Afscheidsdienst dhr. Bert Zieleman

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Dankdienst -

"Het is niet het einde maar een nieuw begin"
 • Inleidend orgelspel
 • Orgelspel bij binnendragen: Psalm 130: Ik blijf de Heer verwachten
 • Kort welkom door Jaap
 • Aansteken van de kaarsen door Lotte en Mette
 • Votum en bemoediging
 • Zingen: Hemelhoog 460 : 1 t/m 4 – Ik zal er zijn
 • Woorden van herinnering
  Door:   Thijmen,
  Saskia
  Klazien van der Vlist – CNS de Triangel
 • Powerpoint presentatie begeleid door “The Rose” van Bett Midler
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezen uit de Bijbel: 2 Korintiërs 4:7-10 (NBV21)
 • Zingen: Hemelhoog 336 : 1 + 2 Groot is Uw trouw
 • Overdenking: “Het is niet het einde maar een nieuw begin”
 • Zingen: Nieuwe liedboek 416 : 1 t/m 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Dankgebed en voorbede – Jacques
 • Dankwoord + linten – Jaap
 • Uitdragen van Bert
 • Uitleidend lied: Leonard Cohen – Take this waltz

 • Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen

Deel deze pagina met anderen!