Advent

Lied 1005 (NLB)

Zoekend naar licht hier in het duister,
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Advent draait om het woord verwachting. Letterlijk is het woord Advent afgeleid van het Latijnse woord Adventus Domini, wat “komst van de Heer” betekend. Verwachten is heel wat anders dan afwachten. Afwachten doe je met je handen in je broekzak. Dan doe je niets: het wordt toch vanzelf wel kerst! Misschien wacht je af omdat je niet durft, of je bent bang om het verkeerde te doen. Misschien doe je niets, omdat je denkt dat je daar te goed voor bent.
Verwachten doe je juist met je handen úit je zakken. Zoals een zwangere vrouw uitziet naar de dag van de geboorte en daar dag en nacht mee bezig is. Zij steekt de handen uit de mouwen: de kinderkamer moet op orde, er moet een wieg komen en het kleine kamertje wordt opnieuw behangen. Negen maanden lang klopt haar hart vol verwachting.
We wachten op het nieuwe Licht van de wereld zoals ook is geschreven in het prachtige lied 1005; “Zoekend naar licht hier in het duister”. Het lied gaat over verlangen, daarnaast is het ook een gebed voor de zorgen in de wereld met een aansporing voor ons om onze handen uit de zakken te halen.
De eerste verzen beginnen steeds met het woord ‘longing’ in het Nederlands vertaald met zoekend. Misschien is het woord verlangend nog beter passend. Verlangend naar licht, waarheid, vrede, hoop, brood, water, een schuilplaats en warmte. In de tekst zit telkens een tegenstelling, bijvoorbeeld: “Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen”. De volgende zinnen zijn telkens een gebed, zoals: “Maak ons een huis van levende stenen”. Het lied is opgebouwd uit vijf verzen in mineur (voor de liefhebber E-klein), die steeds uitlopen op een stralend refrein in majeur (G-groot) “Christ, be our light!’
Wees waakzaam, niemand kent het uur waarop de Heer terugkomt. Zijn wij klaar voor Zijn komst op aarde? Het is advent, elke zondag wordt er een extra kaars aangestoken voorin de kerk. Een klein lichtje dat aangeeft dat de duisternis van onze wereld zal afnemen. Zelfs in deze ingewikkelde tijd van lockdowns en beperkingen blijven we Hem verwachten! De Heer is nabij! Zijn komst verwachten wij elke dag opnieuw in ons hart.

Giel Stomphorst

Deel deze pagina met anderen!