Avonddienst 1 mei 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"God’s oudsten geven vrede"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: NLB 105:1 t/m 3 – Loof God de Heer, en laat ons blijde
 • Stil gebed, votum en Groet
 • Zingen: NLB 769:1,2 en 5 – Eens, als de bazuinen klinken
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Lucas 2:25-40 (Ineke van den Brink)
 • Zingen: NLB 913:1,2 en 4 – Wat de toekomst brengen moge
 • Verkondiging: God’s oudsten geven vrede
 • Zingen: NLB 1010:1 en 3 – Geef vrede, Heer, geef vrede
 • Belijdenis van het geloof – NLB 342:1 t/m 5 – In God de Vader op zijn troon
 • Stil gebed, dankgebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen: NLB 969:1 t/m 4 – In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!