De zeven Gloriosa als verwijzing naar de zeven gaven van de geest.De kleur oranje/rood de kleur van de liefde.Pluimen : duif - het symbool van de HEILIGE GEESTcirkel met klimop (trouw) staat voor de wereldbol, als verwijzing naar de leerlingen die de wijde wereld intrekken, gedreven door de geest.tekst:Geschenk uit...

Symboliek in de schikking: Gods kracht breekt door het donker van de dood heen licht raakt ons aan kom, sta op deel het leven deel vertrouwen God van het licht en leven in Jezus is de dood overwonnen in die kracht mogen wij staan

Symboliek in de schikking:Sta in je krachtJezus rijdt Jeruzalembinnenniet hoog te paardmaar op een ezelnederigbarmhartigliefdevoldat zijn de koninklijkekrachtenGods krachtsymboliek: de zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer.De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Symboliek in de schikking:Sta in je kracht.Zie hoe wat dor is tot leven komt, wat dood lijkt. Sta op, God's levensgeestblaast kracht in.    In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken, die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. God's geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Symboliek in de schikking:  sta in je kracht  laat je aanraken  door Jezus' liefde  die vooroordelen  afbreekt  zie met de ogen van het hart dat geeft kracht De ronde gevlochten vorm met de kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De symbolische betekenis van een anjer staat voor toewijding....

Symboliek in de schikking: Sta in je krachtneemvan het levende waterdat geboden wordtlevenskracht gegevenuit liefdedie oprichtom te staan in je krachtDe rode rozen staan symbool voor de volheid van de liefde die Jezus geeft .De Gloriosa staan voor succes.En de klimop staan voor God's trouw aan de mens.

Symboliek in de schikking: Sta in je krachtmet regels ten levenenhemels lichtdat er zomaarsoms evenkan zijnherinnering die blijften vreugde geeftsta in die kracht De lelies staan voor genegenheid en vriendschap.De paarse hyacinten staan voor bezinning.

Symboliek in de schikking: In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van God's liefde. Gekozen is voor de berg( de houtschijven) als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. De...

Symboliek in de schikking: Die mens wordt zichtbaar in een klein, kwetsbaar pasgeboren kind en Jezus is zijn naam. Hij vernieuwt door zijn komst het verbond tussen God, mensen en de aarde. Het Woord en het LIcht van God worden zichtbaar in een kind in het kleine Bethlemhem, maar de...

Symboliek in de schikking: De aanklacht van Micha gaat door, maar ook de lezing van vandaag eindigt met de hoop op ontferming. Opnieuw zult u zich over ons ontfermenen al onze zonden tenietdoen...U bewijst Jakob uw trouwen Abraham uw goedheid,zoals u gezworen hebt aan onze voorouders.in de dagen van weleer...

Volgende pagina »