De zeven Gloriosa als verwijzing naar de zeven gaven van de geest.De kleur oranje/rood de kleur van de liefde.Pluimen : duif - het symbool van de HEILIGE GEESTcirkel met klimop (trouw) staat voor de wereldbol, als verwijzing naar de leerlingen die de wijde wereld intrekken, gedreven door de geest.tekst:Geschenk uit...

Symboliek in de schikking: Gods kracht breekt door het donker van de dood heen licht raakt ons aan kom, sta op deel het leven deel vertrouwen God van het licht en leven in Jezus is de dood overwonnen in die kracht mogen wij staan

Symboliek in de schikking:Sta in je krachtJezus rijdt Jeruzalembinnenniet hoog te paardmaar op een ezelnederigbarmhartigliefdevoldat zijn de koninklijkekrachtenGods krachtsymboliek: de zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer.De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Symboliek in de schikking:Sta in je kracht.Zie hoe wat dor is tot leven komt, wat dood lijkt. Sta op, God's levensgeestblaast kracht in.    In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken, die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. God's geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Symboliek in de schikking:  sta in je kracht  laat je aanraken  door Jezus' liefde  die vooroordelen  afbreekt  zie met de ogen van het hart dat geeft kracht De ronde gevlochten vorm met de kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De symbolische betekenis van een anjer staat voor toewijding....

Volgende pagina »