Avonddienst 10 juli 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. A.M. van den Heuvel

- Gezamelijke dienst met Ger. Kerk in de Ger. Kerk -

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 121 : 1 en 2
 • Stil gebed,
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 121: 3 en 4
 • Gebed van toenadering en verlichting van de Geest
 • De Bijbel open: Handelingen 10: 9-36
 • Zingen:Psalm 139: 1, 2 en 3
 • Verkondiging.
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 687
 • Geloofsbelijdenis (gesproken)
 • Zingen:Lied834
 • Dankzegging en voorbeden.
 • Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk.
 • Slotlied:Lied 263
 • Zegen, waarna de gemeente een door u opgegeven lied of 3x Amen zingt.
 • Orgelspel

Deel deze pagina met anderen!