Zangdienst op 2-de pinksterdag 2019

Geschreven door Andries van den Top op . Gepost in Taakgroep Liturgie en eredienst

Terugblik Pasen en diensten met Pinksteren

Het Paasfeest licht weer achter ons, we hebben het weer opnieuw tegen elkaar gezegd: “De HEER is waarlijk opgestaan”. Op Eerste Paasdag was dat in een feestelijke eredienst. In deze dienst ging voor ds. Van den Berg, verschillende gemeente leden hebben een bijdrage geleverd in muziek en zang. Tweede paasdag is onze kerkelijk werker Cock Kroon voorgegaan. In deze feestelijke zangdienst heeft het I.K.K. Immanuël uit Harskamp ons verrast door de zangkunst onder leiding van de dirigent Gerwin van de Plaats. Marco Bouw heeft door zijn orgel spel de gemeente geprikkeld om vol overgave uit haar hart te zingen, tot Gods eer! Zonder verder namen te noemen wil ik iedereen bedanken die hun medewerking aan deze diensten hebben verleend.

50 dagen na Pasen vieren we Pinksteren. Zondag 9 juni gaat voor ds. Van Velzen uit Amersfoort. Tweede Pinksterdag is er dan weer een zangdienst, deze wordt geleid door dhr. Cock Kroon. Medewerking wordt verleend door het jubilerende koor “De Regenboog” onder leiding van Ineke Bos. Er is veel samenzang van meest bekende liederen uit verschillende bundels.

2019-Pinksterzangdienst site2