Samen zingen met Pinksteren

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Sinds 15 maart 2020 komen wij als gemeente van de Maranathakerk niet meer bij elkaar zoals we dat op zondag gewend zijn. Ondanks dat we dankbaar mogen zijn voor de manier waarop we als gemeente virtueel met elkaar verbonden kunnen zijn is er toch ook een gemis. Gemis aan persoonlijk contact en aan samen zingen om onze God groot te maken.

Inmiddels is er gelukkig sprake van een afname van het aantal ziektegevallen in Nederland en worden maatregelen langzaam versoepeld. Voor de kerk zijn de meest concrete wijzigingen dat vanaf 1 juni het mogelijk wordt om met 30 mensen een bijeenkomst te organiseren en vanaf 1 juli met 100 mensen. Daarbij wel de kanttekening dat de 1,5 meter in acht genomen moet kunnen worden, waarbij geadviseerd wordt om niet samen te zingen. Zingen zou de kans op overdracht van het virus vergroten.

Buiten zingen is echter geen bezwaar. Op tweede pinksterdag willen we daarom op verschillende plekken in Lunteren met groepen tot 30 personen samen gaan zingen in de buitenlucht. Doet u/jij ook mee?

aanmeldenMocht het een succes worden dan gaan we dit mogelijk vaker doen.

Wie: Iedereen van de Maranathakerk die wil zingen!
Wat: Zingen van liederen van 10.00-10.30 uur
Waar: Kerkplein Maranathakerk of Hessenweg 61 Ede (- Meer locaties als er voldoende animo is (zie tzt informatie op de website))
Hoe: Aanmelden via de website (we willen niet met te veel mensen op 1 plek zingen)

Kom op de fiets; zo geven we de minste overlast!

Aanmelden via de rode knop

Bericht over de vacatures in de kerkenraad.

Geschreven door Martin & Gerda van de Bunt – scribaat op . Gepost in Uit de kerkenraad

Een nader bericht over de vacatures in de kerkenraad.

De afgelopen periode is in de kerkenraad gesproken over de vele beleidsmatige werkzaamheden die aandacht vragen. Voorbeelden daarvan zijn de vernieuwing van het beleidsplan aan het einde van dit jaar en een herbezinning op de vergader- en organisatiestructuur van de gemeente.
Om dit zorgvuldig te doen heeft de kerkenraad daarom besloten om hiervoor binnen de kerkenraad een nieuwe functie in te richten. Deze functie van ouderling beleid is in beginsel een tijdelijke functie voor 2 jaar, waarna voortzetting van de functie zal worden geëvalueerd.

namen indienen

De kerkenraad heeft het voornemen uitgesproken om voor deze taak de huidige jeugdouderling Gijsbert Duijzer te benoemen. Consequentie hiervan is wel dat er een vacature ontstaat voor de taak van jeugdouderling.
Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde functie kunnen later nog worden ingediend. Tegelijkertijd met de bezwaarprocedure wanneer de andere kandidaten voor de nog openstaande vacatures benoemd zijn.

De kerkenraad stelt u in de gelegenheid om voor de ontstane vacature van jeugdouderling namen van gemeenteleden in te dienen. Dit kan via het stemformulier op de website. U kunt het formulier hier vinden (button hiernaast)  Of schriftelijk aan de scriba, Kastanjelaan Oost 21, Lunteren. U kunt het formulier hier downloaden

Met een vriendelijke groet, Gerda van de Bunt - Scribaat Maranathakerk Lunteren

Uitzending(en) – Woord voor ons geschreven

Geschreven door Cock Kroon - Kerkelijk werker op . Gepost in Uit de kerkenraad

Uitzending 13 mei – Woord voor ons geschreven

Woordvooronsgeschreven

Zoals we inmiddels allemaal weten is samenkomen in de Maranathakerk nog niet mogelijk. Gelukkig is het wel mogelijk om op zondagochtend via internet met elkaar verbonden te zijn in het beluisteren en bekijken van de kerkdienst. Het is onduidelijk hoe lang we nog met de corona-maatregelen te maken zullen hebben. Daarom zal er vanaf a.s. woensdagavond 13 mei via kerkdienstgemist.nl een korte dienst ‘Woord voor ons geschreven’ uitgezonden worden.

Deze begint om 19.30 uur en zal ongeveer een half uur duren. Daarin is ruimte voor muziek, gebed, Schriftlezing en overdenking.

Het voornemen is om zulke diensten eens in de vier weken uit te zenden, dit telkens op de 2e woensdagavond van de maand.

Het thema voor de dienst van 13 mei a.s. is: De boom van Psalm 1.

Cock Kroon

Wij zoeken dé stad

Geschreven door Cock Kroon - Kerkelijk werker op . Gepost in Uit de kerkenraad

Wij zoeken dé stad
‘Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt’ (Hebreeën 13:14).

2020 03 26 wijzoekendestadIn de boekenkast van mijn ouders zag ik als kind een boek staan waarvan de titel mijn aandacht trok. Op de eenvoudige gele cover stond in witte, groene en blauwe letters: Zij zochten een stad. Jaren later maakte ik kennis met de inhoud van het boek en ging ik de titel, die mij als kind al fascineerde, beter begrijpen.

De schrijfster, Lydia Buksbazen, beschrijft de veelbewogen geschiedenis van haar joodse familie ten tijde van de twee grote oorlogen (1914-1918 en 1939-1945). Vanwege hun Joods-zijn zijn ze overal ongewenst en zwerven ze door verschillende Europese landen waaronder ook Nederland. Te midden van grote angst, onzekerheid en de voortdurende dreiging beleven de ouders van Lydia ook een geloofscrisis. Ze worstelen met de vraag: Is Jezus de beloofde Messias of moet Deze nog komen? Uiteindelijk vinden ze het bevrijdende antwoord in het Evangelie: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs 16:16).

Onlangs zag ik het gele boek, met daarop de titel in witte, groene en blauwe letters, weer staan. Ze trok, als een magneet, opnieuw mijn aandacht. Als vanzelf las ik het bekende opschrift: Zij zochten een stad. Maar dekt deze titel eigenlijk wel de lading van het boek? Is het niet voor de helft waar? Want de ouders van Lydia zochten niet alleen maar ze vonden ook! Ze vonden vrede met God (Romeinen 5:1) en ze vonden een veilig thuis in Engeland.
Maar toen ik, in de achterliggende dagen, het boek herlas vond ik de titel toch zeer treffend gekozen. Want de hoofdpersonen gingen, eenmaal in Engeland, niet gelovig en tevreden achteroverleunen. Ze bleven zoeken en vragen naar Gods bedoeling met hun leven. Blijven zitten en bewaken van het bezit was niet hun levenshouding maar het voortdurend onderweg zijn naar Gods toekomst. Zo leefde ooit Abraham. Op grond van Gods belofte zag hij uit naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd (Hebreeën 11:10). Als het om deze levensrichting gaat staat Abraham niet alleen. Vele gelovigen, uit alle tijden en van alle plaatsen, hebben op deze manier ook hun leven ingekleurd: Zij zochten een stad!

Deze boektitel zingt al een paar weken rond in mijn hoofd en zij is inmiddels een confronterende vraag geworden: Zoek ik een stad? En dan bedoel ik natuurlijk dat tehuis voor moede pelgrims (Evangelische Liedbundel nr. 413) waar de apostel Johannes over schrijft: ‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht’ (Openbaring 21:2).

De maatregelen om het Coronavirus in te dammen zetten ons stil. Dat wat voorheen zelfsprekend was is nu grotendeels onbereikbaar geworden. 2020 03 26 lichtstadmetpaarlenpoortenDe zekerheden die we dachten te bezitten zijn gesmolten als sneeuw voor de zon. Onze bezittingen blijken lang niet zo waardevast te zijn als de berekeningen ons deden geloven. Maar misschien waren we ook wel vergeten, door zoveel goede (materiële) dagen, dat we een volk onderweg zijn. Een titel van een boek dat echt geen bestseller was heeft mij weer in beweging gezet. Wat de toekomst brengen zal weet ik niet, maar toch ik leef met de blik vooruit!

Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd
nimmer heeft men op deez' aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdestem.
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Cock Kroon - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Virtuele ontmoeting 26 maart

Geschreven door Ernst van Maanen op . Gepost in Uit de kerkenraad

Virtuele gemeente ontmoetingsavond op donderdag 26 maart om 20.00 uur. Om in deze tijd toch met elkaar in contact te blijven wordt er op een virtuele manier een ontmoeting georganiseerd waarin we elkaar willen bemoedigen. Cock Kroon zal vanuit de bijbel een korte inleiding geven waarna we binnengekomen vragen zullen beantwoorden en met elkaar in gesprek gaan. Het zal even wennen zijn aan deze nieuwe techniek en alternatieve vorm van samenzijn. We realiseren ons dat niet iedereen even vertrouwd is met deze techniek, vandaar onderstaande “handleiding” met uitleg hoe u kunt deelnemen, in eenvoudige vorm, of met volle omarming van de techniek – samen zijn we één gemeente!

1. Beginner – Eenvoudig deelnemen
a. Middels KerkTV kunt u meeluisteren en kijken. Dit kan ook via de app van Kerkdienstgemist.
b. Vragen die u heeft en graag besproken zou hebben in de sessie kunt u per email stellen “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.”, of telefonisch: 0342-434010

2. Meer ervaren – Deelnemen en actieve interactie
a. U meld zich kort voor 20:00 aan op de virtuele vergaderruimte: https://cisco.webex.com/cisco/j.php?MTID=m6bbf8060dbe29ed2ee631434a866bc60 of scan de volgende QR code:
b. Webinair 2b
c. Meeting nummer: 202 794 556
d. Wachtwoord: Lunteren
e. Mocht u vanaf een tablet of smartphone willen deelnemen is het raadzaam eerst de “Cisco WebEx Meetings” App te downloaden. Bij aanmelding vanaf een laptop zal de installatie van een “plugin” nodig zijn. Hier wordt u automatisch naar gevraagd en duurt dus een paar minuten.
f. Voor hulp bij aanmelden: https://help.webex.com/nl-nl/
g. Vragen kunt u tijdens de sessie stellen in het chat-window van webex.

3. Expert – Deelname aan webinar en Telegram chatgroup
a. Deelname aan de webex bridge zoals hierboven beschreven.
b. Voor onze gemeente is een Chatgroup aangemaakt op Telegram. Eerst even de app installeren, daarna aanmelden op https://t.me/joinchat/PoMQZRoYYhPg17vYohzVsQ of scan de volgende QR code:
c. Webinair 3c
d. Deze chatgroup maakt het mogelijk voor, tijdens en na de virtuele samenkomst met elkaar in contact te blijven!

Zoals gezegd, het zal even wennen zijn, en we zullen wat opstartprobleempjes hebben, maar laten we hiermee starten zodat we als gemeente met elkaar in contact blijven, ook in deze bijzondere tijden. We zien uit naar donderdag!

 

LET OP! Info ivm Corona virus

Geschreven door Gerda v/d Bunt en Cock Kroon op . Gepost in Uit de kerkenraad

In verband met het corona virus is er vanuit de kerkenraad besloten dat alle activiteiten die plaatsvinden in de kerk per direct worden stop gezet. Denk dan aan de kerkdiensten, clubs, catechese, gespreksgroepen etc. Voorlopig geldt dit voor de periode t/m 6 april a.s. Mocht het nodig zijn deze periode te verlengen dan zullen wij jullie daarover opnieuw informeren.


Let op!!!
De kerkdienst a.s. zondagmorgen zal alleen online via de kerk tv/kerkradio plaatsvinden (klik op deze regel om naar de uitzending te gaan.)

De ochtenddiensten in de komende weken kunt u online volgen.
In deze periode komen de avonddiensten te vervallen.


metkrantopdebank

NB: Namen voor kandidaten ambtsdrager verkiezingen kunnen ingeleverd worden bij de scriba, Kastanjelaan Oost 21 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met een vriendelijke groet,
Gerda van de Bunt, Scribaat Maranathakerk Lunteren

LET OP!!!

Als gevolg van de ingrijpende maatregelen om het Coronavirus in te dammen zal het gewone bezoekwerk door de pastoraal medewerkers, ouderlingen en onze kerkelijk werker in de komende weken op een laag pitje staan, zeker als gaat om de meest kwetsbare gemeenteleden. Dit betekent echter niet dat er geen pastorale zorg beschikbaar is.

U kunt 'altijd' met hen contact opnemen indien u vragen of zorgen hebt. Voor crisispastoraat is Cock Kroon beschikbaar. Indien nodig en gewenst zal hij u bezoeken, tevens is hij ook telefonisch en via de email te bereiken (06 112 80 241 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De oproep om juist in deze periode extra naar elkaar om te zien door middel van een belletje of kaartje is wellicht overbodig…

Met vriendelijke groet,
J. (COCK) KROON - Kerkelijk werker

Uitstel Seniorenmiddag

Geschreven door Cock Kroon op . Gepost in Uit de kerkenraad

Seniorenmiddag 26 maart – De zeven kruiswoorden

Donderdagmiddag 26 maart a.s. zouden we u ontvangen in het kader van een seniorenmiddag over de zeven kruiswoorden. In verband met alle vergaande maatregelen om het Coronavirus in te dammen zal deze middag helaas op korte termijn geen doorgaan kunnen vinden. Wij hopen dat wij u in een later stadium alsnog hiervoor kunnen ontvangen. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we u daarover informeren.

Daarom ga ik (online) naar de kerk

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

psalm138‘Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar Uw heilige tempel, Uw naam loven voor Uw liefde en trouw’ (Psalm 138:1-2).

Zondag 15 maart jl. waren in ons land grotendeels alle kerken gesloten. Achter veel van die gesloten deuren waren kleine groepjes mensen samengekomen om een kerkdienst te houden die op afstand, door middel van het internet, bijgewoond kon worden. Op deze ‘kerkloze’ zondag maakte ik onderdeel uit van een groep van twaalf personen die samenkwam in de Maranathakerk. Voorafgaande aan de dienst signaleerden we een politieauto waaruit men controleerde of de norm van de toegestane hoeveelheid bezoekers, maximaal 100 personen, niet overschreden werd.

Uitslag stemming beroep ds. Steenkamp

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Na de gehouden stemming op 12 februari 2020 is hier de uitslag.

Dankbaar en blij kan de kerkenraad berichten dat de stemming positief is. 96% van de stemmers heeft ‘voor’ gestemd! We danken onze liefdevolle Vader hiervoor, Hij is groot en goed!
De tegenstemmers maken zich vooral zorgen om de taalbarrière, de kerkenraad zal hier zeker extra aandacht aan besteden.
De verdere procedure en planning zal later nog volgen.

Met een vriendelijke groet,
Martin & Gerda van de Bunt
Scribaat Maranathakerk Lunteren

 

Nieuws van de beroeping commissie

Geschreven door Ernst van Maanen op . Gepost in Uit de kerkenraad

groepompuzzeltafelroodWe hebben een predikant gevonden waarvan wij overtuigd zijn dat hij bijzonder goed bij onze gemeente past. Zijn naam is Jacques Steenkamp. ds. Steenkamp en zijn vrouw Soretha wonen in Zuid-Afrika en willen graag naar Nederland verhuizen.De activiteiten om het voor hem mogelijk te maken naar Nederland te komen zijn in volle gang.

Het beroepen van een buitenlandse predikant ligt niet voor de hand. Los van de administratieve uitdagingen, zijn er ook uitdagingen op het gebied van taal en cultuur. De beroepingscommissie is dan ook niet over 1 nacht ijs gegaan. Gedurende de laatste maanden hebben we intensief contact gehad met ds. Steenkamp en zijn vrouw, hebben wij referenties ingewonnen en preken van hem geluisterd. Uiteindelijk hebben wij als commissie, aangevuld met Cock Kroon en Vera Hogewoning als voorzitter van de kerkenraad, unaniem de bevestiging ervaren dat ds. Steenkamp de passende kandidaat is voor onze gemeente.

Komende week zijn ds. Steenkamp en zijn vrouw in Nederland voor afstemming met de PKN. Dit bezoek willen we graag gebruiken om hem ook aan u voor te stellen! Op zondagmiddag 26 januari (15:30 tot 17:00) willen we u de gelegenheid geven ds. Steenkamp en zijn vrouw te ontmoeten in de kerk. ’s Avonds zal hij dan voorgaan in de eredienst. De geplande jeugddienst komt daarmee dan te vervallen.

Op vrijdagavond 31 januari (19:00 tot 20:00) zal de beroepingscommissie in de kerk aanwezig zijn om uw mogelijke vragen of opmerkingen te bespreken. We zien uit naar een goede ontmoeting met ds. Steenkamp volgende week, en horen graag van u!

Huddel

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Wij geloven dat iedereen wel eens strijd ervaart in het geloof. Noem het lastige keuzes, vragen, twijfel of aanvechting. Wat je wilt. Wij geloven dat dit deel uit maakt van het geloofsleven. Wij hebben ervaren dat het verrijkend is om deze dingen met elkaar te delen, je hierop te laten bevragen en bemoedigen en deze dingen samen voor God neer te leggen in gebed. Op deze manier kan het leiden tot een verdieping van je relatie met God. Spreekt dit je aan dan ben je van harte welkom om 1 of 2 keer per maand aan te sluiten. Mirjam Hollemans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-53112717

Doopdienst en doopcatechese

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Mededeling vanuit afkondigingen

Geschreven door Team Afkondigingen en het Scribaat op . Gepost in Uit de kerkenraad

achterblauwburoHieronder treft u een bericht / verzoek van het team dat de afkondigingen verzorgd. 

Een vast onderdeel voorafgaand aan elke kerkdienst zijn de afkondigingen. Omdat deze vaak een hoeveelheid aan onderwerpen en lengte hebben kunnen deze (te) veel tijd in beslag nemen. Dit is niet wenselijk. Om dit alles binnen de perken te houden treft u hieronder een aantal spelregels.  staattegenapenstaartje

* Aanvragen indienen voor vrijdag 18.00 uur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
* Het onderwerp / thema moet worden vermeldt in de onderwerpbalk (en niet b.v. afkondiging/beamer/nieuwsbrief zoals nu vaak gebeurd) 
* Aanvragen worden maximaal twee keer afgekondigd
* Beperk de tekst tot de kern, deze wordt indien nodig ingekort
* Nieuwsbrief, beamer en kerkblad bieden meer ruimte voor uitgebreide informatie
* De presentatie voor de beamer en nieuwsbrief wordt alleen aangeleverd via het team afkondigingen
* Alleen onderwerpen welke direct met onze gemeente te maken hebben worden gehonoreerd.   
* Flyers van andere onderwerpen passend bij onze identiteit, kunnen op het prikbord worden gehangen in de hal boven de radiator. 

We begrijpen dat iedereen aandacht wil voor de activiteit waarvoor men zich inzet, maar alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat er een “presentatie “ voor de dienst gehouden wordt. 

 

Wijzigingen sectie indeling pastoraal ouderlingen

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Uit de kerkenraad

achterburoWijzigingen sectie indeling pastoraal ouderlingen

Eind vorig jaar is Tineke Bouw wegens familie omstandigheden gestopt als pastoraal ouderling voor sectie 5 en 10 (waarnemend). Bert Hazeleger is bereid gevonden om sectie 10 te gaan waarnemen en Marco Bouw zal sectie 5 gaan waarnemen. Op dit moment zijn de secties 2, 5, 9 en 10 vacant. Daarnaast is er een tekort aan pastoraal werkers voor bijna alle secties.

Best een zorgelijke situatie waar we ons de komende tijd op gaan beraden. Wij vragen uw gebed hiervoor maar denk er ook eens over na of hier misschien een taak voor u ligt!
Als u denkt hier ligt een taak voor mij of u twijfelt hier nog over neem gerust even contact op.

Marco Bouw
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-83146187

Vanuit de pastorie -Beroep Amersfoort (2)

Geschreven door Ds J. Hansum op . Gepost in Uit de kerkenraad

Vanuit de pastorie

Nu ik het beroep naar Amersfoort heb aangenomen staan deze weken voor een belangrijk deel in het teken van afronding en overdracht. Van allerlei kanten hoor ik in de gemeente dat men mij en ons als gezin graag nog een tijdje in Lunteren had gehouden. Het doet goed om dat te horen. Dank voor alle hartelijke blijken van meeleven en waardering. Wij voelen ons van onze kant ook helemaal thuis in Lunteren en waren met plezier langer gebleven. Tegelijk ervaren we het beroep uit Kruispunt Vathorst echt als een nieuwe roeping en op het besluit om die roeping te aanvaarden ervaren we ook als gezin rust en vrede. Wij zijn blij dat we praktisch gezien nog een aantal maanden in de Lunterse pastorie kunnen blijven wonen, ook na mijn afscheid op zondagmorgen 3 februari. Het is de bedoeling dat ik de eerste tijd naar Vathorst ga pendelen, voornamelijk met de trein en fiets. In deze maanden gaan we als gezin op zoek naar een passend huis. Er is in Vathorst geen vaste pastorie beschikbaar en in plaats van een woning te huren hopen we in of om Amersfoort een fijn huis te vinden dat we zelf kunnen kopen, dat we dan ergens tegen de zomervakantie hopen te kunnen gaan betrekken. Naast het naderend afscheid en de verhuizing is dit jaar voor ons als gezin sowieso vol dynamiek. Onze Joke verblijft momenteel enkele maanden in Hongkong om daar met medestudenten een onderzoeksproject uit te voeren. Als zij net voor Kerst terug is, vliegt Peter half januari naar Nieuw-Zeeland om in Queenstown te beginnen aan een zogenaamde DTS. Het staat voor Discipleship Trainings School en bestaat uit een periode van drie maanden studie en persoonlijke vorming op een Bijbelschool gevolgd door een 'outreach' (missie) van drie maanden naar een land in Zuid-Oost Azië. Inge is inmiddels in maand acht van haar herstelproces van de hersentrombose die ze in april 2018 kreeg. Een heel deel van haar tijd en energie besteed ze aan revalidatie onder begeleiding van allerlei therapeuten. Daarnaast probeert ze thuis in kleine stukjes iets aan school te doen. De verwachting is dat ze nog geruime tijd nodig zal hebben om langzaam verder te herstellen. Het is geen gemakkelijke tocht waarvan de uitkomst onzeker is. Als gezin proberen we ons te oefenen in volharding, hoop en vertrouwen op onze hemelse Vader. Namens Inge veel dank voor alle support! We wensen u vanuit ons gezin goede adventsweken, gezellige en gezegende feestdagen en alvast een gelukkig 2019. Ds. Jaap Hansum

Vanuit de pastorie – Beroep

Geschreven door Ds J. Hansum op . Gepost in Uit de kerkenraad

U hebt inmiddels begrepen dat ik het beroep vanuit de gemeente Kruispunt Vathorst in Amersfoort heb aangenomen.
In het proces voorafgaand aan dit beroep is bij Ina en mij gaandeweg de overtuiging gegroeid dat de stem die ons destijds vanuit Beiroet naar Lunteren riep, ons nu roept om verder te trekken naar Amersfoort. We ervaren vrede over dit besluit al is er ook zeker sprake van gemengde gevoelens. Het betekent dat er ook een periode aanbreekt van afronden, afscheid nemen en loslaten. En daar zit altijd iets pijnlijks in. Op de avond dat ik mijn besluit deelde met de kerkenraad lazen en bespraken we als ambtsdragers samen een passage uit Lukas 2. Daarin spraken toen sterk tot mij de woorden zoals Simeon die uitsprak: ‘Nu laat U Heer uw dienaar in vrede heengaan.’ Van nature zou ik geneigd zijn heen te gaan met een ongemakkelijk gevoel. Laat ik nu mensen in de steek? Is het niet te vroeg, te snel? Was het genoeg en is mijn taak hier echt af? De woorden uit Lukas 2 nodigen uit om in vrede heen te gaan. In de vrede van Christus, die onze onvolkomenheden zuivert en ons tekort aanvult, onze schaamte bedekt en onze schuld verzoent. Ik bid dat God ons de genade geeft om elkaar in deze vrede los te laten. Dankbaar voor alle goeds dat we samen mochten ontdekken, beleven en uitdelen. In de wetenschap dat de God die ons nu roept om verder te trekken ook de God is die blijft en zorg zal dragen voor de Maranathakerk. In Christus zijn en blijven we verbonden.
ds. Jaap Hansum

Impressie Mulderschuuravond 8 november 2017

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Omgaan met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen is in nogal wat PKN-gemeenten een uitdaging. Hoe schep je als gemeente ruimte voor deze diversiteit en blijf je tegelijkertijd ook werken vanuit een doordachte visie en je als gemeente uitstrekken naar geestelijke groei? Als kerkenraad hadden we in het najaar van 2017 een boeiende ontmoeting met ds. Jelle de Kok. Hij heeft als PKN-predikant met veel vrucht en zegen verschillende dorpsgemeenten gediend en is momenteel als toeruster in deeltijd verbonden aan het Evangelisch Werkverband. Deze organisatie helpt predikanten, kerkenraden en gemeenten om meer vertrouwd te raken met het werk van de Heilige Geest en de navolging van Jezus.

Vacature Pastoraal medewerker

Geschreven door Cock Kroon op . Gepost in Uit de kerkenraad

logo-pkn

 logo-Maranathakerk

 

 

Datum: 15-december-2017

Vacature: Pastoraal medewerker  De Herder zoekt herders... (pastoraal medewerkers)

Beschrijving taakgroep, werkgroep of verband met een vacante positie:

In de Maranathakerk wordt er op vele manieren vorm gegeven aan het omzien naar elkaar. Om elkaar niet uit het oog te verliezen is persoonlijk contact belangrijk. Dit persoonlijke contact wordt o.a. gelegd in de secties. Deze secties bestaan uit een aantal pastorale eenheden (personen, gezinnen). De betreffende sectieouderling probeert met alle sectieleden contact te leggen en te onderhouden. Gezien de omvang van deze taak worden er voor dit werk ook pastorale medewerkers/sters ingezet.

Beschrijving rol, taak, functie:
Als pastoraal medewerker/ster houd je contact met de gemeenteleden uit een geografische sectie. Daarnaast zoek je naar mogelijkheden en manieren om het omzien naar elkaar in de sectie te bevorderen. Hiervoor gelden geen vaste vormen of strakke regels. Dit geeft jou de vrijheid om creatief en vrijmoedig te werk te gaan.

Geschatte taakbelasting: op basis van beschikbaarheid
Vacature gaat in per: per omgaande (later instromen mag natuurlijk ook)
*Activiteitenperiode: januari - december
*Vaste bijeenkomsten: -

Wij zoeken iemand met de volgende interesses, achtergronden, vaardigheden, talenten:
- Je bent een betrokken en meelevend gemeentelid
- je hebt een open oog en een liefdevol hart voor mensen
- je bent in staat om een gesprek van hart tot hart te voeren

*In het kader van deze vacature bieden wij de volgende mogelijkheden voor ondersteuning / training en/ of ontwikkeling:
- Je maakt deel uit van het pastorale team
- Er is tijd voor overleg
- Toerusting en begeleiding (bv op het gebied van pastorale gespreksvoering) is voorhanden

Contactpersoon vacature:
Naam: Cock Kroon Rol: Coördinator pastoraat
*Adres: Johan Walburglaan 24, 3771 KJ BARNEVELD
Telefoon: 06 112 80 241
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

*Bijzonderheden:
Wij zoeken een man / vrouw
*Wij zoeken een belijdend lid
*Wij zoeken iemand die de gemeente goed kent

*Verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk?  Nee

De Maranathakerk is een klein deeltje van Gods wereldwijde kerk; Zijn kerk heeft veel overeenkomsten met een schaapskudde. Van deze veelkleurige kudde is Jezus Christus de Goede Herder; Hij zoekt, roept en vindt de schapen. In dit spoor zijn wij als leden van Zijn kudde ook geroepen om herders voor elkaar te zijn.

Voor de Maranthakudde, die verdeeld is in geografische secties, zijn we dringend op zoek naar broeders/zusters die zo'n herderfunctie willen vervullen. Als pastoraal medewerker/ster houd je contact met de gemeenteleden uit de betreffende sectie. Daarnaast zoek je naar mogelijkheden en manieren om het omzien naar elkaar in de sectie te bevorderen. Hiervoor gelden geen vaste vormen of strakke regels. Dit geeft jou de vrijheid om als herder creatief en vrijmoedig te werk te gaan.

Indien je in situaties komt of ander zorgsituaties signaleert die verdere pastorale zorg behoeven, dan kun je dit doorgeven aan de betreffende sectieouderling of aan de coördinator van het pastoraat, Cock Kroon.

Als herder wordt je niet in het diepe gegooid; er is ruimte en tijd voor overleg, toerusting en begeleiding. Weet jij je aangesproken en gezocht als herder door de Herder? Dan heten wij jou graag van harte welkom als pastoraal medewerker/ster.

 

Presentatie beleidsplan-gemeenteavond

Geschreven door Ds. Jaap Hansum op . Gepost in Uit de kerkenraad

Presentatie beleidsplan op gemeenteavond

Op de afgelopen gemeentevergadering is het beleidsplan 2016-2020 vastgesteld. Nu dit is gebeurd lijkt het me goed om hier op deze plaats wat aandacht aan te besteden. Dit beleidsplan is het resultaat van teamwork. Een commissie bestaande uit ambtsdragers, voorzitters van de verschillende Taakgroepen en vertegenwoordigers vanuit de gemeente heeft hard aan dit plan gewerkt. Daarnaast heeft ieder College binnen de Kerkenraad en ook iedere afzonderlijke Taakgroep actief bijgedragen aan het formuleren van beleid voor het haar toegewezen domein.

Het beleidsplan begint met een omschrijving van wat we zien als de roeping van onze gemeente. De Maranathakerk kenschetst zich als een 'Open-Confessionele' gemeente. Daarmee wordt uitgedrukt dat de gemeente staat in de brede traditie en het belijden van de kerk door de eeuwen heen vanaf het credo: "Jezus Christus is Heer" (Fil. 2). De kerk belijdt haar geloof in antwoord op de vragen en dilemma's die in kerk en samenleving aanwezig zijn. De Heilige Schrift is daarbij de enige bron en norm. Daarnaast worden binnen de PKN diverse belijdenisgeschriften erkend waarin de kerk haar geloof heeft uitgedrukt. In die traditie wil de Maranathakerk gemeente van Jezus Christus zijn.

...beleidsplan Maranathakerk 2016-2020

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Het beleidsplan Maranathakerk 2016-2020 staat bij deze ter inzage.
Eventuele reacties of vragen kunt u richten aan onze scriba:
Vera Hogewoning -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op bovenstaande afbeelding om
"Het beleidsplan Maranathakerk 2016-2020" te lezen.

Gesprek over de viering van het Heilig Avondmaal

Geschreven door Kees Verduijn op . Gepost in Uit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad: gesprek over de viering van het Heilig Avondmaal.

Op een van de gemeenteavonden (winter 2016) hebben we ons bezonnen op de viering van het Heilig Avondmaal binnen onze gemeente. Hiervoor waren verschillende aanleidingen:

  • Het besef dat het sacrament van het Heilig Avondmaal wezenlijk onderdeel is van het leven met Christus; de inleiding van ds. Hansum op die gemeenteavond startte met de tekst dat Jezus 'grotelijks begeerd heeft het avondmaal te vieren met zijn discipelen'.
  • Het feit dat een deel van de gemeente het Avondmaal om verschillende redenen mijdt.
  • Jongeren voelen zich niet snel betrokken bij het Avondmaal. Voor hen is het een lange zit, waarin zij slechts toeschouwer kunnen zijn.

Dat gesprek van de gemeenteavond is in de kerkenraad voortgezet en die heeft toen besloten om de vragen rondom het H.A. te laten uitwerken binnen een werkgroep bestaande uit kerkenraadsleden, (vertegenwoordigers van de verschillende colleges), taakgroepleden en 'gewone' gemeenteleden. De werkgroep heeft nagedacht over een aantal vragen:

  • Hoe kunnen we als gemeente meer zicht krijgen op het belang en de betekenis van het Heilig Avondmaal?
  • In hoeverre willen we als gemeente vasthouden aan de koppeling tussen belijdenis doen en de viering van het H.A.?
  • Hoe kunnen we kinderen en jongeren meer betrekken bij de viering van het H.A binnen onze gemeente?
  • Wat zijn de meest geschikte vormen van het vieren van het Heilig Avondmaal binnen onze gemeente?
  • Hoe vaak willen we het avondmaal vieren?
  • Op welke manier kan in onze gemeente het bezinningsproces rond het H.A. worden voortgezet?

In februari van dit jaar heeft de werkgroep een verslag geschreven en aanbevelingen gedaan aan de kerkenraad. We hebben als kerkenraad de tijd genomen om in onze vergaderingen door te spreken over de bovengenoemde vragen en over de aanbevelingen van de werkgroep. We realiseerden ons de impact van de besluitvorming en wilden dat gesprek zorgvuldig met elkaar voeren.

Uit het gesprek over de koppeling belijdenis en H.A., de manier waarop we kinderen en jongeren willen betrekken bij het H.A. en de manier waarop we het avondmaal vieren (tafel, kring, lopend of zittend)
komt zowel in de werkgroep als binnen de kerkenraad een verscheidenheid aan beleving en meningen naar voren en we vermoeden dat dit weergeeft dat binnen de gemeente deze verscheidenheid ook aanwezig is. Door de gesprekken verdiept het inzicht in de betekenis van het H.A. en dat helpt ons om luisterend naar elkaar en luisterend naar de Geest koers te vinden en besluiten te nemen.

We vinden het belangrijk dat u als gemeente weet dat we dit gesprek voeren en ook met ons om wijsheid wil bidden wat de goede koers is, waarmee de gemeente gediend is. Ook willen we op de eerstvolgende gemeenteavond verder bespreken met u als gemeente waar we als kerkenraad op uitgekomen zijn. Zo willen we samen met u een weg zoeken, die leidt tot een grotere betrokkenheid op en deelname aan het H.A. binnen onze gemeente. Dat helpt ons om dichter te leven bij de Bron, die Jezus Christus zelf is. Hij is immers werkelijk aanwezig wanneer wij brood en wijn delen.

Heeft u ondertussen vragen of moet u iets van het hart, schroom dan niet om ons hierover in gesprek te gaan. Op de website treft u tenslotte de overdenking van ds. Hansum die hij destijds op de gemeentevergadering heeft gehouden. Lees het nog eens na! Onder dit artikel in de "lees meer"

Namens de kerkenraad,
Kees Verduijn

Discipelschapscursus Acts29

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Uit de kerkenraad

Discipelschapscursus Acts29 in oktober van start in Lunteren
12 avonden + 2 weekenden

In oktober 2017 gaat de tweede Acts29 discipelschapscursus van start in de Maranathakerk in Lunteren voor mensen uit de hele regio. Acts29 is ontwikkeld door het EW en De Wittenberg en heeft afgelopen seizoen voor het eerst gedraaid in Huizen. Als deelnemer ontdek je in 12 avonden en 2 weekenden wat discipelschap is en hoe je in het alledaagse leven meer kunt leven als leerling van Jezus: thuis, in je buurt, op je werk en in de kerk. Een inspirerende en uitdagende discipelschapscursus met ervaren docenten in een vertrouwde sfeer en met professionele begeleiding. Je trekt intensief op met de mede-cursisten, waarmee je aan het einde van de cursus je ontdekking ook deelt!

Iets voor jou?
Je wilt graag beter leren om heel concreet Jezus te volgen en directer te leven vanuit de leiding van de Heilige Geest. Je wil je persoonlijke relatie met God verder verdiepen en je bent (opnieuw) op zoek naar Gods plan voor jouw leven op dit moment. Je wilt de gaven van de Geest ontdekken en ervaren hoe God ook vandaag nog werkt in de wereld en in de kerk door de kracht van de Geest.

Docenten
Docenten zijn Hans Maat, ds. Jelle de Kok, ds. Jaap Hansum, Pieter Siebesma, Martin Tensen, Bram van Putten, Edwin Verloop en Sven Leeuwestein e.a.

Thema's
Thema's die aan de orde komen zijn: basisprincipes van discipelschap, de liefde van de Vader, identiteit in Christus, persoonlijke omgang met de Bijbel, luisteren naar Gods stem, gebed en vasten, innerlijke twijfels, de vervulling met de heilige Geest, innerlijke genezing, de gaven van de Geest, wonderen en tekenen, Gods missie in deze wereld, jouw werk en Gods Koninkrijk, jouw buurt en Gods Koninkrijk en jouw plek in de kerk.

Acts29 wordt gegeven in de Maranathakerk in Lunteren. Elke cursusavond start om 18.15u met een gezamenlijke maaltijd en sluit uiterlijk om 22.00 uur af.

Hester (Barneveld): "Ik was al jarenlang aan het zoeken naar Gods wil voor mijn leven. De cursus heeft me geholpen om stap voor stap dat te gaan ontdekken. De cursus heeft me geholpen om uit m'n comfortzone te stappen en in beweging gezet om actief aan de slag te gaan om te worden wie ik daadwerkelijk ben in Hem! Er was een open en vertrouwelijke sfeer, er werd echt naar elkaar omgegeven en het was supergezellig!"

Kijk voor andere ervaringen van Acts29-cursisten op www.acts29.nl

Terugblik op bevestiging & afscheid van ambtsdragers

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Op zondagmorgen 4 juni namen we afscheid van een drietal ambtsdragers te weten Gert van Eck, Joop van de Kaa en Evert van de Top. Ook langs deze weg zeggen we hen dank voor hun toewijding en inzet. We wensen jullie alle goeds en Gods zegen en weten ons blijvend met elkaar verbonden. In dezelfde dienst verwelkomden we een viertal nieuwe gezichten binnen de kerkenraad. Vera Hogewoning-Remijn (ouderling-scriba), Ernst van Maanen en Niels Uenk (ouderling-kerkrentmeester) en Pieter van Leusden (voorzitter diaconie). We zijn heel blij met de bereidheid van deze gemeenteleden om de gemeente te dienen en te leiden. Ter bemoediging kregen zij de volgende worden mee:

Vera: 16 Moge God de Vader vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. (Efeziërs 3:16-17)

Ernst: 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Efeziërs 4:15-16)

Niels: 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. (Efeziërs 2:19-22)

Pieter: Volg het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Efeziërs 5:1-2). Onze gebed is dat God zelf deze woorden zal vervullen in jullie dienst aan Zijn Koninkrijk en onze gemeente de komende jaren.

Viering van het Heilig Avondmaal voor hen die aan huis gebonden zijn

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Viering van het Heilig Avondmaal voor hen die aan huis gebonden zijn

Tijdens bezoeken aan gemeenteleden die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn, breng ik weleens het Heilig Avondmaal ter sprake en vraag dan of ze het niet missen. Dan blijkt, dat een enkeling daar ja op zegt.

Nu is er altijd de mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van ziekte, dat men kan vragen of er thuis het Avondmaal gevierd kan worden. Maar daar blijkt de drempel vaak te hoog voor. Maar iemand suggereerde om te zien of er een mogelijkheid bestaat om meerdere gemeenteleden die aan huis gebonden zijn en om welke redenen dan ook niet op zondag naar de kerk kunnen komen op een andere manier en ander tijdstip samen de maaltijd van de Heer te vieren. We hebben daar op de pastoraatsvergadering over gesproken.

Bevestiging en intrededienst ds Hansum: een nieuw begin!

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Uit de kerkenraad

Met de bevestiging en intrede van ds Hansum hebben we vanaf 1 september weer een vaste eigen predikant. We kijken terug op de prachtige dienst, waarin zowel ds. Verbaan- van den Heuvel als ds. Hansum een korte verkondiging hielden vanuit het boek van Jesaja.


God, die iets nieuws gaat beginnen, waar op het eerste gezicht geen mogelijkheden zijn. Een weg in de woestijn, een pad in de wildernis. Een nieuw begin, heel persoonlijk wanneer we vastlopen in ons leven en ook een nieuwe periode van onze gemeente, waarin verder gebouwd mag worden. Een weg, waarop Christus ons is voorgegaan in Wiens voetstappen wij mogen treden.
De dienst werd muzikaal ondersteund door het projectkoor onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst. Onder andere het ontroerende lied “the Lord Bless you and keep you” van de componist John Rutter werd ds. Hansum toegezongen nadat hij gezegend was.