Avonddienst 15 januari 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. S. Pauw

- Kerkdienst -

"In de bres springen"
 • Introitus Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 62 vers 1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Gebed
 • Schriftlezing Genesis 18: 16-33 en Lukas 11: 1-13
 • Zingen Hemelhoog 491 Spreek o Heer
 • Preek (Thema: In de bres springen)
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen Psalm 116 vers 1, 4 en 6 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Hemelhoog 589 Halleluja, eeuwig dank en ere
 • Dienst van de voorbeden
 • Collectelied (Ik bid voor jou) https://www.youtube.com/watch?v=eC-2DMgAM5Q&t=84s
 • Zingen LVK gezang 425 Vervuld van uw zegen
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!