Avonddienst 15 mei 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Kees Verduijn

- Vesper -

"Love each other as I have loved you"

De uitgewerkte orde van dienst kunt u onderaan de pagina vinden in de bijlage.

 •  
 • We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 • Inleiding op de dienst
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 655: (1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen)
 • Psalmengebed: psalm 98: gemeente zingt vers 1, lezen onberijmd: 98:3-6; gemeente zingt vers 4
 • Lezing: Johannes 13: 31-35 (Herziene Statenvertaling)
 • Overweging bij de lezing
 • Lezing: Johannes 13: 31-35 (Herziene Staten Vertaling)
 • Inkeer en verstilling
 • Lied 1005, Nederlandse versie
 • Zingen: lied 159b
 • Gebeden: Dankgebed
 • Voorbeden
 • Stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: lied 422
 • Zegenbede
 • Allen: Amen
 • Instemming: lied 425
 • Uitleidende orgel muziek
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

Deel deze pagina met anderen!