Activiteiten agenda

Geen evenementen

Kerkdiensten

zondag 5 april 2020 - 09:30 uur
ds. C. Hendriks - (On-line dienst)
Palmzondag
maandag 6 april 2020 - 19:30 uur
dhr. Alex Brinkman (On-line vesper)
Jezus voorgeleid - Marcus 14:53-60
dinsdag 7 april 2020 - 19:30 uur
ds. Bas Jongeneel (On-line vesper)
Jezus verhoord - Marcus 14:61-65
woensdag 8 april 2020 - 19:30 uur
dhr. Cock Kroon (On-line vesper)
Jezus verloochend - Marcus 14:66-72

Christelijke meditatie in de 40 dagen-tijd.

Geschreven door Jelma van Roest op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

Drie momenten van christelijke meditatie in de 40 dagen-tijd.

Ook dit jaar organiseren wij op drie avonden momenten van time-out, momenten om tot rust en bezinning te komen.
De drie avonden vallen in de 40 dagen tijd. Daar wordt bij stilgestaan. Om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met christelijke meditatie.

Data: maandag 16 maart, maandag 23 maart en maandag 30 maart.
Tijd: inloop & koffie: 19.45- 20.00 uur
programma: 20.00- +/- 21.15 uur
Opgeven per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opgeven is niet noodzakelijk, maar wordt op prijs gesteld.

KND Paasproject 1 maart 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 03 01 KNDZondag 1 maart: Matteüs 21:12-17  - Projectthema: Hoe kom je naar Mij?

Jezus gaat na zijn intocht in Jeruzalem naar de tempel. Daar geeft Hij antwoord op de vraag die de menigte stelt: ‘Wie is die man?’. Allereerst jaagt Jezus de handelaars uit Gods huis vandaan. Dat je daar offerdieren kunt kopen en geld kunt wisselen bewijst dat mensen God (uit gemakzucht) hebben ingepast in hun manier van leven. De verwondering dat God tussen mensen wil wonen en tot hen wil spreken is er niet. De HEER wordt niet als de Heilige aanbeden. Daarna geneest Jezus lammen en blinden en wordt Hij door kinderen toegezongen. Daarin zien we Gods doel: Hij brengt bevrijding en verlossing en mensen danken Hem daarvoor. Hoe komen wij naar Christus? Hij is niet zomaar een vriend, niet een willekeurige medemens. Christus is de Messias, God zelf die ons verlossing brengt. Benaderen wij Hem met gepaste eerbied, respect voor het wezenlijke verschil tussen God en een mens? En laten we dat in zijn huis ook zien? Dat vergroot niet de afstand tot Hem, maar maakt de verwondering dat God ons in Christus zo nabij is wel groter.

KND Paasproject 23 februari 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 02 23 KNDZondag 23 februari: Matteüs 21:1-11- Projectthema: Waarom juich je voor Mij?

Jezus is door zijn woorden en de wonderen die zijn woorden namens God onderstrepen populair onder het volk. Op het eerste gehoor biedt Hij hoop. Hij zegt zelf Gods volk voor te willen gaan naar de vrijheid. Hij maakt zich bekend als Verlosser. Wanneer je even langer luistert ontdek je dat het Koninkrijk van God niet van deze aarde is. Het is groter dan één land, het is het herstel van Gods goede schepping. Het is ook niet gebaseerd op macht, maar op nederig leven voor God. Begrijpen de omstanders dat ze niet juichen voor een held, zoals er velen zijn, die hun voor even aards geluk brengt? Maar dat ze eer bewijzen aan de Zoon van David die komt in de naam van de HEER om hen voor eeuwig te verlossen? Als je Jezus echt kent, kun je niet dan roepen ‘hosanna’ en een week later ‘kruisig Hem’. Helden komen en gaan, maar God is vandaag en altijd dezelfde.

KND Paasproject 2020 uitleg

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

Projectvoorbeeld Paasproject 2020

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een goddelijk plan. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen (2 Korintiërs 5:19) om die een nieuwe schepping te laten zijn. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen vanuit de Schriften en zijn eigen woorden. Zo kun je ook met Hem leven. De band tussen vrienden en levenspartners wordt steeds dieper, doordat ze de goede en slechte kanten van de ander ontdekken. Zo begrijpen ze elkaar beter en kunnen elkaar tot vreugde en steun zijn.

 We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser (met vallen en opstaan) bewijzen Hem eer en geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij? Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals onze Verlosser het wil.

De projectverbeelding bestaat uit een houten paneel in de vorm van een huis met in het midden een uitsparing in de vorm van een kruis. Het gekozen materiaal; hout, spijkers en draad zijn allemaal verwijzingen naar het fysieke beeld van het verlossingswerk van Christus. De draden zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat en die ook voor ons de rode draad is om kinderen de verhalen in woord en beeld te brengen. De vele spijkertjes staan tevens symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil zijn.

Uitslag stemming beroep ds. Steenkamp

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Na de gehouden stemming op 12 februari 2020 is hier de uitslag.

Dankbaar en blij kan de kerkenraad berichten dat de stemming positief is. 96% van de stemmers heeft ‘voor’ gestemd! We danken onze liefdevolle Vader hiervoor, Hij is groot en goed!
De tegenstemmers maken zich vooral zorgen om de taalbarrière, de kerkenraad zal hier zeker extra aandacht aan besteden.
De verdere procedure en planning zal later nog volgen.

Met een vriendelijke groet,
Martin & Gerda van de Bunt
Scribaat Maranathakerk Lunteren

 

Vervolg: Gaven en Talenten

Geschreven door Caroliene van den Berg op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

Vervolg geloofscursus Gaven en Talenten

We kijken terug op 3 prachtige avonden over gaven en talenten. Bijbels onderwijs over hoe God Zijn Lichaam bouwt naar volwassenheid:

EENHEID in geloof en in RELATIE met Jezus:
• Vrucht van de Heilige Geest
- Karakter (Gal. 5:22)
• Bedieningen
- Rol/taakverdeling (Efeze 4)
• Negen gaven
- Bovennatuurlijk gereedschap (1 Kor 12)
• Talenten
- Natuurlijke vermogens van de mens

Van te voren wisten we dat deze avonden slechts een begin zouden zijn. Het proeven aan dit onderwerp heeft een verlangen bij ons wakker geroepen om hier meer in te leren en in te gaan wandelen. Op woensdagavond 25 maart, 1 en 15 april gaan we verder met dit thema. Iedereen is van harte welkom op deze avonden. Ook als je de 1e serie er niet bij kon zijn, kun je gerust aanhaken. We starten om 19.45u. Om 19.30u staat de koffie/thee klaar.

Er is een verlangen om structureel aan onze gemeente te bouwen. Dit gaat met vallen en opstaan. Vanuit dat verlangen hebben we gekozen om voor nu Gaven en talenten verder te verdiepen en Wonderen van het kruis door te schuiven naar volgend seizoen. Het zou mooi zijn als we dit met onze nieuwe voorganger op kunnen pakken.

A13 meeravondaanmeldenDoelgroep: Alle gemeenteleden
Datum: Woensdagavond 25 maart en 1 en 15 april 2020
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Plaats: Maranathakerk
Contact: Caroliene van den Berg- Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opgave: Via website

Beleef het op de bazaar!

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in College van kerkrentmeesters

Het duurt nog wel even, maar voor je het weet is het alweer zover. De jaarlijkse bazaar! Deze zal gehouden worden op 18 april aanstaande.

Achter de schermen zijn de mannen al weer hard aan het werk om spullen te verzamelen voor de verkoping. Wij zijn blij dat u de kerk wat gunt en in het kader van een Groene kerk is het helemaal fijn als spullen een tweede leven krijgen.bazaar spullen

uitroepteken AHelaas is het zo dat we vorig jaar ook veel spullen hebben gekregen die helaas geen tweede ronde meer meekonden omdat het heel erg vies, stuk of incompleet was. Het was vast niet uw bedoeling om de kerk op kosten te jagen maar helaas kost het afvoeren veel geld.

Heeft u de voorjaarskriebels en gaat u aan het opruimen vraag u dan even af waarom u iets wegdoet. Is dat omdat het versleten is, kaal door de vaatwasser, heel erg vies of stuk dan graag in uw eigen kliko afvoeren. Is het omdat u te veel spullen heeft en of er gewoon op uitgekeken bent, of omdat u het kreeg maar het eigenlijk niet uw smaak was? Dan hopen we dat u aan uw kerk wilt denken en halen we het graag bij u op.

De volgende spullen zijn van harte welkom:
Kleine meubels als stoelen, tafeltjes, kleine kastjes, ledikanten (zonder matras), Electra, keukengerei, gereedschappen, bloemvazen, potten en pannen, servies, antiek, curiosa, decoratie, boeken, schilderijen en speelgoed. Daarnaast is ook kinderkleding weer van harte welkom.

Mogen we weer op u rekenen? Graag even een belletje of appje naar 06-22385291 (Rogine van Ede) dan regelen wij dat de spullen bij u worden opgehaald.

 

Nieuws van de beroeping commissie

Geschreven door Ernst van Maanen op . Gepost in Uit de kerkenraad

groepompuzzeltafelroodWe hebben een predikant gevonden waarvan wij overtuigd zijn dat hij bijzonder goed bij onze gemeente past. Zijn naam is Jacques Steenkamp. ds. Steenkamp en zijn vrouw Soretha wonen in Zuid-Afrika en willen graag naar Nederland verhuizen.De activiteiten om het voor hem mogelijk te maken naar Nederland te komen zijn in volle gang.

Het beroepen van een buitenlandse predikant ligt niet voor de hand. Los van de administratieve uitdagingen, zijn er ook uitdagingen op het gebied van taal en cultuur. De beroepingscommissie is dan ook niet over 1 nacht ijs gegaan. Gedurende de laatste maanden hebben we intensief contact gehad met ds. Steenkamp en zijn vrouw, hebben wij referenties ingewonnen en preken van hem geluisterd. Uiteindelijk hebben wij als commissie, aangevuld met Cock Kroon en Vera Hogewoning als voorzitter van de kerkenraad, unaniem de bevestiging ervaren dat ds. Steenkamp de passende kandidaat is voor onze gemeente.

Komende week zijn ds. Steenkamp en zijn vrouw in Nederland voor afstemming met de PKN. Dit bezoek willen we graag gebruiken om hem ook aan u voor te stellen! Op zondagmiddag 26 januari (15:30 tot 17:00) willen we u de gelegenheid geven ds. Steenkamp en zijn vrouw te ontmoeten in de kerk. ’s Avonds zal hij dan voorgaan in de eredienst. De geplande jeugddienst komt daarmee dan te vervallen.

Op vrijdagavond 31 januari (19:00 tot 20:00) zal de beroepingscommissie in de kerk aanwezig zijn om uw mogelijke vragen of opmerkingen te bespreken. We zien uit naar een goede ontmoeting met ds. Steenkamp volgende week, en horen graag van u!

Huddel

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Wij geloven dat iedereen wel eens strijd ervaart in het geloof. Noem het lastige keuzes, vragen, twijfel of aanvechting. Wat je wilt. Wij geloven dat dit deel uit maakt van het geloofsleven. Wij hebben ervaren dat het verrijkend is om deze dingen met elkaar te delen, je hierop te laten bevragen en bemoedigen en deze dingen samen voor God neer te leggen in gebed. Op deze manier kan het leiden tot een verdieping van je relatie met God. Spreekt dit je aan dan ben je van harte welkom om 1 of 2 keer per maand aan te sluiten. Mirjam Hollemans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-53112717

Doopdienst en doopcatechese

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

A17: Micha cursus (Groene Kerk)

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

groen kerk logo

Vluchtheuvel Lunteren start Micha cursus

De Michabeweging is een internationale organisatie, die christenen helpt om in hun alledaagse leven rekening te houden met de kwetsbare naaste ver weg en dichtbij én helpt om een duurzamere levensstijl te ontwikkelen.
De Michacursus is een cursus waarin je je bezint op ‘goed doen en recht doen’ naar aanleiding van de bovenstaande tekst. In vijf bijeenkomsten en een praktijkdag onderzoek je hoe je als gemeente en als individu kunt groeien in goed en recht doen: jouw betrokkenheid bij kwetsbare mensen en zorg voor de schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw inzet voor mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het doet er allemaal toe en zijn hele praktische manieren waarop Jezus Christus kunt volgen.logo devluchtheuvel 300x147

Jíj kunt het verschil maken: het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting, het verschil tussen helpen en laten verkommeren! De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en schepping.

De Vluchtheuvel start deze cursus in samenwerking met de Groene Kerk, in de Muldersschuur vanaf januari 2020.

Data; 28 januari, 11 februari, 3 en 24 maart, 4 april (praktijkdag) en 21 april.
Tijd; Vanaf 18.15 wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd, de cursus start 19.30-21.30 uur.
Kosten; Bijdrage voor de maaltijd.
Inleiders; Kees Verduijn en Giel Stomphorst
Opgave en info via Giel Stomphorst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-13568814.

A18: Pre Marriage Course

Geschreven door Taakgroep V&T op . Gepost in Taakgroep Vorming en toerusting

De Premarriage Course (PMC) kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk, dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! Ook recent getrouwde stellen zijn van harte welkom. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid.

De avond begint met een gezellige maaltijd. Daarna volgt er een plenaire Bijbelstudie en een introductie op het thema van de avond. De vragen over het onderwerp bespreek je als partners met elkaar.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: Communicatie, Toewijding, Conflicten oplossen, Liefde levendig houden en Gedeelde doelen en waarden.
A11
Doelgroep: Aanstaande bruidsparen of recent getrouwde stellenaanmelden
Onderwerp: Pre Marriage Course (PMC)
Datum: Maandagavond 3 en 17 februari en 2, 16 en 30 maart 2020
Tijd: 18:30 tot 21:30uur
Plaats: De Muldersschuur, Lunteren
Materiaal: Werkboek Premarriage Course (van Alpha-cursusNederland).
Medewerking van Pieter en Linda van Leusden, Trudy Pipping en Marian Goor.
Kosten: Ongeveer € 70,00 per stel voor materialen, eten enz.
Contact: Marian Goor – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Opgave: Via de website Maranathakerk

KND project 29 december 2019

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2019 12 01 UitlegKNDproject 2019 God belooft de Vredekoning - Zondag 29 december God vraagt vertrouwen Lucas 2:33-40

Als Jozef en Maria na ongeveer 40 dagen Jezus in de tempel brengen -zoals de wet van Mozes voorschrijft- is Simeon daar ook, precies op hetzelfde moment. Simeon herkent in Jezus de Verlosser die Micha belooft heeft en waarop hij vol vertrouwen heeft gewacht. In zijn leven heeft Simeon geprobeerd te doen wat Micha zei: nederig de weg van God gaan, door rechtvaardig en vroom te leven. Datzelfde geldt voor de oude Hanna. Ook zij ziet, vol vertrouwen op God, uit naar de bevrijding van Jeruzalem. Beiden herkennen in Jezus de verwachtte Messias die God door zijn profeten heen heeft beloofd.

Als je goed kijkt wat God belooft, kom je niet te laat. Dan zorgt God dat je er op het goede moment bent en dat je begrijpt wat je ziet. Dat geldt ook voor ons: als we dichtbij God leven, herkennen we wat Hij ons geeft. Dan kunnen we blij en dankbaar leven, nu en in het Rijk van Koning Jezus. In deze wereld en in de wereld die komt.

KND Kerst 25 december 2019

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2019 12 01 UitlegKerstproject 2019 God belooft de Vredekoning - Woensdag 25 december (Kerst) God belooft de Verlosser Micha 5:1-4 en Lucas 2:1-7

Micha heeft het ontrouwe Juda opgeroepen om God trouw te zijn en op Hem te blijven hopen. Micha verkondigt hoop als hij vertelt over Gods plan: God wil vrede en verlossing brengen voor zijn schepping. Door de komst van de Vredekoning zal alle schuld worden vergeven. God geeft de Koning, die zijn volk verzorgt. Die als het nodig is voor hen opkomt. God geeft een geduldige Leraar die uitlegt en voordoet wat leven in vrede is.

Het vijfde symbool (met Kerst) is de kroon. De kroon is vanaf het begin als kozijn onderaan het venster zichtbaar geweest als teken van de Koning die door Micha voorspeld wordt. Echter, het kozijn was leeg en donker. Met Kerst zal de kroon zich met kleur vullen. De tussenruimte tussen de steentjes wordt wit gevoegd. Als teken van Gods licht, dat de Koning uitstraalt.

Liturgische schikking 25 december - Kerst 2019

Geschreven door Werkgroep liturgisch bloemschikken op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Symbolische schikking Kerst

Uitleg symboliek: stralende witte bloemen en boog van klimop, symboliek voor de trouw van God aan kleine mensen als een groene kiem vol van belofte voor de aarde.

LB-2018-12-25-A
Het grenzeloze licht zendt haar stralen naar alle windstreken op de aarde en zoekt in elk van ons een woning om ons te laten groeien, bloeien en vrucht te dragen in deze wereld.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.