KND Paasproject 15 maart 2020

Geschreven door Kindernevendienst leiding op . Gepost in Kindernevendienst

2020 03 01 KNDZondag 15 maart: Matteüs 26:57-68 Projectthema: Wat zeg je over Mij?

Het uitgangspunt voor het Sanhedrin, de raad van Joodse geestelijk leiders, is eenvoudig: Jezus moet voor het Paasfeest tot zwijgen worden gebracht. Daarvoor zijn alle middelen toegestaan. Je had mogen verwachten dat de priesters en schriftgeleerden de woorden en daden van Jezus serieus namen, dat ze die naast de Schriften legden. Jezus zwartmaken lukt hen echter niet, zodat alleen overblijft dat Jezus zichzelf de Messias, Gods Zoon, noemt. En zo wordt Jezus veroordeeld op de kern van wat Hij verkondigt. Die kun je aannemen en Hem je Verlosser noemen; je kunt die ook afwijzen; dan is Hij een godslasteraar. Een tussenweg is er niet. De vraag aan ons is hoe wij naar Jezus luisteren en wat wij daarna over Hem zeggen. Geloven we wat de Bijbel over Hem zegt? Eren we Hem in onze woorden en daden als christenen? Of zetten we Hem in een kwaad daglicht door wat we zeggen en doen?