Avonddienst 14 november 2021

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal -

"De Heer heb ik lief"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: HH 171:1 en 3 – Geprezen zij de Heer
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Groet
 • Zingen: Psalm 116: 1 en 5 – God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 • Viering Heilig Avondmaal
  Gebed
  Nodiging
  Eten van brood en wijn
  Lied HH 590 – Heer, God, U loven wij
  Dankzegging
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 116
 • Zingen: NLB 313: 1 en 2 – een rijke schat van wijsheid
 • Verkondiging: De HEER heb ik lief
 • Zingen: NLB 868:1 en 2 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
 • Belijdenis van het geloof
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Zingen: Psalm 116:3, 6 en 8
 • Zending en zegen

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Betlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!