De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan.De paaskaars brandtOrgelspelMuziek bij binnengeleide: J. S. Bach Air on the G string (BWV1068)Woorden van welkomBemoediging en groetZingen: Psalm 84 : 1, 4Woorden van herinnering door Johan en HansMuziek: Zum Sanctus - Franz Schubert (from Deutsche Messe)Gebed bij opening...

* Stilte* Begroeting door ds. Steenkamp* Zingen: Psalm/Mazmur 25: 9Tuhan! tiliklah susahku, kesukaranku jang brat,dan ampunkanlah dosaku.Pandang aku, jang sesat, dan setru, jang banjaklah,jang penggoda djiwa djua, musuh,jang kehendaknja bunuh orangmu, ja Hua.Sla op mijn ellende d' ogen,zie mijn moeite, mijn verdriet,neem mijn zonden uit meedogengunstig weg, gedenk die niet.Red...

* Stilte* Begroeting* Zingen: Psalm 25: 6Wie heeft lust de Heer te vrezen,'t allerhoogst en eeuwig goed?God zal zelf zijn leidsman wezen,leren hoe hij wand'len moet.Wie het heil van Hem verwachtzal het ongestoord verwerven,en zijn zalig nageslachtzal 't gezegend aardrijk erven.Laat my dan beskaamd nie staan nie,want ek skuil by...

* Stilte * Begroeting * Zingen: Psalm/Mazmur 25:8 Palingkanlah, Hu! dirimu kepadaku jang sedih, jang tersungkur dikakimu dengan tangis jang pedih. Hati aku berdebar: bri kiranja keluasan, brilah suka dan gemar pada djalan kelepasan. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer!Eenzaam ben ik en verschoven,...

* Stilte* Begroeting* Zingen: Psalm/Mazmur 25:2Heer', ai, maak mij Uwe wegen,Door Uw woord en Geest bekend;Leer mij, hoe die zijn gelegen,En waarheen G' Uw treden wendt,Leid mij in Uw waarheid, leerIJvrig mij Uw wet betrachten.Want Gij zijt mijn heil, o Heer','k Blijf U al den dag verwachten.Tuhan! tundjuklah padaku djalan-djalanmu...

Volgende pagina »