Bestemming Projectbussen

Geschreven door Taakgroep ZWO op . Gepost in College van diakenen

2018-Noodhulp-NB Vanaf 1 januari is de opbrengst van de projectbussen bestemd voor Noodfonds Ede

Ter informatie.
De gemeente heeft het minimabeleid. Veel organisaties zetten zich in om meestal met vrijwilligers de participatiesamenleving (dat iedereen mee kan doen en/of gezien wordt) mee te helpen vorm te geven. Die beide partijen ontdekten vanuit de gemeente:

- Soms zijn er mensen, die de minimaregelingen niet weten te vinden of om redenen nog niet in gesprek willen met mensen bij de gemeente...

- Soms zijn er vragen, waarin de gemeente binnen de regels niet kan voorzien, maar we zien wel dat het om een probleem-vraag gaat....
Vanuit de participerende instanties:

- In het (vrijwilligers) werk ontmoet je soms situaties waar (financiële) hulp nodig is, maar in korte tijd niet beschikbaar kan zijn....
Het gaat in de meeste gevallen om kleine bedragen die al iets in beweging kunnen zetten. Maar hoe dat te regelen....???

Het overleg leidde tot de wens van een breed toegankelijk en snel bereikbaar noodfonds. Het diaconaal platform Ede (DPE) had al zo'n soort fonds, maar klein van omvang en onbekend. Daarom is besloten het bestaand fonds om te vormen naar Noodfonds Ede, waarvoor de richtlijnen gelden:

- bredere bekendheid
- aanvragen snel afhandelen
- gericht op relatief kleine noodhulpvragen
- waar mogelijk wordt toeleiding naar andere meer structurele hulp bekeken
- aanvragen van burgers worden samen met begeleider en/of hulpverlener ingediend.

De gemeente en de kerken participeren in het fonds. Er zijn wellicht bedrijven die in het kader van maatschappelijke betrokkenheid willen meedoen. Mogelijk zijn er ook landelijke fondsen, die een financiële bijdrage willen geven. Het noodfonds heeft als locatie Posthoornstraat 8 waar ook de uitvalsbasis voor Schuldhulpmaatje, Hulp in Praktijk en andere initiatieven zitten. De uitvoering wordt gedaan door Lisan Verboom.  De initiatiefnemers hopen veel voor mensen in Ede (en buitendorpen) te kunnen betekenen. Met een kleine steun komt vaak iets groters in beweging.

Meer informatie kunt u vinden op http://diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp/