Avonddienst 11 september 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal -

"Loof God!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: NLB 23b:1, 2 en 5 –  De Heer is mijn Herder
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: NLB 146a:1, 3 en 7 – Laat ons nu vrolijk zingen
 • Viering Heilig Avondmaal Gebed Nodiging Eten van brood en wijn
 • Lied HH 591:3 en 4  – Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam
 • Dankzegging
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 138
 • Zingen: HH 391 Breng ons samen
 • Verkondiging: Loof God!
 • Zingen: NLB 868:1, 3 en 5 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
 • Belijdenis van het geloof
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed
 • Zingen: NLB 138:1 en 3 – U loof ik, Heer, met hart en ziel
 • Zending en zegen

Belijdenis van het geloof

Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!