Afscheidsdienst dhr. Teunis van Eck

Aanvang: 10:15 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst -

 • Muziek bij binnendragen: ‘Neem Heer, mijn beide handen’
 • Woorden van welkom
  Zingen: Psalm 121 : 1 en 2
 • Moment van persoonlijk gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121 : 3 en 4
 • Gebed bij de opening van de Bijbel
 • Lezen uit de Bijbel: Ezechiël 34 : 11-16 en Johannes 10 : 11-16
 • Zingen: NLB 23b : 2 en 3
 • Verkondiging
 • Zingen: NLB 23b : 4 en 5
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 68 : 10 (Berijming 1773)
 • Gebed bij uitgeleide:
 • Praktische aanwijzingen door de uitvaartleider
 • Uitleidende muziek: ‘Eens als de bazuinen klinken’

Op de begraafplaats

 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen
 • Woorden van dank namens de familie
 • Afscheid en laatste groet

uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan.


Deel deze pagina met anderen!