KND Paasproject 1 maart 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 03 01 KNDZondag 1 maart: Matteüs 21:12-17  - Projectthema: Hoe kom je naar Mij?

Jezus gaat na zijn intocht in Jeruzalem naar de tempel. Daar geeft Hij antwoord op de vraag die de menigte stelt: ‘Wie is die man?’. Allereerst jaagt Jezus de handelaars uit Gods huis vandaan. Dat je daar offerdieren kunt kopen en geld kunt wisselen bewijst dat mensen God (uit gemakzucht) hebben ingepast in hun manier van leven. De verwondering dat God tussen mensen wil wonen en tot hen wil spreken is er niet. De HEER wordt niet als de Heilige aanbeden. Daarna geneest Jezus lammen en blinden en wordt Hij door kinderen toegezongen. Daarin zien we Gods doel: Hij brengt bevrijding en verlossing en mensen danken Hem daarvoor. Hoe komen wij naar Christus? Hij is niet zomaar een vriend, niet een willekeurige medemens. Christus is de Messias, God zelf die ons verlossing brengt. Benaderen wij Hem met gepaste eerbied, respect voor het wezenlijke verschil tussen God en een mens? En laten we dat in zijn huis ook zien? Dat vergroot niet de afstand tot Hem, maar maakt de verwondering dat God ons in Christus zo nabij is wel groter.