Afscheidsdienst mw. Hilletje Elizabeth van Hunen Klomp

Aanvang: 11:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst -

"Je hebt goed gekozen!"

U kunt de dienst meekijken en luisteren via deze link

De uitgewerkte orde van dienst kunt u onderaan deze pagina vinden in de bijlage.

 • Inleidend orgelspel: Vaste Rots van mijn behoud
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen door Sindy en Jorde
 •  Moment van stil gebed
 •  Votum en bemoediging
 •  Muziek: Psalm 121 : 1 en 4 (Oude Berijming)
 • Woorden van herinnering door:
 • broer Gijs namens de familie
 • dochter Marjon namens de kinderen
 • kleindochters Elise en Lisette namens de kleinkinderen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Bijbellezing door Herbert en Sindy: Lukas 10:38-42
 • Muziek: Gezang 305 : 1 en 2 (Liedboek voor de kerken 1973)
 • Overdenking: ‘Je hebt goed gekozen!’
 • Muziek: Je hoeft niet bang te zijn
 • Dankgebed en voorbede
 • Muziek: Psalm 68 : 7 en 10 (Nieuwe Berijming)
 • Uitdragen van Hillie van Hunen – Klomp
 • Uitleidend orgelspel: Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam
 • Op de Algemene Begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​