verkondiging
 • Plaat bij de preek:
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 512: 1,2,3,4 O Jezus hoe vertrouwd en goed
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten het volgende luisterlied: Ik val niet uit zijn hand
 • HH444 Als God, mijn God maar voor mij is.
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

3 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 3 december 2017
Voorganger:Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed
 • Schriftlezing : Lucas 1 : 5 -25
 • Lied 464 :1,2,7 en 8
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 439 : 1,2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: 899:1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 442
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

3 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 3 december 2017 - eerste Advent
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mede
 • NLB 444: 1,2,3 Nu daagt het in het oosten
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 444: 4,5 De zonne voor wier stralen
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel 1 Petrus 5, 8-11
 • NLB 598 Als alles duister is (3x)
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Adventsproject + lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 (HSV)

8Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim 9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. 10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. 11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. 12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. 14Toen zei de HEER tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.15En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEER is mijn Banier! 16Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEER! De strijd van de HEER zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

 • HH602 Liefde was het

Plaat tijdens verkondiging: met als kerntekst: 'Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.' (Exodus 17,9b)
2017-12-03-Ochtend

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 939 Op U alleen
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken HH 338 k stel mijn vertrouwen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Filmpje Taakgroep Libanon
 • Inzameling van de gaven
 • Lied tijdens collecte (beeld en geluid): o kerk sta op
 • Of als alternatief: combo speelt adventsmedley of HH436/HH445
 • Slotlied: NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

30 november 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst op 30 november 2017-Afscheidsdienst Theo Heus

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Intochtsmuziek: George Samphire - The Lonely Shepherd
 • Woord van welkom
 • Herinneringen aan Theo door kinderen
 • Fotocollage met muziek: Bløf - Omarm me
 • Zingen: Psalm 139 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 139 : 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jozua 1 : 1-9
 • Samenzang: Hemelhoog 338-2x
 • Schriftlezing: Efeziërs 3 : 14-21
 • Samenzang: Hemelhoog 629
 • Overdenking
 • Luisterlied: Ik zal er zijn
 • Gebeden
 • Slotlied: Hemelhoog 627 : 1 en 2
 • Uittochtsmuziek: Als het leven soms pijn doet

Deze dienst wordt voortgezet op de begraafplaats.
Daar bidden we samen het Onze Vader en ontvangen we de zegen van God

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.
btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

26 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 26 november 2017
Voorganger: Cock Kroon ~Jeugddienst met als thema Follow Jesus

 • Zingen voor de dienst (2x)
 • Opwekking 623 – Laat dit huis gevuld zijn (met tekst geprojecteerd om mee te zingen!)
 • Opwekking 652: Zing voor de Koning (aanleren)
 • Welkom & afkondigingen (Jouke)
 • Intochtslied
 • Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U mijn Heer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Luisternummer : Uw liefde is zo prachtig
 • Gebed
 • Opwekking 386: couplet 1 & 2 - Lof zij de Heer (= gezang 434)
 • Gezang 444: couplet 1 - Grote God U loven wij
 • Schriftlezing, Lukas 5:27-32 (Cock Kroon)
 • Zingen (2x)
 • Opwekking 625 – Bij U ben ik thuis
 • Opwekking 582, Jezus alles geef ik U
 • Overdenking nav thema (Cock)
 • Zingen (2x)
 • 1 Luisternummer, Out of Hiding – tekst in NL geprojecteerd.
 • Opwekking 429 God wijst mij een weg
 • Slotgebed
 • Collecten & zingen
 • Tijdens collecte spontaan: Opwekking 652: Zing voor de Koning (i.v.m. aanleren)
 • Slotlied
 • Opw. 733 Opwekkingsliederen – Loof de Heer (10.000 redenen)
 • Uitspreken Zegen en zegenlied
 • Evangelische liedbundel 207, I have decided

 

btnluisteren btndownloaden

26 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 26 november 2017
Voorganger:Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Dienst van de voorbereiding
 • Gemeente gaat staan
 • Moment van stilte en bezinning
 • Aanvangslied: NLB Psalm 62: 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB Psalm 62: 5
 • Gemeente gaat zitten
 • Smeekgebed
 • Glorialied: Hemelhoog 590
 • Dienst van het Woord
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen / Kinderen gaan naar de kindernevendienst terwijl we zingen: Lied 285
 • Lezing: Psalm 95
 • Hebreeën 4: 1-13
 • Zingen: Lied: 315
 • Lezing: Lucas 21: 25-33
 • Zingen: Lied 333 (wordt drie keer gezongen)
 • Verkondiging "Beter toch maar alleen"
 • Gedenken van hen die ons voorgingen:

Dhr. Wouterus Brouwer - 89 jaar
Dhr. Aart Hutten - 67 jaar
Mevr. Gerritje van de Wakker-Uit de Bosch - 97 jaar
Mevr. Helena Fluit-bakker - 96 jaar
Dhr. Wouterus van Beek - 68 jaar
Mevr. Annie Kelderman-Blaauwbroek - 82 jaar
Mevr. Janny Blankenspoor-Witteveen - 91 jaar
Mevr. Gezina Brandina van Dreven-van de Pol - 85 jaar
Mevr. Willemijntje Lam-van de Broek - 97 jaar
Mevr. Willemina Cornelia Gerdina van Wijk-van Rossum - 63 jaar.

 • Gedicht:
 • Moment van stilte Gemeente gaat staan
 • Zingen: Lied 759
 • op de melodie gezang 303 ( De ware kerk des Heren)
 • Gemeente gaat zitten
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dienst van de gebeden
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Lied 416

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

19 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 19 november 2017

Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 105: 1,16 Loof God de Heer en laat ons blijde
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Psalm 105: 18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: 36: 2,3a Uw heil is als de hemel hoog
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Danklied: psalm 84:3 Welzalig die uit uw kracht leeft
 • Gebed
 • Schriftlezing: Exodus 17:1-7
 • NLB 655: 1,2,3 Zing voor de Heer een nieuw gezang
 • Schriftlezing: 1 Korintiërs 10: 1-13
 • Psalm 139:14 Doorgrondt o God mijn hart het ligt
 • Verkondiging 'Water uit de Rots'
 • Muzikale mediatie
 • Antwoordlied: NLB 342 in God de Vader op zijn troon
 • Gebeden
 • NLB 245 'k wil u o God mijn dank betalen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisterenbtndownloaden

19 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 19 november 2017
Voorganger: Ds J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 66:1 Breek aarde uit in jubelzangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 66:2 Kom zie nu de geduchte werken
 • Gebed
 • Filmpje: Imago Dei – Trust Me https://www.youtube.com/watch?v=UMfRbQ6Tc3U
 • Kinderlied: HH430 Je hoeft niet bang te zijn
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 14: 9-31
 • Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag
 • Verkondiging
 • 2017-11-19-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 904: 1 Beveel gerust uw wegen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: HH 523 Ik geloof in God de Vader
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: HH 600: 1 Jezus wat een heerlijke naam
 • Na tafel 2: HH 600: 2 Jezus wat een heerlijke naam
 • Na tafel 3: HH 600: 3 Jezus wat een heerlijke naam
 • Dankgebed
 • Slotlied: HH200 U zij de glorie
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

12 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 12 november 2017

Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 326 : 1, 5 en 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 99: 1 tot en met 4
 • Gebed
 • Schriftlezing : Jesaja 62
 • Lied : 176: 1, 3 en 4
 • Schriftlezing: Openbaring 22 : 12-21
 • Lied: 756 : 1,4 6 en 8
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel voorspel lied
 • Antwoordlied 754
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm 98 : 1 en 4
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : 755
 • Gezongen amen (3x)

btnluisterenbtndownloaden

12 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 12 november 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 103c: 1,2 Loof de koning, heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 130c Uit de diepten
 • Leefregel: Filippenzen 4: 4-7
 • NLB 426 God zal je hoeden (3x: Nederlands – Engels - Nederlands)
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen (slide 1)
 • 2017-11-12-A
 • Kinderlied: HH 663 Vader ik aanbid U (slide 2)
 • 2017-11-12-B
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Gen 18: 1-9 en Sefanja 3: 14-21
 • HH609 Machtig God
 • Verkondiging (slide 3)
 • 2017-11-12-C
 • Muzikale meditatie
 • HH555 Dank U Vader van de lichten
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • NLB 978: 1,4 Aan u behoort o Heer der heren
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte: Vaders liefdesbrief
 • NLB 416 Ga met God
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

5 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 5 november 2017- Popsongdienst

Voorganger: Ds. J. Hansum

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

5 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 5 november 2017
Voorganger: Ds J. Oortgiesen

 • - Inleidend orgelspel
 • - Welkom en mededelingen
 • - Aanvangslied Psalm 33 vers 2 en 7
 • - Stil gebed, bemoediging en drempelgebed
 • - Zingen Psalm 33 vers 8
 • - Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • - Zingen kyrie en glorialied Lied 281, 1.2.3.6.8.10
 • - Groet
 • - Gebed om het licht van Gods Geest/gebed van de zondag
 • - Moment met de kinderen, waarna de kinderen naar de nevendienst gaan
 • - Eerste Schriftlezing Spreuken 9, 1-6 en 13-18
 • - Zingen Psalm 111 vers 6
 • - Tweede Schriftlezing Mattheus 25,1-13
 • - Zingen Hemelhoog 96 (alle verzen; op melodie 1!)
 • - Uitleg en verkondiging
  2017-11-05-Ochtend
 • - Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • - Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • - Zingen Antwoordlied Lied 751 in beurtzang: 1, 3 en 5 allen; 2 vrouwen en 4 mannen
 • - Dankgebed en voorbeden (met stil gebed en Onze Vader)
 • - Inzameling van de liefdegaven
 • - Slotlied Hemelhoog 579 vers 4 en 5
 • - Uitzending en zegen
 • (Gemeente zingt Amen)
 • - Orgelspel

 

btnluisteren btndownloaden

3 november 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst op 3 november 2017-Afscheidsdienst Wilma van Wijk-van Rossum

Voorganger: Ds. J. Hansum

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

1 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdagdienst op 1 november 2017 in de Gereformeerdekerk
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Psalm 65: 1,2 De stilte zingt u toe o Here
 • Stil gebed,
 • bemoediging en groet
 • Psalm 65: 5,6 Gij komt het dorre land doorschrijden
 • Gebed
 • Schriftlezing 1 Thess 5: 12-28
 • NLB 868 Lof zij de Heer (1,2 allen; 3 vrouwen; 4 mannen; 5 allen)
 • Verkondiging: Dank God in alles
 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • NLB 704 Dank dank nu allen God
 • Gebeden
 • stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven: Het doel van de diaconale collecte: projecten voor uit huis geplaatste kinderen die verblijven in gezinshuizen in De Glind te Barneveld.
 • Slotlied: NLB 905 Wie zich door God alleen laat leiden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

29 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 29 oktober 2017
Voorganger: Ds. Prop. J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 46: 1, 3
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 834: 1, 2, 3 'Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht...'
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 16
 • Zingen: Psalm 51: 1, 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 119: 12, 64, 66
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 968: 1, 3, 4 'De ware kerk des Heren...'
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 898: 1, 2, 3, 4 'Een vaste burcht is onze God...'
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

29 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 29 oktober 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 98: 3 Laat heel de aarde een loflied wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 98: 4 Laat alle zeeën alle landen
 • Gebed om ontferming
 • HH 286 Vader, vol van vrees en schaamte
 • Leefregel: Micha 6,8
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderlied Psalm 8b Zie de zon, zie de maan
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing 1: Psalm 24
 • Zingen: psalm 24: 1 de aarde en haar volheid zijn
 • Schriftlezing 2: 1 Petrus: 4:7-11
 • NLB 978: 1,4 Aan u behoort o Heer der Heren
 • Verkondiging

  2017-10-29-Verkondiging
 • Graag de bij de mail gevoegde slide vertonen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH367 wij blijven geloven
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Psalm 23b : 5 (De Heer is mijn herder, Hem blijf ik gewijd').

Bijdrage van de taakgroep Groene kerk
2017-10-29-Groenekerk-A

 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: Maak ons hart onrustig, God (graag geluid en beeld) https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY
 • NLB422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

25 oktober 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst op 25 oktober 2017-Afscheidsdienst Wilhelmijntje Lam - van den Broek

Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Inleidend orgelspel: Psalm 121
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 42: 1 en 5
 • Woorden van herinnering
 • Gebed
 • Bijbelwoorden: Filippenzen 1:12-26 (NBV)
 • Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (Joh. de Heer nr. 150)
 • Overdenking
 • Muzikale meditatie: 'De Heer is mijn Herder'
 • Zingen: Als ik maar weet (Joh. de Heer nr. 17)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Abba, Vader (Opwekking 136)
 • Zending en zegen
 • Uitleidend orgelspel: 'U zij de Glorie opgestane Heer'

De crematie van Wilhelmijntje Lam – van den Broek zal in besloten kring plaatsvinden in 't Slingerbos te Ede.

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

22 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 22 oktober 2017
Voorganger: Ds. A. F. Troost  uit Ermelo

Liederen zijn gekozen uit het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013).

 • aanvangslied gezang 364:1,5,6
 • stil gebed, groet en bemoediging
 • inleiding op de dienst
 • samenzang psalm 103:1,3
 • gebed om de helige geest
 • lezing lucas 6:27-38 nbv
 • samenzang psalm 130:1,2
 • lezing kolossenzen 3:12,13 nbv
 • samenzang gezang 863:1,2,3,4
 • preek "loslaten" (vergeef, dan zal je vergeven worden. lucas 6:37 nbv)
 • samenzang gezang 885
 • geloofsbelijdenis
 • samenzang gezang 370
 • avondgebed
 • slotlied gezang 103c:1,2
 • heenzending, zegen

btnluisteren btndownloaden

22 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 22 oktober 2017
Voorganger: Da. A. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Zingen: psalm 92 ; 1, 2 ( bundel 2013)
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: psalm 92; 3 ,8
Verootmoediging
Woord van bevrijding
Zingen: lied 311 ( bundel Hemelhoog)
Gebed
Kinderen/ kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 55 : 6 t/m 13
Zingen: lied 772; 1, 4 ( bundel 2013)
Schriftlezing: Matth. 9 : 1 t/m 8
Zingen: lied 534 ( bundel 2013)
Verkondiging: de Zoon des mensen
Muzikale meditatie
Kinderen weer in de dienst
Zingen: lied 298 ( bundel Hemelhoog)
Gebeden
Inzameling van gaven/ zingen: lied 973 ( bundel 2013)
Slotlied: psalm 121 : 4( bundel 2013)
Zending en zegen, beaamd met het zingen van lied 425
orgelspel

btnluisteren btndownloaden

15 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 15 oktober 2017 ~ ZWO dienst - Thema "Wees met ons als wij Uw vrede zoeken"
Voorganger: Da. H.Z. Scheltens-Ritzema

Voor de complete orde van dienst verwijzen wij u naar de knop Orde van dienst onderaan!

 • Voor de dienst: Samen in de Naam van Jezus (Opwekking 167)
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
 • Stil gebed, Votum en groet
 • Zingen: Psalm 84: 6
 • Gebed, uitlopend op: 'Prayer for the Holy Spirit' gezongen door 'Eight in hand')
 • Inleiding op het thema met bijdrage door de Syrische broers Mohaned en Maaen Alkhalil.
 • Gedicht: Een mens, die je reisgenoot wil zijn (Hans Bouma)
 • Zingen (met 'Eight in hand') In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé)
 • De Bijbel open: Psalm 145: 8-14
 • Zingen: Versterk uw lijdend Lichaam (wijs: Lied 248, De dag door uwe gunst ontvangen...)
 • De Bijbel open: Jesaja 66: 10-13
 • Zingen: Lied 737: 1, 2, 20 en 21. Afwisselend mannen/vrouwen
 • Verkondiging: "Wees met ons als wij Uw vrede zoeken ...."
 • Zingen: Lied 1014
 • 'Eight in hand' zingt Room enough
 • Lied 15 'Liederen ter bemoediging, 70 diaconale liederen' (wijs: Gez. 292) (eerste couplet is in de orde van dienst per ongeluk weggevallen.)
 • 2017-10-15-lied
 • Collecten
 • 'Eight in hand' zingt Thou knowest God
 • Dankgebed, voorbeden , afgesloten met door 'The Lords Prayer' gezongen door 'Eight in hand'
 • Slotlied : Opwekking - Opwekking 710 Vader, maak mij tot een zegen
 • Zegen, beaamd met 3 keer amen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

15 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 15 oktober 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum - Doopdienst

In deze dienst zal de doop bediend worden aan:
Boaz Bol, Dirkje Cornelia van Donkelaar, David Jochem Hardeman, Tess Klok en Lize Esmee Welink.
Merle Roos Jansen zal worden opgedragen.

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 885 Groot is uw trouw
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 79,5 o Heer wij zijn het volk door uw verkoren
 • Bediening van de doop
 • Onderwijzing en gebed
 • Doopbeloften
 • HH506 Laat de kinderen tot Mij komen (kinderen worden binnengedragen)
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw (zie filmpje https://youtu.be/lUjNyyEvwxE)
 • Bediening van de doop
 • Moment van opdragen
 • Onderwijzing
 • 2017-10-15-Ochtend
 • Belofte
 • Zegening
 • Ontsteken van de kaarsen
 • Vraag aan de gemeente (allen staan)
 • Zegenlied: HH61 De Here zegent jou
 • Kinderen worden de kerk uitgedragen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen gaan naar de KND
 • NLB 655:1,2
 • Schriftlezing: Handelingen 16:6-10
 • Psalm 139,14 Doorgrond o God mijn hart
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH420: 2,3,4 Heer leer mij uw weg
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=eNH-wCYtVkI  (beeld en geluid)
 • Slotlied: Psalm 32,3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats en mijn haven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13-oktober 2017, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst op 13 oktober 2017-Bevestiging van het huwelijk van Henri van Daelen & Teunita Versteeg

Voorganger: Ds. J. Hansum

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

8 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 8 oktober 2017 ~ Sing-in - Thema Ik zal er zijn
Spreker Tonny Havinga

 • Welkom in ons midden (Opwekking 676)
 • Afkondigingen
 • Kom zing voor de Heer (opwekking 708)
 • Hoe groot zijt Gij (opwekking 407)
 • De vreugde van U (opwekking 654)
 • Gebed
 • U bent heilig (opwekking 609)
 • Vader U bent goed (opwekking 630)
 • Lezing Johannes 17
 • Stil mijn ziel wees stil (opwekking 717)
 • Ik hef mijn ogen (opwekking 640)
 • Meditatie Ik zal er zijn Joh 17:21
 • Ik zal er zijn (Sela)
 • Adonai (opwekking 669)
 • Collecte en tijdens collecte speelt de band Good Good Father
 • Psalm 98: 1 en 4
 • Zegen aanbidding (opwekking 454)
 • Zegen
 • Band speelt met uitgaan nogmaals Good Good Father

btnluisteren btndownloaden

8 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 8 oktober 2017
Voorganger: Ds. J. J. Blok uit Lunteren

 • Intochtslied 149 : 1 en 2
 • Stil gebed enz
 • Lied 149 : 4
 • Gebed van toenadering
 • Woord van bevrijding Deuteronomium 30 : 11 – 20
 • Lied 316 : 1 en 4
 • Gebed om HG
 • Moment met de kinderen – Middenbouw
 • KND
 • Lezingen : Romeinen 14: 1 – 12 en Matteus 6 : 24 – 34 – VRAAG VAN MIJ : doen jullie de lezingen na elkaar of vers/lied er tussen? Kan ik niet zien op de orde van dienst
 • Lied 718 : 1, 2 en 4
 • Verkondiging : graag op de beamer open handen die ontvangen en/of Matteus 6 : 34
 • Muziek
 • KND komen terug
 • Antwoord lied : 981 : 1,2,3,4, en 5
 • Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte – graag op de beamer lied : heer u bent mij leven, de grond waarop ik sta met tekst en natuurbeelden, te vinden op youtube
 • Slotlied 978 : 1,2,3 en 4
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

1 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 1 oktober 2017
Voorganger Ds. Frans van Velzen

 • Zingen 145,1+5 O Heer mijn God, gij Koning
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen 280 De vreugde voert ons naar dit huis
 • Gebed
 • Bijbellezing Luk.11,1-13
 • Zingen 25,1+9 Heer, ik hef mijn hart en handen
 • Verkondiging 'Onbeschaamd bidden'
 • Gebed
 • Zingen 885 Groot is uw trouw, o Heer
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen 146a,5 Op duizenderlei wijze
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen 371 Onze Vader in de hemel
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

1 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 1 oktober 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 81: 1, 8 Jubel God ter eer
 • Stil gebed
 • Psalm 81: 9,11 Leef uit mijn verbond
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 Korintiërs 5: 6b (vanaf: "weet u niet dat..) t/m 9
 • Psalm 51,4 Voltrek de reiniging en raak mij aan
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • HH 478 Gods volk wordt uitgeleid
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 12: 21-42
 • NLB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
 • Verkondiging

  2017-10-01-Ochtend

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH600 Jezus wat een heerlijke naam
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze vader
 • Inzameling van de gaven
 • Combo speelt HH602 Liefde was het onuitputtelijk
 • Slotlied: NLB675 Geest van hierboven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

  btnluisteren btndownloaden

24 september 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 24 september 2017
Voorganger Ds. Ria Scheltens - Ritzema
Gezamenlijke jeugddienst 24-9-2017 in Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren.
Thema: Open Huis
m.m.v. Edith Geluk, Sieneke Abma, Gijs Huitink en Pim Huitink.

 • Welkom
 • Aanvangslied: Nu ik bij U kom ( Opw. 753)
 • Beginwoord en groet
 • Zingen: Samen in de naam van Jezus (Opw.167)
 • Gebed
 • De Bijbel open: Psalm 84
 • Zingen: Wat hou ik van uw huis ( Opw. 715)
 • De Bijbel open: Efeziërs 2: 19-22
 • Zingen: Cornerstone (Hillsong)
 • Open Huis(1)
 • Zingen:Hoe wonderlijk mooi.. (Opw. 770)
 • Open Huis (2)
 • Zingen: My lighthouse
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Collecten
 • Slotlied: Laat het feest zijn in de huizen (Opw. 553)
 • Zegen
 • Zingen: Gods zegen voor jou (Sela)

btnluisteren btndownloaden

24 september 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 17 september 2017
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: nr. 635 : 1, 3 Hemelhoog
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 65 : 1 (Liedboek)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: Psalm 51 : 5 (liedboek) - Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen bovenbouw
 • Zingen met kinderen/gemeente: Lied 302 : 1, 2 Hemelhoog -- Ho stop, sta eens even stil + Als je in het donker wandelt
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Marcus 2:1-14
 • Lied: Psalm 43 : 3, 4 (Liedboek) - O Here, God, kom mij bevrijden en - Dan ga ik op tot uw altaren
 • Verkondiging
 • 2017-09-24-Ochtend
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel - Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 330 : 1, 3 (Hemelhoog) - Eigen roem is uitgesloten - Weergaloos, wat een ontferming
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven – Luisterlied: 'U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt' (Sela)
 • Slotlied: Lied 630 : 1, 4 (Liedboek) - Sta op! Een morgen ongedacht - Sta op! Hij gaat al voor ons uit
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

17 september 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 17 september 2017
Voorganger Ds. G. Kansen uit Hilversum

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Lied 405: 4, 3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied 919
 • Gebed
 • Schiftlezing: Job 38: 1- 21; Job 40: 1-5 en Job 42: 1-6
 • Lied 906: 1, 4, 5
 • Verkondiging
 • Psalm 73: 8, 9
 • Dank- en voorbeden
 • Collecten onder orgelspel
 • Lied 413
 • Zegen
 • Gezang 456: 3
 • Orgelspel

btnluisteren btndownloaden

17 september 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 17 september 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum - StartzondagWelkom en mededelingen

 • Psalm 136: 1,2,13 Loof de Heer want Hij is goed
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1005 Zoekend naar licht couplet 1 solo door Peter Hollemans
 • Gebed om de Geest
 • Toelichting bij bloemschikking (camera)
 • Moment met de kinderen (kinderen komen niet naar voren)
 • http://ontdekkendbijbellezen.nl/filmpjes/filmpjes-bij-open-bijbelse-personen/mozes/
 • Kinderlied: HH338 'k stel mijn vertrouwen (2x)
 • Nadat we het lied 1x hebben gezongen gaan de kinderen van de onderbouw naar de KND.
 • Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 (NBV)
 • HH 423 Hij is erbij (koor)
 • Verkondiging 'Ik zal er zijn'

  2017-09-17-startzondag

 • HH 460 Ik zal er zijn (koor)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Filmpje 'Avonturen in Anjar'
 • Woord van ds. Hagop Akbasharian
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Here i am lord https://www.youtube.com/watch?v=7LoMboxzm0U

I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry
All who dwell in dark and sin, my hand will save

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me, I will hold your people in my heartI,

who made the stars of night, I will make their darkness bright
Who will bear my light to them? Whom shall I send?

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me, I will hold your people in my heart

I, the Lord of snow and rain, I have borne my people"s pain
I have wept for love of them, they turn away

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me, I will hold your people in my heart

I will break their hearts of stone. Give them hearts for love alone
I will speak my words to them. Whom shall I send?

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me I will hold your people in my heart

I, the Lord of wind and flame. I will send the poor and lame
I will set a feast for them. My hand will save

Finest bread I will provide 'Til their hearts be satisfied
I will give my life to them. Whom shall I send?

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me I will hold your people in my heart

Ik, de Heer van zee en lucht, zie mijn volk, hoor hoe het zucht.
Mensen, stuurloos onderweg, reik Ik de hand.

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, die zon en maan bedacht, steek een lamp aan in hun nacht.
Wie verspreidt mijn levend Licht? Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, de Heer van aard' en sneeuw, hoor mijn volk; het hulpgeschreeuw
doet mij onvoorstelbaar pijn, maar 't wendt zich af.

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik vernieuw wie zijn verstard, breng weer liefde in hun hart.
Wie verspreidt mijn levend Woord? Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, de Heer van vuur en wind, ben mijn kind'ren goedgezind.
Al wie moe zijn en belast nodig ik uit.

Ik ontvang hen aan mijn dis, tot hun hart verzadigd is.
Zelfs mijn leven geef ik hun. Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

 • Slotlied: Wanneer ik naar uw bergen kijk & psalm 121

Koor:
Wanneer ik naar Uw bergen kijk
ervaar ik sterk Uw koninkrijk.
Uw Woord bestuurt mijn leven,
'k wil mij dan aan U geven.
De diepten worden één groot vlak,
de wegen recht, de paden strak.
Uw Woord bepaalt ons streven:
ons nemen wordt dan geven.

Koor en gemeente:
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp komt van de Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Koor:
Mijn God bewaakt mij dag en nacht,
van wie ik steeds mijn hulp verwacht.
Zijn kracht zal in mij komen,
Zijn Geest zal in mij wonen.
De diepten worden één groot vlak,
de wegen recht, de paden strak.
Uw Woord bepaalt ons streven:
ons nemen wordt dan geven.

Koor en gemeente:
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

 • Zending en zegen
 • Toelichting op programma Vorming en Toerusting
 • Introductie Wederdienst
 • Taartenbuffet

Preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

10 september 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 10 september 2017
Voorganger Ds. J. Hansum (Viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

 • Psalm 26: 1,3,5 O Heer op wie ik pleit
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 314 Here Jezus om Uw woord
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: NLB 836: 1,3,4 O Heer die onze Vader zijt (melodie LvK Gz 463)
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Psalm 73,9 Nu blijf ik bij u voor altijd
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-25
 • Psalm 66: 3,7 Doe onze God uw loflied horen
 • Verkondiging: Wij zijn heiligen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 906: 1,7,8 God is tegenwoordig
 • Gebeden
 • Slotlied: NLB 834 Vernieuw Gij mij o eeuwig licht
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

10 september 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 10 september 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 62: 5 Voorwaard Hij is mijn heil mijn rots
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 Petrus 1: 22-25
 • Psalm 131 O Heer er is geen trots in mij
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: 1 Petrus 1,1-9
 • LvK Gz 487 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
 • Verkondiging: Opnieuw geboren

2017-09-10-Ochtend

 • Graag bij de mail gevoegde plaat projecteren met daar op thema vermeld
 • Muzikale meditatie
 • NLB 315: 1,2 Heb dank o God van alle leven
 • Moment van gedenken
 • Moment van stilte
 • Psalm 84,6
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding HH 517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na 1e tafel: psalm 91a:1 Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Na 2e tafel: psalm 91a:2 Engelen zendt hij alle dagen
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Na 3e tafel: psalm 91a:3 Geen duister zal je overvallen
 • Dankgebed
 • Slotlied: NLB 342 In God de Vader op zijn troon
 • Zending en zegen

Preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

6 september 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst op 6 september 2017-Afscheidsdienst Mevr. Gezina Barendina van Dreven-van de Pol ~ Gees

Voorganger: Dhr. Cock Kroon

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

 • Inleidend orgelspel: (Liedboek nr. 840)
 • Woorden van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84 :2 en 6
 • Woorden van herinnering
 • Gebed
 • Bijbelwoorden: Psalm 84
 • Johannes 14:1-6
 • Zingen: Psalm 42 : 2 en 3
 • Overdenking
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Psalm 23b:1, 2 en 5
 • Dankgebed en voorbede
 • Uittochtslied: Wat de toekomst brengen moge (NLB. 913 : 1 en 2)
 • Uitleidend orgelspel: 'Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe' (Liedboek nr. 886)

Op de begraafplaats:

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Onze Vader
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

3 september 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 3 september 2017
Voorganger Ds. A.M. Verbaan-vd Heuvel uit Ermelo (Zangdienst)

Thema: Gods grootheid

 • Zingen voor de dienst: Hoe groot zijt Gij (JdH 886)
 • Ik wil zingen van mijn Heiland (JdH 657 )
 • Mededelingen
 • Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (JdH 150)
 • Bemoediging en groet.
 • Zingen: Grote God wij loven U (JdH 724)
 • Gebed
 • Zingen: God is getrouw (JdH 513)
 • Schriftlezing: Psalm 136 (NBV)
 • Zingen: Kom tot uw Heiland (JdH 210)
 • Overdenking
 • Zingen: Wie maar de goede God laat zorgen (JdH 421)
 • Prijs de Heer met blijde galmen (JdH 446)
 • Gebed
 • Zingen: Laat ieder 's Heren goedheid loven (JdH 337)
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Heer God u loven wij (JdH 945)
 • Zegen
 • Zingen: Vrede zij u (JdH 699)
 • Na de dienst is er koffie en thee

btnordevandienst
 btnluisteren btndownloaden

3 september 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 3 september 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum - voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Psalm 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 130c Uit de diepten roep ik U
 • Leefregel: Deut 30: 11-16
 • NLB 316:1,4 Het woord dat u ten leven riep
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Op Toonhoogte 429 is je deur nog op slot
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Genesis 3: 1-9
 • NLB 944: 1,4 O Heer verberg u niet voor mij
 • Schriftlezing: Lukas 19: 1-10
 • NLB 938 Christus die u wilt tooien
 • Verkondiging
 • Plaat bij preek: https://unsplash.com/search/photos/leaves?photo=OLKq8fbYIfM
 • Daarop als kernvers: 'Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' (Lukas 19,5)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH 295 Doorgrond mijn hart
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Ken je mij (Trijntje Oosterhuis) tekst is te vinden op : http://www.songteksten.nl/songteksten/80934/trijntje-oosterhuis/ken-je-mij.htm
 • Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

27 augustus 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 27 augustus 2017
Voorganger Ds. J. Hansum

 • NLB 802: 1,2,5 en 6 Door de wereld gaat een woord (melodie Joh de Heer 916 /Op Toonhoogte 169)
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Psalm 119: 7 en 21 Zegen uw knecht die gij uw wil gebied
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 4-7
 • NLB 713: 1,2 Wij moeten Gode zingen
 • 1 Petrus 1: 1-2
 • NLB 713: 3,4,5 Als leeft uw volk verschoven
 • Verkondiging: Wij zijn vreemdelingen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Dankgebed – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 263 Wees Gij mijn toevlucht
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

27 augustus 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 27 augustus 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Psalm 108,1Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 653: 5 en 7 Gij zijt de wijnstok van het leven
 • Afscheid van Mw. Henny van Beek als ouderling en ds. Wim Schaap en ds. Albert Juffer als bijstanden in het pastoraat
 • Presentatie van dhr. Cock Kroon als ouderling-kerkelijk werker
 • Onderwijzing
 • Bevestigingsgebed
 • Gelofte, bevestiging, handoplegging en gebed
 • Verwelkoming en installatie als pastoraal medewerkster: Mw. Jeannette Hendriksen-van Drie
 • Verwelkoming en aanvaarding door gemeente
 • Gemeente gaat staan
 • Vraag aan de gemeente: Gemeente, nu Cock Kroon als ouderling is bevestigd en Jeannette Hendriksen als pastoraal medewerker is verwelkomd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?
  Antwoord: ja, van harte!
 • NLB 363 'Dat 's Heren zegen op u daal'
 • Allen gaan zitten
 • Kindermoment (er komt deze keer geen groep naar voren)
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Kinderlied: HH 685 Laat zo je licht maar schijnen
 • Tijdens naspel gaan alle kinderen naar de KND.
 • Schriftlezing: Exodus 19:4-6
 • NLB 1005: 1,2 Zoekend naar licht hier in het duister
 • Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10
 • NLB 1005: 3,4,5 Zoekend naar brood lijden zij honger
 • Verkondiging: 'Wij zijn priesters'
 • Graag bij de mail gevoegde plaat projecteren met daarop vermeld het thema van de verkondiging
 • (korte) muzikale meditatie
 • HH220:1,2 Wij knielen voor uw zetel neer
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte: luisterlied (beeld en geluid) HH 401 Toon mijn liefde: https://www.youtube.com/watch?v=vSTknxrw8E4
 • Slotlied: NLB 838: 1,2,3 O grote god die liefde zijt
 • Zending en zegen

Preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

20 augustus 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 20 augustus 2017
Voorganger Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 31 : 1,2 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 31 : 6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 23
 • Lied 221
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: 943
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm 27: 1en 7
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 416
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

20 augustus 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 20 augustus 2017
Voorganger: Ds. H.J. van Manen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: 'De vreugde voert ons naar dit huis' (NLB 280: 1, 3, 6, 7)
 • Stil gebed / Bemoediging / Groet
 • Lied: 'Juich Gode toe' (Psalm 100: 1, 2, 4)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding: Kolossenzen 3: 1-4, 12-17
 • Lied: 'Meer liefde, meer kracht' (HH 309)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Ruth 2:1-13 en 3:8-11 (NBV)
 • Lied: 'Niet als een storm als een vloed' (NLB 321: 1, 2)
 • Verkondiging
  2017-08-20-ochtend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'de Heer, onder wiens vleugel je schuilt' (Ruth 2:12)
'spreid de vleugel van uw mantel over mij' (Ruth 3:9)

 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: 'O grote God die liefde zijt' (NLB 838: 1, 3)
 • (Moment van gedenken)
 • Gebeden, Dank, voorbede en dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Gaven + lied: 'Wij dragen onze gaven' (NLB 365: 1)
 • Slotlied: 'Heer, wijs mij uw weg' (HH 420)
 • Zegen (3x amen)

btnluisteren btndownloaden

13 augustus 2017, Avonddienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 13 augustus 2017
Voorganger Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 142: 1,2 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 142: .5, 6 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing : Psalm 6
 • Lied: 941"Waarom moest ik uw stem verstaan'''"
 • Evangelielezing : Lucas 13:22-30
 • Lied 991: 1,2, 6,7 en 8 :"De eersten zijn de laatsten
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 974: 1,2 en 5 : " Maak ons uw liefde God"
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied Psalm 68:7
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 248 :"De dag door uwe gunst ontvangen"
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

13 augustus 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 13 augustus 2017
Voorganger:Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom enz.
 • Intochtslied Ps.93:1,2
 • Stil gebed; bemoediging en groet
 • Ps.93:3,4
 • Gebed om ontferming
 • Lied 155:1,2,8,9
 • Gebod: Fil.4:4-9
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Mat.14:22-33; Rom.8:31-39
 • Lied 917
 • Verkondiging
 • Meditatief orgel of pianospel; kinderen terug
 • Lied 675:2
 • Dankgebed en voorbeden, 'Onze Vader'
 • Inzameling der gaven (voor de kinderen kan lied 935 wellicht gespeeld worden)
 • Lied 864:1
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

6 augustus 2017, Avonddienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 6 augustus 2017
Voorganger Dhr. Bert Fluit in de Gereformeerde kerk

 • - Zingen: Lied 103e eerste twee regels (3 keer) (de organist speelt de melodie een keer voor)

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

(Betekenis in het Nederlands: Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft)
(Betekenis in het Hongaars: Dicsérjétek az Urat, én lelkem, hogy nekem az élet)
(Betekenis in het Lets: Kungam pateicos par visu, ko Vinsdod)

 • - Woord van genadeverkondiging
 • - Lezing van de wet, versie Max Arab
 • - Zingen: Lied 310
 • - Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • - Eerste schriftlezing uit: Genesis 12: 1 t/m 9
 • - Zingen: Lied 805
 • - De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • - Tweede schriftlezing uit: Hebreeën 11: 1 t/m 10
 • - Zingen: Lied 803, 1, 3, 4 en 6
 • - Verkondiging
 • - Zingen: Lied 799, 1, 2, 4 en 5
 • - De kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • - Creaties van de jongerenuitwisseling die in de hal ten toon zijn gesteld
 • - Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk uitspreken van het "Onze Vader" in het Engels.

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,

 btnluisteren btndownloaden

6 augustus 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 6 augustus 2017
Voorganger: Prop. C. Hendriks

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied psalm 82
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied nummer 522 Hemelhoog
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied nummer 488 Hemelhoog
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Psalm 93
 • Lied zingen Psalm 93
 • Preek/ Verkondiging nav Psalm 93 : God en de chaos
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel Lied 593 uit hemelhoog is een lied van Elly en Rikkert, op youtube zijn meerdere versies te vinden, titel : Here der Heren, Koning der Koningen sluit heel mooi aan op psalm 93
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied lied 556 liedboek 2013 vers 2, 3 en 4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied lied 890 liedboek 2013. Dit is opwekking 637, kan eventueel ook met youtube filmpje worden ondersteund. Er is er een waarbij de tekst ook wordt geprojecteerd.
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

30 juli 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 30 juli 2017
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 24 : 8 en 11
 • Gebed van toenadering: lied 295 Voorzang wordt gesproken; refrein door de gemeente gezongen.
 • Leefregel : Romeinen 12: 1 en 2
 • Lied : Hemelhoog 388
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen / Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing : Jeremia 7: 1-15
 • Lied Psalm 135: 8 en 9
 • Lezing Lucas 3: 7-14
 • Lied 456 B : 1 , 5 en 6
 • Verkondiging : Een profeet als ontvangstcommissielid?????
 • Antwoordlied: lied 921
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven terwijl we luisteren naar meditatief orgelspel.
 • Lied 415 : 1 en 2
 • Zegen
 • Lied 415 : 3

btnluisteren btndownloaden

30 juli 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 30 juli 2017
Voorganger:Prop J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Intochtslied: Psalm 118: 1, 10
 • Stil gebed, Votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 538 'Een mens te zijn op aarde...'
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Ruth 3
 • Zingen: Psalm 72: 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 98: 2, 4
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Psalm 19: 1, 3
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 969 'In Christus is noch west noch oost...'
 • Zegenbede + gezongen Amen

btnluisteren btndownloaden

23 juli 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 23 juli 2017
Voorganger ds. A.I. Zaal uit Hemmen gaat voor in de Gereformeerde Kerk

 • Welkom
 • Intochtslied: Psalm 145:1,3
 • Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Psalm 145: 5, 6
 • Gebed
 • Schriftlezing uit: Psalm 91
 • Zingen: Lied 836: 1, 4
 • Schriftlezing uit: Romeinen 8: 31-38
 • Zingen: Lied 836: 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 91A
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: 825: 1, 5
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
 • Slotlied: 248
 • Zegen, waarna de gemeente 3 x Amen zingt

 

btnluisteren btndownloaden

23 juli 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 23 juli 2017
Voorganger: Prop G den Dikken

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: NLB 314: 1 en 2 Here Jezus, om uw woord
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Vervolg Intochtslied: NLB 314: 3
 • Thema van de dienst: Vier je Bijbel!
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: HH 557 Er is een Verlosser
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment

o Dominee heeft gesprekje met de kinderen (zomer: onderbouw)
o Aansteken van de lantaarns door kind samen met de dominee
o 3 kinderen nemen de lantaarn mee
o leiding en kinderen gaan naar de KNDruimte, onder orgelspel

 • Kinderlied: HH 382: 1 en 2 Lees je Bijbel, bid elke dag
 • Lezing uit het OT: Psalm 119: 9-16; 105-112
 • Lied: HH 494 Uw woord is een lamp voor mijn voet (2x)
 • Lezing uit het NT: Lucas 4: 14-21
 • Lied: NLB 313: 1, 2 en 4 Een rijke schat van wijsheid
 • Verkondiging: "Vandaag zijn deze woorden werkelijkheid geworden" (Lucas 4:21)
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: NLB 838: 1,2 en 4 O grote God die liefde zijt
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (tussentijds: film collectedoel: "Gehandicapte kinderen in Pakistan)
 • Slotlied: HH 226 (ofwel Gezang 304) God is getrouw
 • Zegen

 

btnluisteren btndownloaden

16 juli 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 16 juli 2017
Voorganger Prop. B. Kriekaard

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 100 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 100 : 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 17 : 9-26
 • Lied 273 : 1, 2 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Lied 974 : 1, 2 en 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 969
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: 248 : 1, 2 en 3

btnluisteren btndownloaden

16 juli 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 16 juli 2017
Voorganger: Ds W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 81 : 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 81 : 8 en 11
 • Gebed van toenadering
 • Lied : Hemelhoog 283 : 1 en 3
 • Leefregel : Woord van bevrijding
 • Lied: Psalm 119:23
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen / Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing : Exodus 12: 29-39
 • Lied 723: 2
 • Lezing Handelingen 16: 25-34
 • Lied 657: 1 en 3
 • Lezing: Matteus 25: 1-13
 • Lied 751: 1 en 2
 • Verkondiging Thema: Te middernacht
 • Antwoordlied: Lied 146 a: 1 en 5
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : Psalm 68 : 7
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

14 juli 2017, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst op 14 juli 2017-Bevestiging van het huwelijk van Joëlle Klaassen & Arie de Groot

Voorganger: Ds. J. Hansum

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

9 juli 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 9 juli 2017
Voorganger Prop. J. Bassie

 • Intochtslied: Psalm 33: 2, 8
 • Stil gebed
 • Votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 32: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 51
 • 2 Korinthiërs 12: 9-10
 • Zingen: Psalm 51: 1, 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 423 'Ach blijf met Uw genade...'
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Gezang 303: 2, 5 'De ware kerk des Heeren...'
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 437 'Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht...'
 • Zending en Zegen

btnluisteren btndownloaden

9 juli 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 9 juli 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

Thema: Ongehinderd
In deze dienst wordt de Doop bediend aan: Corneli Willianna Donkelaar, Tom de Koning, Mees van Leeuwen en Heiltje Janne Marie Telgen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 100: 1,2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 79:5
 • Woorden bij de Doop
 • Gebed
 • Doopbeloften door:

Bas en Margreet Donkelaar
Kil de Koning en Sandra van Ramshorst
Bo en Jojanneke van Leeuwen
Anne-Jan en Jet Telgen

 • Zingen: Hemelhoog 367
 • Onder het naspel worden de dopelingen binnengebracht
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag voor de gemeente:
 • Zegenlied: Hemelhoog 61
 • Dopelingen worden de kerk uitgedragen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 28: 11-16 en 30-31 (HSV)
 • Zingen: NLB 723
 • Verkondiging 'Ongehinderd'
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: antwoordlied Hemelhoog 226
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 545
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte is er als luisterlied Opwekking 642 De Rivier
 • https://www.youtube.com/watch?v=KOjaRhxwlow
 • Zingen: Slotlied Hemelhoog 200
 • Zending en zegen

Dienst nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

2 juli 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 2 juli 2017 - Jeugddienst
Voorganger Da. R.Z. Scheltens-Ritzema

Gezamenlijke Jeugddienst, zondagavond 2 juli 2017.
Met medewerking van de band Heart of Unity.
Thema: Sterk en Dapper

 • Voor de dienst: No longer slaves, door Heart of Unity
 • Welkom
 • Aanvangslied: Opw. 720 In de naam van de Vader...
 • Stil gebed, Votum en groet
 • Gebed
 • Zingen: Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
 • Sterk en Dapper...
 • De Bijbel open: 2 Korintiërs 9: 6-12

6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 9 Zo staat er geschreven: 'Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.' 10 God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. 12Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken.

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

 • Verkondiging: Zout en Licht – Sterk en Dapper
 • Zingen: Opw. 488 Heer ik kom tot U
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, lofprijzing, Onze Vader samen bidden
 • Collecten
 • Zingen: Mighty to save (hillsong)
 • Mededelingen
 • Zegen
 • Zingen: Opw. 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan...

btnluisteren btndownloaden

2 juli 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 2 juli 2017 - overstapdienst

Thema: "Behouden vaart"
In deze dienst stappen negen kinderen over van de kindernevendienst naar het Steady-programma en maken zeven kinderen de overstap van de peuterdienst naar de kindernevendienst.
Voorganger: Ds. Jaap Hansum - Orgel/piano: Marco Bouw - M.m.v. muzikaal combo

Uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de knop 'orde van dienst" onderaan.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 93: 1,2 de Heer is Koning
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 93: 3,4 Geweldiger dan water
 • Voorstellen van de kinderen die de overstap maken van kindernevendienst naar catechese.
 • De 10 goede zinnen van God (door leiding KND)
 • HH494 Uw woord is een lamp (2x)
 • Moment met de kinderen van de onderbouw door dominee
 • HH 356 Kom aan boord
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Handelingen 17:9-26 (NBV) door leiding KND
 • Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Verkondiging: "Behouden vaart"
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH430 Je hoeft niet bang te zijn
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Overstap van de jongeren
 • Woordje van de jeugdouderling
 • De gemeente zingt de overstappers toe: (melodie: Samen in de naam van Jezus)
 • Filmpje werkgroep Libanon
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: NLB 912: 1, 6 Neem mijn leven laat het Heer
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547
 • Inzameling van de gaven;
 • Tijdens de collecte bekijken en beluisteren we Opwekking 729 https://www.youtube.com/watch?v=OvYmYChfvhc
 • Binnenkomst van en momentje met peuters die overstappen van de peuterdienst naar de kindernevendienst. (door leiding peuterdienst)
 • Slotlied HH 428 Jezus is de goede Herder
 • Zending en Zegen

Dienst nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 juli 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst op 1 juli 2017-Afscheidsdienst Mevr. Jannetje Blankenspoor-Witteveen ~Janny~

Voorganger: Dhr. R. Fluit

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

 • Orgelspel
 • Aansteken kaarsen door Wendy en Tessa
 • Begroeting
 • Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4
 • In Memoriam uitgesproken door Janny
 • Gebed
 • Zingen: Lied 42 Opwekking :
 • "k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God" (2x)
 • Schriftlezing: Psalm 31: 1 – 4 ; 15 – 17 en 20 ( NBV vertaling)
 • Zingen: Lied 23b: 1, 2 en 5
 • Overdenking n.a.v. Psalm 31 "Vertrouwen!"
 • Zingen: Lied: 912: 1, 5 en 6
 • Gebed
 • Zingen: Lied 416
 • Woord voor onderweg
 • Gedicht: "Eeuwigheid na even" van Ferdinand Wilmar Frank
 • Terwijl mevrouw Blankespoor de kerk wordt uitgedragen, wordt er gespeeld: "Welk een vriend is onze Jezus"
 • Aan het graf lezen we Openbaring 21: 1 – 5.
 • Bidden we het Onze Vader en ontvangt u de Zegen van onze God.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

25 juni 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 25 juni 2017 - Sing-In
Voorganger Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Zingen: Come now is the time
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen:
  Majesteit
  Niemand is als U
  Majesteit, koning in..
 • Gebed
 • Zingen:
  Mighty to save
  Adonai
 • Bijbelwoorden: Jesaja 6:1-8 (NBV)
 • Zingen:
  Heerser over alle dingen
  Amen
 • Woordmoment: 'MAJESTY'
 • Zingen:
  Majesty
  Hoe groot zijt gij
  Hoe groot is uw trouw
 • Dank- en aanbidding aan God (gebeden met woorden van opw. 454)
 • Collecte en zingen:
  Beautiful one
 • Zingen:
  Build your kingdom

btnluisteren btndownloaden

25 juni 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 25 juni 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

Thema: Zingen in de nacht
In deze dienst wordt de Doop bediend aan:
Cato Gloria Sunem van Dijk, Marius Mels van der Klift, Julia Maartje van Maanen, Marieke Mabelle Vlastuin en Famke Olivia Wijnen.

Marjoleine Vlastuin-Sterk en Hester Wijnen-van de Pol doen openbare belijdenis van hun geloof.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 105: 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 130c
 • Woorden bij de Doop
 • Gebed
 • Doopbeloften door: Tonny en Lianne van Dijk, Arie en Janienke van der Klift, Wijnand en Bertina van Maanen, Gert en Marjoleine Vlastuin, Erjen en Hester Wijnen
 • Presentatie belijdeniskandidaten (slides)
 • Belijdenisvragen aan:Maria Johanna Vlastuin-Sterk en Hendrika Geertruida Wijnen – van de Pol
 • Handoplegging en bemoediging
 • Zingen: Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven
 • Onder het naspel worden de dopelingen binnengebracht
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Bediening van de Doop aan: Cato Gloria Sunem van Dijk, Marius Mels van der Klift, Julia Maartje van Maanen, Marieke Mabelle Vlastuin en Famke Olivia Wijnen.
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag voor de gemeente:
 • Zegenlied: Liedboek 363
 • Dopelingen worden de kerk uitgedragen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 16:23-34
 • Zingen: LB 903: 1en 3 Zou ik niet van harte zingen?
 • Verkondiging 'Zingen in de nacht'

Kernvers: 'Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.' (Handelingen 16,25a)
Slide bij de preek:

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied Psalm 42: 3 en 5 (berijming 1773)
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Lied 547 uit Hemelhoog
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte is er als luisterlied Hemelhoog 433 Stil, mijn ziel, wees stil graag afspelen met geluid én beeld.
 • Slotlied: Hemelhoog 453: 1,3 en 4
 • Zending en zegen

Dienst nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 juni 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 18 juni 2017 - Zangdienst
Voorganger ds. S.A. van der Veer

 • orgelspel
 • welkom
 • zingen lied 513 vers 1, 3 en 4.
 • stil gebed, votum en groet.
 • zingen lied 62 vers 1, 4 en 5.
 • gebed
 • Schriftlezing Exodus 17 vers 1 t/m 7.
 • zingen Lied 78 vers 1, 5 en 8.
 • verkondiging
 • muzikale meditatie
 • Geloofsbelijdenis
 • x\zingen Lied 413 vers 1.
 • gebed
 • collecte
 • slotlied 105 vers 3 en 18.
 • Zegen met gezongen Amen.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 juni 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 juni 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

  • Welkom en mededelingen
  • Psalm 75,1 U alleen, U loven wij
  • Stil gebed, bemoediging en groet
  • Hemelhoog 617a Tienduizend redenen
  • Tekenen van Gods genade (1)
  • LB 218 Dank u voor deze nieuwe morgen (1,2 allen; 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen)
  • Tekenen van Gods genade (2)
  • Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bWb8qc5KjBw
  • Gebed
  • Moment met de kinderen van de bovenbouw
  • HH 586 Groot is de Heer (graag als geluidsbestand afspelen: https://www.youtube.com/watch?v=GC6tZh4lOL4  en de bladmuziek projecteren van HH 586.
  • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
  • Schriftlezing: Handelingen 11: 19-24 (Herziene Statenvertaling)
  • Psalm 119: 24 en 26 Aan wie u dient heb ik mijn hart verpand
  • Verkondiging (slide bij jaarthema projecteren)
  • Antwoordlied: HH637 Houd me dicht bij u
  • Kinderen komen terug uit de KND
  • Tekenen van Gods genade (3)
  • Getuigenis Linda van de Vliert (filmpje vanuit het Radboud ziekenhuis)

U kunt de blog van Linda vinden en lezen via de link hier onder.
http://www.mijnstrijdtegensclerodermie.nl/

 • Muzikale meditatie
 • LB 139b Heer U doorgrondt en kent mij
 • Dankzeggingen, voorbeden en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: HH 581 Geprezen zij de Here (graag als geluidsbestand afspelen: https://www.youtube.com/watch?v=_b15LpE7lr8  en de bladmuziek van HH 581 projecteren)
 • Slotlied: LB 885 Groot is uw trouw o Heer
 • Zending en zegen

Dienst nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

11 juni 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 11 juni 2017 - Zangdienst
Thema: Oh happy day..
Voorganger Ds. J. Hansum m.m.v. Gospelkoor The Young Church Singers o.l.v. André Bijleveld

 • The Young Church Singers zingen: Everybody praise the Lord
 • Welkom
 • Samenzang (staande) : Hoor ons loflied (opw 553)
 • Samenzang: Stil, mijn ziel wees stil (opw 717)
 • Gebed
 • The Young Church Singers zingen: One Love
 • You raise me up
 • Schriftlezing: Handelingen 3:1-10
 • Samenzang: Kom tot de Vader (opw 599)
 • Instumental
 • Meditatie: Oh Happy Day!
 • Aan het begin van de meditatie afspelen met beeld en geluid
 • Daarna graag de volgende plaat tijdens overdenking
 • Samenzang: Witter dan sneeuw (Ps 51)
 • The Young Church Singers zingen: Oh happy Day
 • Deelnemers Gospelworkshop en The Young Church Singers
 • Collecte
 • Samenzang: Hoe groot zijt Gij (opw. 407)
 • Dankwoord en gebed
 • Zegenlied (staande): Gebed om Zegen (opw 710)
 • The Young Church Singers zingen: Thank You

Preek nalezen? dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 juni 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 juni 2017
Voorganger: Ds H. van Dolder

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm (LB) 8: 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 629
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: LB 705
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Hosea 11: 1-5 en Galaten 4: 1-7
 • Lied: Psalm (LB) 103: 5
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Lied: HH 627: 1 en 2
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 672: 2 en 3
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

5 juni 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 5 juni 2017 ~ tweede pinksterdag - zangdienst
Thema: Lang zullen we leven
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Er komen stromen van zegen, JHDH 57 1-3
 • God is getrouw , HH 226 1-3
 • Kerkenraad afkondigingen
 • Gemeente gaan staan
 • Zingen Psalm 87 1-2
 • stil gebed
 • Koor zingen Votum
 • Predikant groet
 • zingen Psalm 87 3-4
 • gaat zitten
 • zingen Come let us return
 • zingen i wil sing new songs
 • gebed
 • Schriftlezing Genesis 1 -4
 • zingen God heeft het eerst woord NLB 513 1-4
 • Schriftlezing Matheus 3 13-17
 • zingen Hij daalt ootmoedig in het water NLB 526-2
 • Schriftlezing Hand. 2 1-4
 • zingen The power of jour name
 • zingen Awesome power/God is our refuge
 • preek/meditatie
 • Zingen Heer ik hoor van rijke zegen HH 228 1-3-5-6
 • Zingen The holy spirit
 • Zingen if you,re happy
 • Zingen Halleluja
 • Dank gebed/voorbede
"Gebed om de zeven gaven van de Geest"
Wijsheid
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gaven van wijsheid, zodat we niet te gauw oordelen over andere
Gemeente zingen NLB 333
Kennis
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gave van kennis, zodat we weten wat goed is en wat kwaad is.
Gemeente zingen NLB 333
Geloof
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gave van het geloof,
Zodat we volhouden en trouw blijven aan wat Jezus ons zei en voordeed.
Gemeente zingen NLB 333
Geneeskracht
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gave van geneeskracht, zodat we leren heel maken wat ziek en kapot is.
Gemeente zingen NLB 333
Inzicht
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gave van inzicht, zodat we elkaar leren verstaan
Gemeente zingen NLB 333
Onderscheid
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gave van het onderscheid,zodat we weten en aanvoelen wat waarheid is en wat leugen.
Gemeente zingen NLB 333
Enthousiasme
Predikant: Voor ons zelf en voor alle mensen op deze aarde, vragen we om de gave van enthousiasme, zodat we uitstralen wat liefde is en mensen van Gods toekomst zijn.
Gemeente zingen NLB 333
Zeven gaven van de Geest, om deze aarde te maken tot een bewoonbaar huis. Amen
 • zingen Kom geest van God NLB 333
 • collecte muzikale meditatie
 • Gemeente gaat staan
 • zingen wij leven van de wind NLB 687 1-2-3
 • zegen
 • zingen vervuld van uw zegen NLB 425
 • Gemeente gaat zitten
 • zingen I wil give thanks

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 juni 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 juni 2017 ~eerste pinksterdag
Voorganger: Ds. J. Hansum
Thema: Zo zend Ik jullie uit

In deze dienst nemen we afscheid van drie afzwaaiende ambtsdragers en worden vier ambtsdragers bevestigd en ingezegend.

DE UITGEWERKTE ORDE VAN DIENST KUNT U VINDEN ONDER DE KNOP ONDERAAN.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 289:1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Op Toonhoogte lied 113
 • Afscheid van aftredende ambtsdragers: Gert van Eck - Joop van de Kaa - Evert van de Top
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers:Vera Hogewoning-Remijn (ouderling-scriba) Ernst van Maanen (ouderling kerkrentmeester) Niels Uenk (ouderling-kerkrentmeester)Pieter van Leusden (diaken, voorzitter college van diakenen)
 • Onderwijzing
 • Gelofte en bevestiging
 • Bevestigingsgebed
 • Handoplegging en bemoediging
 • Gebed na de handoplegging
 • Vraag aan gemeente:
 • Zingen: Lied 473 uit Hemelhoog
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Pinksterproject
 • Kinderlied
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen uit het Oude Testament: Genesis 2: 4b-7 ~ Ezechiël 7: 1-10
 • Zingen: Lied 229 uit Hemelhoog: Heilige Geest van God (2x)
 • Lezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 20:19-23 ~ Handelingen 2:1-4
 • Zingen: Lied 136 Op Toonhoogte
 • Verkondiging: ´Zo zend Ik jullie uit´
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Hemelhoog 629
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Geboortebericht met foto Merle Jansen
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Lied 545 uit Hemelhoog
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we uit Hemelhoog lied 221
 • De kinderen van de peuterdienst komen de kerk binnen.
 • Slotlied: NLB 687: 1 en 3
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 mei 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 28 mei  2017 - Jeugddienst
Thema: Fan or Follower...
Spreker: Hadassa Stehouwer
Muzikale medewerking Prepare uit Rhenen

 • Welkom en mededelingen
 • - Psalm 149:1,2
 • - Opw. 583 Machtige Heer en God
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • - Uw vrede vult dit huis
 • - Lord I need you
 • - Houd mij dicht bij U
 • Gebed
 • - Symfonie
 • Schriftlezing Matteüs 5:1-16 (NBV)
 • - Opwekking 689 Spreek o Heer
 • Verkondiging
 • - We are – Kari Jobe (luisterlied youtube)
 • - Build your kingdom (zingen)
 • Gebeden
 • Collecten
 • - Tijdens de collecte: Maak ons hart onrustig – Schrijvers voor gerechtigheid (luisterlied)
 • Slotlied
 • - Opw. 764 Zegekroon
 • Zegen
 • Zegenlied
 • - Gods zegen voor jou - Sela

btnluisteren btndownloaden

https://www.youtube.com/watch?v=sofmr7-iqzk Symfonie opwekking 753
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ  Ik wil even bij u komen Lydia Zimmer
https://www.youtube.com/watch?v=mBcqria2wmg  Who am I Casting Crowns
https://www.youtube.com/watch?v=_rR_Rdb1CTE  Lord I need you Chris Tomlin
https://www.youtube.com/watch?v=h61KiAJ7iLo  Houd me dicht bij u opwekking 616
https://www.youtube.com/watch?v=zUFY3eGddUY  Uw vrede vult dit huis opwekking 765
Https://www.youtube.com/watch?v=VdBw1WPGr4I  Stil opwekking 695
Https://www.youtube.com/watch?v=Nrr-7YA7cfM  We are waiting for you

28 mei 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 28 mei 2017

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 85: 3,4 Bij wie hem vrezen is zijn heil geplant
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 228 Heer, ik hoor van rijke zegen (als gebed om ontferming)
 • Woord van genade Jeremia 31: 33-34
 • LB833 Neem mij aan zoals ik ben (NE – EN – NE)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Pinksterproject
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezingen: Joh. 14: 15-21 (Herziene Statenvertaling) en 2 Korintiërs 3:1-6 (NBV)
 • LB 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
 • Verkondiging 'Een leesbare brief van Christus'
 • 2017-05-28-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: LB 723,1 Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Kinderen komen terug uit het de kindernevendienst
 • Moment van gedenken
 • Afscheid van Hadassa
 • LB 913,1 Wat de toekomst brengen moge
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: het woord van God (Sela)
 • https://www.youtube.com/watch?v=sred5aJMYLw
 • Graag beeld en geluid.
 • Slotlied: LB 675 Geest van hierboven
 • Zending en zegen

Preeknalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

25 mei 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 25 mei  2017 - Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens

 • Orgelspel
 • Intochtspsalm: Psalm 47: 1,2 (staande)
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 47: 3 (waarna we gaan zitten).
 • Gedicht Hemelvaart (Koos Geerds)
 • Zingen: Gezang 231: 1,2 (Liedboek voor de kerken)
 • Gebed
 • De Bijbel open: Kolossenzen 3: 1-4
 • Zingen: Psalm 97: 1,3,6
 • De Bijbel open: Handelingen 1: 1-14
 • Zingen: Gezang 229: 1,2 (Liedboek voor de kerken)
 • Verkondiging Wat staan jullie naar de hemel te kijken?
 • Zingen: Gezang 229: 3,4,5 (Liedboek voor de kerken)
 • Dankgebed
 • Collecten
 • Slotlied: Lied 412: 5,6
 • Zegen, waarna zingen: Lied 415:3
 • Orgelspel

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

24 mei 2017, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst op 24 mei 2017-Bevestiging van het huwelijk van Arjan Vlastuin & Jeanine Hendriksen

Voorganger: Ds. W. Schaap

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

21 mei 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 21 mei  2017

Voorganger: Ds. W. Schaap - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Zingen : Lied 287 : 1,4 en 5
 • Woorden bij de tafel blz 354 Dienstboek
 • Gebed besloten met het Onze Vader
 • Lied: 381: 1,2, 3, 4
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Lied: lied 381: 5
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing: Johannes 15: 1-8
 • Lied 653 :1 en 5
 • Verkondiging:
 • Muzikale meditatie rond lied 970, dat we zingen tijdens de inzameling van de gaven.
 • Dankgebed en voorbeden
 • Tijdens inzameling van de gaven lied 970
 • Slotlied: Hemelhoog 523
 • Zending en zegen

 

btnluisteren btndownloaden

21 mei 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 mei 2017

Voorgangers: Ds. W. Schaap - Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 149 : 1 en 3
 • Bemoediging
 • Gebed om ontferming en vergeving
 • Glorialied Hemelhoog Lied 589
 • Groet
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Lucas 14 : 1-14
 • Lied 990: 1,2,en 6
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Viering van de maaltijd van de Heer
 • Korte onderwijzing
 • Nodiging
 • Gebedsgroet
 • Tafelgebed
 • Lied: 985: 1
 • Voortzetting tafelgebed
 • Gedachtenis
 • Epiclese ( aanroeping van de Heilige Geest)
 • Onze Vader
 • Lied: 408 E
 • Terwijl de diakenen de tafel toebereiden zingen we : Lied van toebereiding
 • Lied 377: 1 , 2 ,3 , 5 en 6
 • Uitdeling en gemeenschap
 • Na de 1e tafel zingen we Lied 146 a : 1
 • Na de 2e tafel zingen we Lied 146 a : 5
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Na de 3e tafel zingen we Lied 146: 7
 • Dankzegging
 • Slotlied Lied 705: 1 en 2
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

14 mei 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 7 mei  2017

Voorganger: Prop J. Bassie uit Utrecht

 • Mededelingen kerkenraad
 • Intochtslied: Lied 630: 1, 2, 3
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 85: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Ezechiël 47:8-12
 • Openbaring 22:1-2
 • Zingen: Psalm 42: 1, 7
 • Verkondiging n.a.v. Johannes 7:37-39
 • Zingen: Lied 678: 2, 3, 4, 9
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Psalm 81: 1, 8, 14
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 978: 1, 4
 • Zending en Zegen

btnluisteren btndownloaden

14 mei 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 14 mei 2017

Voorgangers: Ds. W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 99: 1 , 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: 287 : 1 en 2
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Als leefregel zingen wij : Lied 310
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de MB
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van lied 285
 • Lezing O.T. Genesis 15:7-18
 • Lied: Psalm 105: 3
 • Apostellezing : 1 Korinthe 11: 17-26
 • Lied: Lied 326: 1,5en 6
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven onder zingen van: hemelhoog lied 498
 • Slotlied: lied 416
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

7 mei2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 7 mei  2017

Voorganger: Dr. A.F. Troost uit Ermelo

 • MUZIEK
 • WELKOM, MEDEDELINGEN
 • SAMENZANG gezang 150a:1,2,3 NLB
 • STIL GEBED, GROET EN BEMOEDIGING
 • SAMENZANG psalm 95:1,3 NLB
 • GEBED
 • LEZING Johannes 16:16-24
 • LIED gezang 910:1,3,4 NLB
 • VERKONDIGING EEN LICHT VAN VREUGDE
 • Niemand zal je je vreugde afnemen. Johannes 16:22
 • SAMENZANG gezang 623:1,3,6 NLB
 • MUZIEK
 • AVONDGEBED
 • MUZIEK en INZAMELING VAN DE GAVEN
 • SAMENZANG gezang 902:5,6 NLB
 • HEENZENDING, ZEGEN
 • MUZIEK

btnluisteren btndownloaden

7 mei 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 7 mei 2017

Voorgangers: ds. Hagop Akbasharian en ds. Jaap Hansum
Orgel: Marco Bouw
Met muzikale medewerking van Lory Aintablian (piano) & Hayko Kadiyan (duduk & shvi)

 • Muziekstuk 1
 • Welkom en mededelingen
 • HH16 Als een hert
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 413 Grote God wij loven U
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing Lukas 19:1-10
 • Hemelhoog 103: 1,5 Meester tot wie zouden wij gaan?
 • Verkondiging 'Het gif uit je verleden!'
 • Muziekstuk 2
 • Antwoordlied: Hemelhoog 321: 1,2,3,4 Wees mijn verlangen
 • Tijdens dit lied komen de kinderen terug uit KND
 • Groet en impressies uit Anjar
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecte: muziekstuk 3
 • Slotlied: NLB 886 Abba Vader (EN en NE)
 • Zending en zegen
 • Bij het verlaten van de kerk: muziekstuk 4

btnluisteren btndownloaden

5 mei 2017, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst op 5 mei 2017
Bevestiging van het huwelijk van Trouwdienst Eric Verwijs & Iris v Heerd
Voorganger Ds. A. Juffer uit Wageningen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden