Collecten mei/juni

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Actueel

Zondag 27 mei 2018 Jeugd
Onze gemeente is gezegend met een grote groep jongeren die zich verbonden voelen aan onze kerk. Voor en door deze tieners en jongeren worden vele activiteiten ontplooid. Zo krijgen zij de gelegenheid zich te verdiepen in het geloof en zo dichter bij God te komen. Middels de collecte Jeugdwerk Maranathakerk draagt u bij aan de instandhouding van dit goede werk voor onze jongeren. Vanuit deze gelden ondersteunen wij onder andere diverse jongeren die deze zomer op alle mogelijke plaatsen op de wereld zich inzetten voor zendingswerk of diaconale taken.

Zondag 3 juni 2018 Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. www.kerkinactie.nl/kindslaven.

Zondag 10 juni 2018 Werelddiaconaat
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.