Afscheidsdienst mw. Van Dijk – Lagerweij

Aanvang: 10:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Afscheidsdienst -

"Kom en zie!"

U kunt de dienst online meeluisteren via deze link

 • Pianospel bij binnenkomst
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen door en namens de klein- en
 • Achterkleinkinderen
 • Moment van stil gebed
 • Votum en bemoediging
 • Muziek: Abba, Vader
 • Woorden van herinnering
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Woorden uit de Bijbel: Johannes 1:35-42
 • Muziek: De kracht van Uw liefde
 • Overdenking: ‘Kom en zie!’
 • Muziek: Lichtstad met uw paarlen poorten
 • Dankgebed en voorbede
 • Muziek: Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Uitdragen van Fie van Dijk – Lagerweij
 • Uitleidende muziek: U zij de glorie

 Op de Algemene Begraafplaats te Lunteren

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezamenlijk gebed: Onze Vader
 • Heenzending en zegen

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​