Actie Kerkbalans

Jaarlijks wordt in januari de “Actie Kerkbalans” gehouden. De organisatie hiervan is in handen van de werkgroep kerkbalans.

Deze werkgroep bestaat uit

  • twee kerkrentmeesters
  • twee gemeenteleden
  • De financiele bijdrage administrateur
  • De ledenadministratie.

Het grootste gedeelte van de kerkelijke inkomsten is van deze actie afhankelijk.

Werkgroeplid namens het College van Kerkrentmeesters: Niels Uenk