KND Adventsproject 25 december 2018 -kerst

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2018-KND-advent-kerst

25 december: Lucas 2: 1-20
Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door!
Projectthema: Jezus, het wonder komt

Gods wonder gebeurt, het Licht komt, Jezus wordt geboren. Dat is Kerstfeest. Maar dat alles gebeurt in de wereld die in
nood blijft, tussen mensen met hun vertrouwen en hun kleingeloof in God. Verandert er iets wezenlijks door Gods wonder
in Christus?

Een gedwongen reis naar Betlehem, geen plaats in het nachtverblijf, Jezus' wieg een voederbak, geen koning en geen
priesters om Hem te eren. Maar aan de herders wordt verteld dat Jezus Gods genade brengt: de profetieën worden
vervuld. En zij geloven het, gaan kijken en aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken in en door de realiteit naar Gods
wonder. En ze vertellen het door.

God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt het Licht. Het wonder is gebeurd en door het te delen zal het blijven
gebeuren. We geloven dat in stille verwondering. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager
die in Betlehem geboren werd.

Projectlied van deze zondag: Deze kunt u vinden onder lees meer hieronder.

melodie: "MIDDEN IN DE WINTERNACHT"(= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard',
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.