Bericht over de vacatures in de kerkenraad.

Geschreven door Martin & Gerda van de Bunt – scribaat op . Gepost in Uit de kerkenraad

Een nader bericht over de vacatures in de kerkenraad.

De afgelopen periode is in de kerkenraad gesproken over de vele beleidsmatige werkzaamheden die aandacht vragen. Voorbeelden daarvan zijn de vernieuwing van het beleidsplan aan het einde van dit jaar en een herbezinning op de vergader- en organisatiestructuur van de gemeente.
Om dit zorgvuldig te doen heeft de kerkenraad daarom besloten om hiervoor binnen de kerkenraad een nieuwe functie in te richten. Deze functie van ouderling beleid is in beginsel een tijdelijke functie voor 2 jaar, waarna voortzetting van de functie zal worden geëvalueerd.

namen indienen

De kerkenraad heeft het voornemen uitgesproken om voor deze taak de huidige jeugdouderling Gijsbert Duijzer te benoemen. Consequentie hiervan is wel dat er een vacature ontstaat voor de taak van jeugdouderling.
Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde functie kunnen later nog worden ingediend. Tegelijkertijd met de bezwaarprocedure wanneer de andere kandidaten voor de nog openstaande vacatures benoemd zijn.

De kerkenraad stelt u in de gelegenheid om voor de ontstane vacature van jeugdouderling namen van gemeenteleden in te dienen. Dit kan via het stemformulier op de website. U kunt het formulier hier vinden (button hiernaast)  Of schriftelijk aan de scriba, Kastanjelaan Oost 21, Lunteren. U kunt het formulier hier downloaden

Met een vriendelijke groet, Gerda van de Bunt - Scribaat Maranathakerk Lunteren