Avonddienst 1 oktober 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Nico van den Houten

- Kerkdienst -

"En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natien omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn (NBG51.) nav Jesaja 25:7"
 • Welkom
 • Zingen psalm 136:1,2,8
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen HH 262:1,2,3,6 Gebed voor Israel
 • gebed
 • Schriftlezing Jesaja 25:1-9 NBV21
 • Zingen Gezang 762:1,3,6 NLB of gez LB1973 27:1,3,6 De Heer richt op zijn berg (zelfde woorden andere melodie)
 • Verkondiging nav Jesaja 25:7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natien omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn (NBG51.)
 • Zingen Gezang NLB 770:1,3,4 De Here de heerser der aarde
 • Zingen als Geloofsbelijdenis EL 275 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
 • Gebeden
 • Collectemoment
 • Slotlied Evangelische Liedbundel 413 Lichtstad met uw paarlen poorten?
 • zegen

Deel deze pagina met anderen!