KND Adventsproject 23 december 2018

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2018-KND-advent-vierde

23 december: Lucas 1: 57-80
Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar
Projectthema: Johannes, een levend teken

Johannes wordt geboren. Zijn vader Zacharias kan dan weer spreken (zoals God heeft beloofd) en hem zijn naam geven: Johannes, God is genadig. Zo is ook Johannes lichtdrager, hoewel hij nog niets kan zeggen en doen. Hij draagt Gods licht door er te zijn, door het komende wonder gedeeltelijk zichtbaar te maken. Hij is een teken van Gods grote daden. Hij maakt zijn ouders gelukkig, maar ook Gods volk Israël en heel de aarde. God doet wat Hij zegt. Jezus, Gods wonder, het Licht is dichtbij. Nog even Hem blijven verwachten!

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.melodie: "MIDDEN IN DE WINTERNACHT"(= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kindje, dat Johannes heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
't grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.