Avonddienst 12 maart 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cees Verduijn

- Vesper -

"Bron van Levend Water"

Intro (lied 653: 3 en 7 (NLB):  ‘Gij zijt het water ons ten leven’ )
Welkom, mededelingen en korte uitleg
Stilte
Aansteken van de adventskaars
Openingsgebed (vg):
Lofprijzing:   
Psalmengebed, afwisselend gemeente en lector:

 • gemeente: ps. 95:1 (berijmd)
 • lezing ps. 95: 3-5
 • gemeente: vers 3 ( berijmd)
 • lezen ps. 95: 7b-11
 • gemeente: lied 195 ‘klein Gloria’

Zingen: Lied 533 HemelhoogIn deze stilte’
Inleiding op de lezing: Bron van levend water
Lezing:

 • Exodus 17: 1-7
 • Johannes 4: 5-26

Stilte en inkeer
Luisterlied: Vreugde van mijn hart (Sela) https://www.sela.nl/liederen/145/vreugde-van-mijn-hart.html
Geloofsbelijdenis (staande, zingen) Lied 342 NLB ‘In God de Vader op zijn troon’
Zingen: lofzang van Maria, 157c NLB (gemeente zingt refrein)
Gebeden: Dankgebed, voorbede, stil gebed en avondgebed
Avondlied: 426 NLB: God zal je hoeden…
Zegenbede:   
Vg.: De Heer schenke ons zijn zegen
Hij beware ons voor onheil
En geleide ons tot eeuwig leven
Allen: Amen
(Gemeente gaat zitten)
Orgel & dwarsfluit:  ‘Abide with me’

In stilte verlaten we de kerkzaal.
Gezamenlijke collecte bij de uitgang

Fresco nieuwe catacombe aan de Via Latina in Rome, rond 350 na Chr.

Vesperdienst  12 maart 2023, Bron van Levend Water

 • Voorganger: Kees Verduijn
 • Lector: Ineke van den Brink
 • Orgel/ piano: Ina Tamerus
 • Dwarsfluit: Geeske Telgen

Deel deze pagina met anderen!