Afscheidsdienst mw. Riet van Alphen-Bokhorst

Aanvang: 13:15 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst -

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden in de bijlage onderaan.

 • De paaskaars brandt
 • Orgelspel
 • Muziek bij binnengeleide: J. S. Bach Air on the G string (BWV1068)
 • Woorden van welkom
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 4
 • Woorden van herinnering door Johan en Hans
 • Muziek: Zum Sanctus – Franz Schubert (from Deutsche Messe)
 • Gebed bij opening van de Bijbel
 • Lezen uit de Bijbel: Johannes 14:1-6
 • Verkondiging
 • Zingen: De Heer heeft mij gezien (Lied 487)
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen
 • Afscheid en laatste groet

Deel deze pagina met anderen!