Afscheidsdienst dhr. Dik Thomassen

Aanvang: 13:45 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- afscheidsdienst -

U kunt deze dienst ook online volgen via deze link
De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan deze pagina.

Inleidend orgelspel
Orgelspel bij binnendragen: Psalm 139
Woorden van welkom
Aansteken van de kaarsen door en namens de kleinkinderen
Votum en bemoediging
Zingen: Psalm 84 : 3, 4,

Woorden van herinnering door en namens de kinderen
Luisterlied: Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U’ (Opwekking 488)
Gebed om de Heilige Geest

Woorden uit de Bijbel: Johannes 11:1-6 & 17-27
Zingen: Psalm 42 : 1, 3
Overdenking
Zingen: Abba, Vader

Dankgebed en voorbede
Zingen: Ik zal er zijn
Uitdragen van Dik Thomassen
Uitleidend orgelspel: ‘Genade, zo oneindig groot’ (HH 298)


Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
Woorden voorafgaande aan de graflegging
Graflegging
Geloofsbelijdenis
Gezamenlijk gebed: Onze Vader
Heenzending en zegen
Woorden van dank
Bijlagen


Deel deze pagina met anderen!