Projectbussen 2020

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep ZWO

Projectbus definitiefVan de ZWO diakenen

Sinds enige tijd hebben we een nieuw spaardoel voor de projectbussen.
‘KERKEN GEVEN KINDEREN EEN TOEKOMST’ IN MOLDAVIÉ

Via Kerk in Actie willen we de kerken in Moldavië steunen bij hun streven om die kinderen op te vangen, die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien. Zij missen in hun jeugd vaak essentiële zaken, zoals goed en veilig onderdak, gezonde relaties en onderwijs. Moldavië is en klein land tussen Oekraïne en Roemenië en is één van de armste landen van Europa.

Het werkloosheidcijfer is er erg hoog. Wanhopig zoeken volwassenen dan ook werk in het buitenland en laten ze hun kinderen achter onder de hoede van grootouders of andere familieleden. Ook zijn er veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Duizenden kinderen groeien zo op in een onveilige situatie, zonder liefde en aandacht van een volwassene, die hen begeleidt naar volwassenheid.
Sinds 2004 vangen plaatselijke kerken in samenwerking met Youth for Christ bovengenoemde kinderen op in een buitenschoolse opvang. De kerken zorgen voor de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor, dat de vrijwilligers worden opgeleid, zodat er een goed educatief programma ligt om mee te werken. Het doel van dit programma is, dat de kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken, zodat ze, als ze later volwassen zijn, ze andere keuzes kunnen maken dan hun ouders.

In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel uit van het programma. Alle activiteiten in de dagcentra hebben tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en tevens proberen de vrijwilligers de contacten binnen de gezinnen weer te herstellen.
In de dagcentra zijn ook faciliteiten en activiteiten voor ouderen, want ook zij vormen een kwetsbare groep in Moldavië. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven en veel bejaarden staan er alleen voor omdat hun kinderen in het buitenland zijn. Veel ouderen met een handicap of chronische ziekte wonen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder stromend water, voedsel, sanitair of verwarming en medische zorg. De bejaarden eten samen met de kinderen die hen zoveel mogelijk helpen en zo merken ze dat hun bijdrage waardevol is. Een win/win situatie kunnen we zeggen.

Stichting NOAD te Pakistan

Geschreven door Taakgroep ZWO op . Gepost in Taakgroep ZWO

PakistanZondag 4 februari is er gecollecteerd voor ons ZWO project in Pakistan: stichting Noad. Wij willen u nog even mee nemen naar Pakistan door middel van een persoonlijk verhaal van mevrouw Khalida:

"Christenen en moslims werken nauw samen in zelfhulpgroepen"
'Samen staan we sterk'. Zo luidt het motto van mevrouw Khalida, moeder van een kind met een beperking. Ze legt het graag uit: "We willen dat onze kinderen met een verstandelijke beperking meetellen. Maar in je eentje kom je niet ver. Je hebt elkaar nodig om op te komen voor de rechten van onze kinderen." Ze vertelt over de PLO's: "In speciale zelfhulpgroepen vergaderen we en wisselen we ervaringen uit. Dat noemen we de PLO's en staat voor Parent Led Organisations. We voelen ons gesteund en staan er niet meer alleen voor."

Booming China! En de kerk?

Geschreven door Taakgroep ZWO op . Gepost in Taakgroep ZWO

ZWO-logoEen paar leden van de ZWO commissie bezochten op zaterdag 22 april de Werelddag in Ermelo. Een fijne dag om verhalen te horen vanuit de hele wereld. In de middag konden we twee verschillende workshops volgen. Over de eerste workshop over Pakistan heeft u kunnen lezen in het vorige kerkblad. Hieronder vindt u een impressie van de tweede workshop, de workshop over China.

De inleiders Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier werken sinds 2013 namens Kerk in Actie in Hong Kong. Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie waar verschillende werelden bij elkaar komen. Ze verleden boeiend over de problemen in China en de groei van de kerken. Kathleen ging in op de twee grote problemen waar China mee te kampen heeft: vergrijzing en milieu. Zware smog tast de gezondheid van mensen aan. Ook overlijden er jonge kinderen aan kanker die veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en zijn er baby's ziek geworden door vervuilde babyvoeding. De één kind politiek die er in het verleden was, heeft tot gevolg dat er te weinig jongeren zijn die voor ouderen kunnen zorgen. Het zijn de kerken die dan proberen in deze zorg te voorzien. Dat is waarschijnlijk ook één van de redenen dat de kerken gedoogd worden. Tjeerd belichtte vervolgens de situatie van de christenen. Tjeerd en Kathleen werken in Hong Kong omdat theologisch onderwijs in China zelf verboden is. China heeft 1,4 miljard inwoners. Daarvan zijn 30 miljoen christenen aangesloten bij de officiële kerk. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ruim 60 miljoen christenen die zich hebben georganiseerd in de ondergrondse kerk om zo de overheidscontrole te omzeilen. In China is het toegestaan om lid te zijn van de christelijke kerk die door de overheid wordt geaccepteerd. Het is wel zo dat er zowel buiten als (binnen!) in de kerk overal camera's hangen zodat de overheid kan controleren wat er gebeurt. En reken maar dat je bezoek krijgt als er iets niet goed is! Bovendien is het verboden om in openbare ruimten te tonen dat je christen bent. Dit betekent bijvoorbeeld dat een predikant die iemand bezoekt in het ziekenhuis niet met de zieke mag bidden. Op welke manier groeit de kerk? Bijvoorbeeld door zendingswerkers die in hun dagelijks leven een beroep uitoefenen in de horeca en daarnaast contacten onderhouden met christenen. Verder komen er veel 'nieuwe christenen' bij. Dit zijn jongeren die in het buitenland gaan studeren en daar in aanraking komen met het evangelie. Dit is in China niet mogelijk omdat daar de overheid toegang tot de sociale media en internet heeft beperkt. Wanneer deze jongeren terugkeren naar China hebben ze het niet gemakkelijk. Ze zijn vaak de enige christen en worden moeilijk geaccepteerd door hun familie.

Bezoek aan de Werelddag

Geschreven door Taakgroep ZWO op . Gepost in Taakgroep ZWO

2017-WerelddagVerhalen uit Nigeria, Colombia en Syrië. Gebed voor de kerk in Egypte. Samenzang. Presentatie van het boek 'Mensen van Hoop', een nieuwe uitgave van Kerk in Actie. Op zaterdag 22 april stond de gastvrije Immanuëlkerk in Ermelo in het teken van de Kerk in Actie Werelddag. Onder de bezielende leiding van Kathleen Ferrier kwamen verhalen vanuit de hele wereld tot leven in een kerkzaal in Ermelo. Een paar leden van de ZWO bezochten de Werelddag. Een fijne dag om verhalen te horen vanuit de hele wereld. In de middag konden we twee verschillende workshops volgen. We bezochten de workshop 'Booming China! En de kerk?' Hierover leest u meer in het volgende kerkblad. Verder bezochten we een workshop over Pakistan. Een goede gelegenheid om meer te weten te komen over het land van ons ZWO project. De workshop werd gegeven door Kor Grit. Kor is afwisselend werkzaam in Pakistan en Nederland. In Pakistan doet hij onder begeleiding van het Christelijk Studie Centrum in Rawalpindi onderzoek naar de relaties tussen Pakistaanse christenen en andere Pakistanen. In Nederland studeert hij als assistent onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Persoonlijk verhaal van dr Farhan Fateh Jang

Geschreven door dr Farhan Fateh Jang op . Gepost in Taakgroep ZWO

2017-04-zwoMedisch onderzoek was tot voor kort buiten het bereik van de arme gezinnen op het platteland in Pakistan. Dankzij de medische zorg van NOAD ontwikkelen de kinderen zich enorm goed. Ook voor ouders maakt de hulp een wereld van verschil.  Dr. Farhan Fateh Jang, consultant neurochirurgie ter plaatse, legt uit: "Ouders begrijpen beter waar zij op moeten letten bij het opvoeden van kinderen met een beperking. Ook onderzoeken zij nu zelf de rechten van hun kinderen als het bijvoorbeeld om onderwijs gaat."

Medische dossiers
Hoewel het aanleggen van medische dossiers belangrijk is, werd dat in het dorp op het platteland nooit eerder gedaan. Dr. Farhan Fateh Jang: "We controleren of de kinderen vooruitgaan. Ook kunnen we voorspellen hoe ziektes verlopen en daar specialisten in betrekken. Dankzij het medisch dossier verwijzen we kinderen door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of logopedist. Ze ontwikkelen zich beter."
NOAD begeleidt ouders bij het zoeken naar medische hulp en motiveert hen, ondanks de armoede en onwetendheid die het moeilijk maakt. Ook hier licht de christelijk organisatie hen goed voor over het nut van de gezondheidszorg en de mogelijkheden. Zelfs al zijn er maar weinig middelen op het platteland.

Hoop en Geluk
De heer Zulfiqar en zijn vrouw Zarina Zulfiqar vertellen treffend hoe door de zorg de liefde voor hun kind groeide: "Vroeger negeerden we ons kind met een beperking. We wisten niet beter. NOAD leerde ons hoe we ons kind mee kunnen laten doen. We schenken meer aandacht aan de medische zorg, geven hen nu ook speelgoed of nieuwe kleding. Dat deden we nooit. Bovendien krijgen we meer respect van de mensen om ons heen, zoals de onderwijzers. Die begrijpen het nu beter wanneer kinderen langzaam leren vanwege hun handicap. Er is weer hoop en geluk in ons leven."

Een nieuw ZWO project

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

 Een toekomst voor een kind met een handicap in Pakistan

ZWO-projectWe zijn als gemeente nu ruim 3 jaar actief geweest in Indonesië. Daarom is het nu tijd voor een nieuw project. In overleg met 'Kerk in Actie' heeft ZWO Lunteren een nieuw project gevonden in Pakistan.

Kinderen met een handicap
Een kwetsbare groep in Pakistan vormen de kinderen die geboren worden met een verstandelijke beperking. Binnen de kleine afgelegen plattelandsdorpen houden de ouders deze kinderen vaak verborgen. Ze vinden heel moeilijk om ermee om te gaan. Schaamte overheerst, evenals de opvatting dat het krijgen van een kind met een beperking een straf van God zou zijn. Bovendien is er veel armoede. Met een kind met een beperking moet er altijd iemand thuis zijn, waardoor veel vrouwen niet werken. Dit betekent minder inkomen, terwijl zij veel medische kosten moeten maken voor de verstandelijk beperkte kinderen.

NOAD
Kerk in Actie zet zich met de christelijke organisatie NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) in voor een menswaardiger bestaan voor deze kinderen en steunt hun ouders. NOAD steunt van oorsprong arme boeren. Tijdens hun werk in de provincie Punjab zagen de medewerkers ook de schrijnende situatie van kinderen met een verstandelijke beperking. Daarom besloten ze om een speciaal gehandicaptenprogramma op te zetten.Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei.Kinderen van God, die gezien mogen worden.

ZWO-logo

Uw steun
Wij vragen u om in de komende tijd met ons te sparen. Met uw steun krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is. Doe uw bijdrage in de collectezak of maak uw gift over op bankrekening NL58 RABO 0337 5785 08 o.v.v. Pakistan. Mede namens de kinderen in Pakistan (en hun ouders), bij voorbaat onze hartelijke dank!

ZWO Commissie Lunteren

Joren Divino is geboren!

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-Henriettewoensdag 18 januari 2017ZWO-logo

Misschien heb je de afgelopen tijd wel eens gedacht (dat hoop ik natuurlijk): 'Ik heb al een tijdje geen nieuwe weblog gehad van Henriëtte Nieuwenhuis!' De laatste weblog van mijn hand was alweer van 15 september 2016. Ondertussen is mijn zwangerschapsverlof voorbij en mag ik vandaag weer voor het eerst aan het werk. Laat ik eerst maar eens terugblikken naar de afgelopen maanden.

Nederlandse gewoonten
Op 25 september jl. is onze zoon Joren Divino geboren in Zwolle. Karel was gelukkig net op tijd voor de bevalling en heeft hij bijna 3 weken bij ons in Nederland kunnen zijn. Het was heel fijn om dit keer in Nederland te bevallen (Bram is in Indonesië geboren). Met de geboorte van Bram verbaasden we ons over allerlei Indonesische gebruiken (zie:) , maar de verwondering over de typisch Nederlandse gewoonten was bijna net zo groot.

meer lezen klik hier

Ontmoet jongeren uit Indonesië

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-Henriettedinsdag 30 augustus 2016ZWO-logo

Vier kerkelijke gemeenten sloegen samen met Kerk in Actie de handen in elkaar. GKSBS (de Protestantse Kerk van Indonesië) en de gemeenten in Nederland maken het mogelijk dat een groep van acht jongeren uit Zuid-Sumatra langs komt. Van 1 tot 13 september bezoeken zij de gemeente in Schoonebeek, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Waddinxveen.

meer lezen klik hier

Kerk en Milieu

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-Henriettevrijdag 12 augustus 2016ZWO-logo

Wel eens meegedaan aan een workshop of cursus rondom het thema kerk en milieu? Of misschien is jouw kerk een Groene Kerk (https://www.groenekerken.nl/)?

Partnership program
We zijn in het partnership program van 33 partnerkerken/synodes in Indonesië en de PKN ook bezig met bewustwording rondom kerk en milieu. Daarom willen we in regio oost, midden en west Indonesië een tweetal workshops houden. De eerste workshop met als doel bewustwording dat de kerk iets met het milieu moet doen, omdat het Gods schepping is. De tweede workshop is meer praktisch: wat kan de kerk dan doen op dit gebied? Dit jaar zijn we begonnen met de eerste ronde workshops. Samen met mijn collega's Deeby en Ribas hebben we al een try-out en een workshop in oost-Indonesië geleid.

meer lezen klik hier

Op bezoek bij Nederlanders in Indonesische gevangenissen

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-Henriettewoensdag 5 juli 2016
ZWO-logo

Hoe bereid je je voor op een pastoraal bezoek aan gevangenen die de doodstraf hebben gekregen?

Mijn Kerk in Actie collega Judith van den Berg (uitgezonden naar Kupang) en ik zijn vrijwilliger geworden voor de organisatie Epafras. Deze organisatie bezoekt Nederlandse gevangenen die in het buitenland opgesloten zitten. In Indonesië zitten er momenteel zes Nederlandse gevangenen. Judith en ik zullen hen twee keer per jaar opzoeken.

meer lezen klik hier

Een Javaanse bruiloft

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-Henriettewoensdag 15 juni 2016
ZWO-logo

Na bijna vijf jaar heb ik al heel wat huwelijken meegemaakt in Indonesië. Ik denk wel eens hoe mooi het zou zijn als jullie over mijn schouder mee zouden kunnen kijken hoe dat voelt, ruikt, proeft, ziet en hoort.

Ik heb een korte video (https://www.youtube.com/watch?v=KRibnWAWZ54&feature=youtu.be) gemaakt van een huwelijk dat afgelopen maand plaats vond in de gemeente van Karel. Ik hoop dat jullie een klein beetje dat over-mijn-schouder-gevoel mogen ervaren. Misschien zegt de video al genoeg, maar mocht je iets meer achtergrondinformatie willen hebben, lees dan vooral verder...

meer lezen klik hier

Ontdek je gaven a la GKSBS

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog dinsdag 10 mei 2016
ZWO-logoAfgelopen maand waren we in Nederland. Voor werk en vakantie. We kijken terug op een mooie tijd met familie en vrienden. Daarnaast ook goede ontmoetingen met gemeenteleden en collega's op de Werelddag, in Lunteren, op de synode, in Waddinxveen en Zoetermeer, enz. Ik wil in het bijzonder inzoomen op de presentatie in Zoetermeer.

Tijdens de muziekdienst waarin verschillende muziekinstrumenten en liederen centraal stonden, mocht ik een tipje van de sluier oplichten voor de presentatie na de dienst. Voor mij is het altijd afwachten wie er na de dienst komt opdagen, maar de zaal zat helemaal nokkie vol. Ik had een presentatie, of eigenlijk Bijbelstudie, voorbereid over 'Ontdek je gaven a la GKSBS'. Aan de hand van Markus 6:30-44 keken we welke gaven er allemaal gedeeld werden in het Bijbelgedeelte over de broodvermenigvuldiging. 

meer lezen klik hier

Afval kunst

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog maandag 25 maart 2016
ZWO-logoEén van de speerpunten in de missie van de GKSBS de komende vijf jaar is de zorg voor het milieu. In de classis van Pugungraharjo (waar Karel's gemeente toebehoort) gaan wij daar ook mee aan de slag.

De vrouwencommissie van deze classis heeft bedacht om 'afvalkunst' te gaan maken. Met gebruikt plastic, papier, karton, lapjes stof, e.d. die je normaal zou weggooien willen we iets moois maken. In mei hopen we met 75 vrouwen bij elkaar te komen om dit te gaan doen, daarnaast willen de deelnemers bewust maken van de zorg voor het milieu. Ter voorbereiding van deze grote bijeenkomst kwamen we afgelopen maand bijeen om wat kunststukjes uit te proberen. Onder begeleiding van een vriendin van mij die docent handenarbeid is op een middelbare school gingen ongeveer tien vrouwen aan de slag.

meer lezen klik hier

Kinderen in crisis

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog vrijdag 4 maart 2016
ZWO-logoVorige week ben ik met acht tienermeiden naar een stichting geweest in het kader van een catechisatieserie over diaconaat.


N.a.v. een Bijbelstudie over "onderdrukten" dachten deze tieners uit Pugungraharjo dat er tegenwoordig geen mensen meer zijn die onderdrukt worden. Daarom vond ik het hoognodig deze meiden uit te nodigen bij een stichting die het opneemt voor "onderdrukten". In deze weblog een vertaling van hun verslag over dit bezoek. Ik heb geprobeerd zo authentiek mogelijk het verslag te vertalen. Veel leesplezier!

meer lezen klik hier

Karo/ Karels clan

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog maandag 25 januari 2016
ZWO-logoOp 21 januari jl. ben ik deel van de Karo clan geworden. Voortaan heet ik in Karokringen: Henriëtte Boru Tarigan.

Karo clan
De Karo clan of Batak Karo komt oorspronkelijk uit het noorden van Sumatra (Karoland). Karel, mijn man, is een Batak Karo. Hij en zijn broertje en zusje zijn geboren in Lampung, maar zijn ouders zijn in het noorden van Sumatra geboren en de rest van de familie woont daar nog. En waar je ook geboren wordt: eenmaal een Karo, altijd een Karo. De Karo clan bevat vijf groepen: Karo-Karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, Perangin-angin. Elke familienaam (84 in totaal) valt onder één van deze vijf groepen. Ook heeft deze clan een eigen taal namelijk de Karo taal. Deze taal is heel anders dan het Indonesisch. De meeste Karo in het noorden van Sumatra zijn boer. In het koelere klimaat worden bijvoorbeeld sinaasappels, koffie, aardbeien, aardappels, broccoli en wortels verbouwd.
De meeste Karo zijn christen. In de Karo clan is het belangrijk om te weten in welke relatie je staat tot een bepaald familielid.

meer lezen klik hier

Vrolijk kerstfeest?

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog maandag 28 december 2015
ZWO-logoDe dag voordat Nederland zijn schoen zette en vol verwachting naar de Sint uitkeek, mocht ik al mijn eerste kerstpreek verzorgen.

In totaal ben ik zes keer voorgegaan in Kerstvieringen, met gevarieerd publiek. De eerste keer met honderden studenten van de christelijke studentenvereniging in de provinciehoofdstad Bandar Lampung. De tweede keer in de gevangenis. De derde keer met vrouwen uit de classis Pugungraharjo. De vierde keer in een GKSBS gemeente in de buurt van Metro. De vijfde keer op Eerste Kerstdag in de gemeente Pugungraharjo (Karels gemeente). En morgen voor het laatst in een oecumenische dienst in het regentschap Zuid-Lampung (een regentschap komt onder een provincie) waar ook honderden mensen naar toe zullen komen.

Eerlijk gezegd gaat de vrolijkheid van de Kerst.....meer lezen klik hier

Update uit Moro-Moro

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog woensdag 18 november 2015ZWO-logo
Weet je nog toen er dik twee jaar geleden twaalf jongeren uit Nederland op bezoek waren in Lampung? Ze waren onder meer een nacht te gast bij boeren uit Moro-Moro, uit "register 45 gebied". Door dit bezoekje waren ze in één klap beroemd en kwamen ze zelfs in de krant te staan, want er waren Nederlanders op bezoek geweest in politiek gevoelig gebied. Dankzij de aanwezigheid van de jongeren hebben ze een uitzet of verdrijving verhinderd en konden de boeren in alle rust en vrede Suikerfeest vieren. Hoe gaat het ondertussen met de boeren in Moro-Moro?

Maffia in Moro-Moro
Ik sprak af met Praja, project-manager van Moro-Moro bij Yabima, en hij bracht me op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik probeer ons gesprek samen te vatten. Ondertussen hebben de overheid en de grote bedrijven hun strategie veranderd. Geen rechtstreekse uitzettingen meer met veel geweld en verwoesting. Ze gebruiken tegenwoordig een fijngevoeligere manier. Ze schakelen nu maffia in om de goede verhoudingen onder de boeren te beïnvloeden. Praja legt uit: "De afgelopen jaren gebeuren er veel conflicten in Indonesië en ook in Lampung. Conflicten die vaak gaan over land, maar die ook etnische of religieuze aspecten bevatten. De maffia in Moro-Moro speelt in op de actualiteit door onrust te zaaien onder de boeren".

Meer lezen klik hier

Een historische bijeenkomst

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteZWO-logoBlog woensdag 13 november 2015

We hebben geschiedenis geschreven: afgelopen week kwamen we bijeen voor de eerste “Uitgezonden Medewerkers Bijeenkomst” ooit. Een historische bijeenkomst. Uit Thailand, Hongkong en Indonesië kwamen we bijeen als Uitgezonden Medewerkers (UM’ers) die werkzaam zijn in Zuid-Oost Azië.

Hoe deze bijeenkomst is ontstaan? Als UM'ers in Zuid-Oost Azië zijn we "Kerk in Actie collega's, maar we komen elkaar niet of nauwelijks tegen. We weten van elkaars bestaan, komen elkaar toevallig eens tegen bij een Werelddag, een enkele collega skypet met elkaar, maar meestal houdt het daarmee op. Dat is eigenlijk jammer, omdat we allemaal min of meer in hetzelfde Aziatische schuitje zitten. Zou het niet erg waardevol zijn om elkaar eens te ontmoeten, om te delen, te sparren, te leren enzovoorts? "Utrecht" reageerde positief op ons voorstel als UM'ers uit Zuid-Oost Azië en de historische bijeenkomst werd een feit.

Meer lezen klik hier

Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe…

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog woensdag 9 september 2015ZWO-logo

'Waarom willen jullie gevangenen opzoeken eigenlijk?', vroeg ik. Mevrouw Nunung antwoordde: 'Ik wil geloof, hoop en liefde worden in het dagelijks leven en geen dreunende gong of een schelle cimbaal'.

Sinds december 2013 maak ik deel uit van een pastoraal team dat elke maand naar de gevangenis gaat. Toen waren de leden nog allemaal vrouwen uit Metro. Doordat ik in 2014 naar Pugungraharjo ben verhuisd, leek het mij wel gaaf als vrouwen uit Pugung betrokken zouden raken bij deze diaconale opdracht. En dat is gelukt! Een groepje vrouwen is niet alleen betrokken, maar zelfs enorm enthousiast! Ondertussen zijn de teams opgesplitst. Samen met de vrouwen uit Pugung zijn wij verantwoordelijk voor de eerste zaterdag van de maand. We vertrekken rond 8.00 uur naar de gevangenis in Metro, komen daar zo rond 9.45 uur en om 10.00 uur beginnen we....

meer lezen klik hier en lees de hele blog.

‘Het levensverhaal van mevrouw de masseur’

Geschreven door Henriette Nieuwenhuis op . Gepost in Taakgroep ZWO

Nieuwenhuis-HenrietteBlog donderdag 25 juni 2015ZWO-logo

Zo één keer in de zoveel tijd laat ik me voor een paar euro masseren. Waarom? Misschien omdat het hier zo goedkoop is of omdat vanwege de slechte wegen mijn lijf er eerder aan toe is. Sinds de geboorte van Bram ben ik me ook pas voor het eerst bewust van bepaalde spieren in mijn armen (hij weegt ondertussen 9 kg, dus wat wil je). Hoe dan ook, een goede massage doet wonderen. Even een uur of twee heerlijk ontspannend wegdromen. In de beautysalon in Metro is dat zeker het geval, maar dan gaat het meer om de lekkere geurtjes dan een goede massage. Hier in Pugungraharjo kun je een masseur aan huis krijgen. Zo is er een mevrouw van eind veertig die me altijd heel hard aan pakt. 'Iets minder hard mevrouw'. 'Ja', zegt ze dan en ze gaat op dezelfde kracht verder....

meer lezen klik hier en lees de hele blog.

Postzegels, prentbriefkaarten en telefoonkaarten voor de zending

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep ZWO

In de hal van de kerk hangt een brievenbus met het opschrift: ZWO. kringmetaardbol
Hier kunt u uw postzegels, prentbriefkaarten en gebruikte telefoonkaarten in doen.
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk.


De volgende prentbriefkaarten zijn bruikbaar:

  • Onbeschadigde prentbriefkaarten met of zonder postzegel (9x13 en 10x15 cm). Vooral oudere kaarten zijn welkom!
  • Dubbele (vouw-)kaarten met afbeeldingen van bijvoorbeeld Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Jo Spier, e.a.
  • Unicef-kaarten, hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop)
  • geboortekaartjes, alle soorten en maten.

Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte kaarten zijn niet bruikbaar.

Ontmoeting met Jasper Maas in Ghana.

Geschreven door Ben Hazeleger op . Gepost in Taakgroep ZWO

Enkele maanden geleden vroeg Kerk in Actie om speciale aandacht voor een project in Noord Ghana waar Jasper Maas is uitgezonden om ondersteuning te bieden aan het Presbyterian Lay Training Centre in Tamale. Als ZWO Lunteren hebben we naar aanleiding van dit bericht een gift overgemaakt voor dit project.

Begin maart waren Gerjo en ik in Tamale om onze dochter, schoonzoon en net geboren kleinkind te bezoeken. Nu komt het niet vaak voor dat we een door ons ondersteund project kunnen bezoeken, dus ik heb de gelegenheid aangegrepen om Jasper Maas op te zoeken. Dat was niet ingewikkeld, zijn echtgenote Mary is een collega van onze dochter Joanne en zij kwamen op kraambezoek in de tijd dat wij er waren.

Foto 1: Jasper Maas en zijn vrouw Mary bij het trainingscentrum
Foto 2: Les in het trainingscentrum

Jasper heeft mij het trainingscentrum laten zien en ik heb een training meegemaakt voor mensen die vanuit de kerk werken in de gezondheidszorg/maatschappelijke dienstverlening. De kerk in Ghana is direct betrokken bij zorg en onderwijs, zij hebben hun eigen scholen en ziekenhuizen, betalen en trainen hun eigen mensen.

Ik was onder de indruk van hun betrokkenheid en motivatie. Vanuit hun christen zijn zetten deze mensen zich met hart en ziel in voor hun medemens. Niet alleen omdat het hun baan is, maar vooral ook omdat zij het hun opdracht zien zich in te zetten voor hun medemens, zij noemen het “social evangelism”.
Ik moest denken aan het Micha project waar Ruth Alvarado uit Peru bij betrokken is. Hierbij gaat het om een integrale missie, waarbij de kerken opgeroepen worden om zich niet alleen met de spirituele kant van de mensen bezig te houden, maar zich ook in te zetten voor de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid.

Voor meer info over het Presbyterian Lay Training Centre in Tamale zie: http://jaspermaas.blogspot.nl/ . Een prachtige site met veel foto’s en filmpjes over hun leven en werken in Noord Ghana.

Ben Hazeleger