Avonddienst 11 juni 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
da. A.M. Verbaan - van de Heuvel

- Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal -

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 107: 1 en 4 Gods goedheid houdt ons staande
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 568a ( 2 keer) Ubi caritas
 • Woord bij de tafel
 • Gebed
 • Zingen als Geloofsbelijdenis Hemelhoog 445 Ik bouw op U
 • Nodiging
 • Viering
 • Zingen: Psalm 67: 1 ( als er meer tafels zijn: 2 en 3 ook) God zij ons gunstig en genadig
 • Schriftlezing: Mattheüs 13: 33 – 1 Korinthe 5: 6-8
 • Zingen: Lied 675: 1 Geest van hierboven
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 675: 2 Wat kan ons schaden
 • Dank en Voorbeden, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 263 Wees Gij mijn toevlucht
 • Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!