Laatste zondag kerkelijk jaar- 24 november

Geschreven door Evelien Ariëns op . Gepost in Symbolisch bloemschikken

2013 Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november
Thema: ‘loslaten en vasthouden’ Lezing: 2 Koningen 2:1-15a

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan. In deze schikking zien we verbeeld hoe de profeet Elisa bij Elia blijft tijdens diens tocht op weg naar zijn levenseinde. Als laatste stap gaan de profeten door het water van de Jordaan. Water dat geen dreiging vormt, maar waar een weg komt om te gaan. Belofte van nieuw leven. In de schaal zien we water waar op een eilandje twee samengebonden bundels gras staan, zij verbeelden de twee apostelen, Elia en Elisa, mensen, die elkaar vasthouden, sterken, omgeven door de Geest van God. Tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten. Elisa houdt vast wat van waarde is, mag ervaren dat er ook voor hem een weg komt door het water. Hij kan verder gaan door de herinneringen vast te houden, ze vruchtbaar te maken in zijn leven. Elisa leert om op zijn eigen wijze te leven vanuit Gods Geest.
Onder de schikking ligt een paarse voile; paars is de kleur van de rouw. Bij de schikking staan kaarsjes symbool voor al de mensen die wij nu gedenken en één kaarsje voor hen die niet genoemd zijn. Zij staan allen in het grote licht van God en mogen stralen vanuit dat licht. De witte bloemschikking staat daar symbool voor.


Tekst om uit te spreken:

Voorbij de wolk van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op.

Je bent ver weg en toch dichtbij,
het licht dat jou omgeeft
is ook in mij wanneer ik bid:
ik geloof in de Liefde
ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.

Voorbij de wolk van mijn verdriet
raakt tijd de eeuwigheid

(Caritas van Houdt*)

Bovenstaande tekst, staat ook op het kaartje aan de roos, welke meegegeven wordt aan de nabestaande.

Uitleg schikking Pinksteren

Geschreven door Jetty Westerink op . Gepost in Symbolisch bloemschikken

Als basis wordt de schikking van Hemelvaart gebruikt. De gerbera’s die toen de apostelen verbeeldden, die met open hart de Geest van God verwachtten, zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor 12 groene takken. Zij symboliseren de staf die de apostelen meenemen wanneer zij de wereld intrekken om de boodschap van het evangelie te verkondigen.


In het midden staat een hoge, smalle glazen vaas met daarin 7 rode rozen. Deze rode rozen staan voor de 7 gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God. Tussen de rozen staat bloeiend gras. Graszaad verwaait over het veld, zoals Gods woord over de wereld wordt verbreid.
De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op; rood is ook de kleur van de liefde, verbeeld door de rode rozen, door alle lijden heen.
 

 

Schikking Pasen- 31 maart

Geschreven door Jetty Westerink op . Gepost in Symbolisch bloemschikken

Pasen, zondag 31 maart zevende zondag in de veertigdagentijd
Thema: Zie het nieuwe Leven
Kleur: wit
Lezing: Samuël 23:1-7; Johannes 20:1-18
;

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus door de gehele weg van stenen en struikelblokken tot een feestelijke witte paastuin te schikken. Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan. Als symbool hiervoor staat de paaskaars aan het eind van de weg. Het nieuwe Leven is opgestaan! We weten dat alles goed zal worden omdat Jezus leeft!

Zie het Leven
opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht
verlicht het leven
op aarde.
Dit Licht,
draag het mee
in je hart
op je handen
op je levensweg.

Algemene uitleg van de schikkingen voor de komende tijd.