Avonddienst 11 december 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Wees als een dwaze moeder"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 92 : 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 92 : 3, 4, 5
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Lukas 1:39-56
 • Zingen: HH 145 : 1, 2, 3
 • Verkondiging: Wees als een dwaze moeder
 • Zingen: NLB 157a : 1, 3, 4
 • Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
 • Zingen: NLB 440 : 1
 • Avondgebed
 • Inzameling van de gaven (collecte)
 • Zingen: Psalm 124 :1, 3, 4
 • Heenzending en zegen, zingend beamen met NLB 433 : 5

Deel deze pagina met anderen!