Avonddienst 13 februari 2020

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering en dankzegging Heilig Avondmaal en bevestiging Ambtsdragers -

"Jezus 'voorbeeld"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied : Hemelhoog 230 – Kom heilige Geest
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied : NLB 98:1 en 4 – Zing een nieuw lied voor God de Here
 • Gebed van toenadering
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Lied HH 590 – Heer, God, U loven wij
 • Dankzegging
 • Bevestiging ambtsdrager
 • Presentatie ambtsdrager
 • De voorzitter van ouderlingen (Bert Hazeleger):
 • Opdracht (Jacques)
 • Gelofte en verbintenis ambtsdrager
 • Handoplegging
 • Bevestiging kerkrentmeester
 • Gebed (Bert)
 • Aanvaarding en verwelkoming (Jacques)
 • Allen staan

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderling en kerkrentmeester.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun taken?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

 • Zegenlied
 • Gebed
 • Bijbellezing : Filippenzen 1:27-2:11
 • Verkondiging – Jezus’ voorbeeld
 • Lied : NLB 512: 1, 3 en 4 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Lied : de Heer 563:1 en 3 – Volg steeds uw Heiland in het licht
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!