Afscheidsdienst mw. Jannetje Johanna van den Hudding-Diepeveen

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger:
dhr. J. Kroon (Kerkelijk werker)

- Afscheidsdienst -

"Jannie wijst ons op de Herder"

Orde van dienst voor de dienst van woord en gebed ter nagedachtenis aan Jannie van den Hudding- Diepeveen
9 april 1939 – 29 april 2022 – op vrijdag 6 mei 2022 om 10.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren.

Uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onderaan de pagina in de bijlage.

Binnendragen – Psalm: 130 – ‘Ik blijf de Heer verwachten’
Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
In memoriam door Gerda en Joanne
Zingen – Psalm 139: 1
Gebed om de Heilige Geest
Lezen uit de Bijbel: Psalm 23 en Lukas 24:13-15
Zingen – ‘Blijf bij mij Heer’
Verkondiging: ‘Jannie wijst ons op de Herder’
Zingen- ‘De Heer is mijn Herder’ (Gez. 14, LvdK 1973)
Dankgebed en voorbede
Zingen- ‘Grote God wij loven u’
Uitdragen van Jannie van den Hudding – Diepeveen
Uitleidend orgelspel – ‘Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe’

Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
Woorden voorafgaande aan de graflegging
Graflegging
Geloofsbelijdenis:
Gezamenlijk gebed: ‘Onze Vader’
Heenzending en zegen
Afscheid en laatste groet

PredikantKerkelijk werker: J. (Cock) Kroon
Organist: Jaap van Dijk
Uitvaartleider: Jaap Goedegebuur namens Simone Beijer Uitvaartzorg


Deel deze pagina met anderen!