KND Paasproject uitleg / 3 maart

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

VHM-PasenKlik op de afbeelding voor de presentatie van het project

Inleiding
Wij danken ons leven aan God. Hij heeft ons geschapen op de aarde om Hem door alles dat we denken en zeggen en doen Hem de eer te geven. Daarbij staat Hij ons altijd terzijde. (zie Romeinen 11:36) Zo zijn we in liefde met God en met elkaar verbonden.
In dit Paasproject horen we hoe God reageert als de mens zich heel anders opstelt tegenover God, als hij zich weinig van Hem aantrekt en zijn eigen wegen gaat. God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen. Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon. Jezus heeft de opdracht om als mens op aarde de juiste keuze te maken: het in alles gehoorzaam volgen van de stem van zijn Vader. Jezus kan dat ook, omdat Hij meer is dan een mens en de liefde en kracht van God zelf heeft.
Zijn keuze in onze plaats brengt ons redding en nieuw leven. Wij mogen onze zonden bij Jezus brengen. Hij neemt ze van onze schouders en draagt ze naar het kruis. En op Pasen blijkt dan dat de Boze en al het verkeerde overwonnen is. Jezus ontvangt nieuw leven, Hij mag opstaan uit het graf. En Jezus laat ons delen in deze beloning. Wij faalden en schoten vaak hopeloos tekort en toch mogen we samen met Hem Gods kinderen zijn. Goede Vrijdag en Pasen vragen ons: God kiest, God redt… kies jij nu ook om bevrijd van het verleden Jezus te volgen? Om steeds aan het doel te willen beantwoorden dat God aan het leven van een mens heeft gesteld?

Uitleg zondag 3 maart en projectlied....

3 maart: Lucas 15:11-32
Projectthema: God wacht met open armen
De jongste zoon in de gelijkenis wilde niet langer bij zijn vader zijn. Hij dacht ver bij hem vandaan een beter leven te hebben. Met de erfenis vertrekt hij. Het wordt een mislukking. Zijn vader heeft zijn zoon niet tegengehouden, maar wacht hem met open armen op als hij berooid en verdrietig terugkomt. Geen verwijten, maar dankbaarheid. Het is weer goed, reden voor een feest. Zijn oudere broer wil een hardere opstelling, geen tweede kans. Ook al blijft hij thuis, hij neemt wel afstand van zijn vader. Ook naar hem gaat de vader en vraagt hem terug te komen. Zo is God, zegt Jezus. Hij wacht mensen die tegen Hem in gaan, op. Hij kiest ervoor van hen te blijven houden. Steeds weer.
God wil jou niet kwijt, ook al doe je Hem pijn door wat je zegt en doet. Hij kiest ervoor jou terug te halen en jou een nieuwe kans te geven.

Projectlied: Op de wijs van :"Hij kwam bij ons, heel gewoon": lied 118 Evangelische Liedbundel (= lied 181 Hemelhoog en lied 268 Opwekking).
Ken je 't verhaal van de zoon
die wegliep uit zijn vaders huis?
Verloren en zonder loon,
de sleutel zegt hem: 'welkom thuis!'

refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.