Week van Gebed 20-27 januari 2019

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Werkgroepen

2019-Week-van-gebed

Van 20 t/m 27 januari wordt de Week van Gebed weer georganiseerd. De Week van Gebed is een internationaal initiatief dat in Nederland wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken.

Dit jaar is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van Christenen: Het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed uw blik op recht en onrecht. Gebaseerd op Deuteronomium 16:18-20. Deze tekst volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk Israël om iedereen bij het feest te betrekken. Geen onderscheidt.

In de Week van Gebed gaan we elke dag in op een probleem dat door onrecht wordt veroorzaakt. Wereldwijd wordt er dan voor gebeden, en zoeken we gezamenlijk naar recht doen.

Dit jaar wordt de Week van Gebed georganiseerd door de Gereformeerde Kerk en zal elke gebedsbijeenkomst daar plaatsvinden.
Maandag 21 januari tot en met vrijdag de 25e wordt er van 19:00-19:45 met elkaar gebeden.
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, of u hardop bidt of meebidt, maakt niet uit. We kijken uit naar uw komst!

Hartelijke groet,
Anke van der Wal (Gereformeerde kerk)
Jan van der Steege (Oude kerk)
Tineke Bouw (Maranathakerk)