Booming China! En de kerk?

Geschreven door Taakgroep ZWO op . Gepost in Taakgroep ZWO

ZWO-logoEen paar leden van de ZWO commissie bezochten op zaterdag 22 april de Werelddag in Ermelo. Een fijne dag om verhalen te horen vanuit de hele wereld. In de middag konden we twee verschillende workshops volgen. Over de eerste workshop over Pakistan heeft u kunnen lezen in het vorige kerkblad. Hieronder vindt u een impressie van de tweede workshop, de workshop over China.

De inleiders Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier werken sinds 2013 namens Kerk in Actie in Hong Kong. Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie waar verschillende werelden bij elkaar komen. Ze verleden boeiend over de problemen in China en de groei van de kerken. Kathleen ging in op de twee grote problemen waar China mee te kampen heeft: vergrijzing en milieu. Zware smog tast de gezondheid van mensen aan. Ook overlijden er jonge kinderen aan kanker die veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en zijn er baby's ziek geworden door vervuilde babyvoeding. De één kind politiek die er in het verleden was, heeft tot gevolg dat er te weinig jongeren zijn die voor ouderen kunnen zorgen. Het zijn de kerken die dan proberen in deze zorg te voorzien. Dat is waarschijnlijk ook één van de redenen dat de kerken gedoogd worden. Tjeerd belichtte vervolgens de situatie van de christenen. Tjeerd en Kathleen werken in Hong Kong omdat theologisch onderwijs in China zelf verboden is. China heeft 1,4 miljard inwoners. Daarvan zijn 30 miljoen christenen aangesloten bij de officiële kerk. Daarnaast zijn er waarschijnlijk ruim 60 miljoen christenen die zich hebben georganiseerd in de ondergrondse kerk om zo de overheidscontrole te omzeilen. In China is het toegestaan om lid te zijn van de christelijke kerk die door de overheid wordt geaccepteerd. Het is wel zo dat er zowel buiten als (binnen!) in de kerk overal camera's hangen zodat de overheid kan controleren wat er gebeurt. En reken maar dat je bezoek krijgt als er iets niet goed is! Bovendien is het verboden om in openbare ruimten te tonen dat je christen bent. Dit betekent bijvoorbeeld dat een predikant die iemand bezoekt in het ziekenhuis niet met de zieke mag bidden. Op welke manier groeit de kerk? Bijvoorbeeld door zendingswerkers die in hun dagelijks leven een beroep uitoefenen in de horeca en daarnaast contacten onderhouden met christenen. Verder komen er veel 'nieuwe christenen' bij. Dit zijn jongeren die in het buitenland gaan studeren en daar in aanraking komen met het evangelie. Dit is in China niet mogelijk omdat daar de overheid toegang tot de sociale media en internet heeft beperkt. Wanneer deze jongeren terugkeren naar China hebben ze het niet gemakkelijk. Ze zijn vaak de enige christen en worden moeilijk geaccepteerd door hun familie.