Afscheidsdienst dhr. Wouter Waaijenberg

Aanvang: 11:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst dhr. Wout Waaijenberg -

"Leven en sterven vanuit vertrouwen"

Ouderling van dienst: Henny Neutel – van Holland
Organist: Marco Bouw

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan.

 • De paaskaars brandt
 • Orgelspel bij binnengeleide: ‘In goede machten’ (Dietrich Bonhoeffer)
 • Woorden van welkom
 • Moment van persoonlijk gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 55 : 1, 7
 • Woorden van herinnering aan Wout Waaijenberg
 • Gebed om de opening van de Bijbel
 • Lezen uit de Bijbel: 2 Korinthe 4:18-5:10
 • Zingen: Rust mijn ziel, uw God is koning
 • Verkondiging: ‘Leven en sterven vanuit vertrouwen’
 • Zingen: Laat u door de Trooster vinden (Liedboek 1973, nr. 294)
 • Dankgebed
 • Zingen: Ga met God en Hij zal met u zijn
 • Praktische aanwijzingen door de uitvaartleider
 • Gebed bij uitgeleide:
 • Uitleidend orgelspel: ‘Ga met God en Hij zal met u zijn’
 • Op de Algemene Begraafplaats te Ede
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen
 • Afscheid en laatste groet

Deel deze pagina met anderen!