Avonddienst 13 augustus 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. L.J. van Lingen

- Gezamenlijke dienst met de GK in de MK -

"Wanneer? Oefening in hunkering, frustratie en wanhoop, overleven door afwachten"

● Welkom en mededelingen
● Lied: Psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
● Stilte, bemoediging en groet
● Psalm 122: 2 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
● Gebed
● Lezing: Psalm 42 (NBV)
● Lied: Psalm 42: 1, 2, 3 Evenals een moede hinde
● Lezing: Romeinen 8: 22-28 (NBV)
● Preek: Wanneer? Oefening in hunkering, frustratie en wanhoop, overleven door afwachten
● Lied: NLB 942 Ik sta voor U in leegte en gemis
● Geloofsbelijdenis
● Lied: NLB 304 Zing van de Vader die in den beginne
● Gebeden en Collecten
● Lied: Psalm 43: 3, 4, 5 O God, kom mijn geding beslechten
● Zegen
● Gezongen Amen


Deel deze pagina met anderen!