Avonddienst 16 juli 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. R. Fluit

- Gezamenlijke dienst in de MK -

"Een hoopvolle toekomst"
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvang
 • Zingen: Psalm 65: 1 en 2 “De stilte zingt U toe o Here”
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 65: 5 “Gij komt het dorre land doorschrijden”
 • Gebed
 • Zingen: HH 728 “Jezus leeft in eeuwigheid.”
 • Woord
 • Gebed opening van Gods Woord
 • 1e Schriftlezing: Jeremia 29: 1 en 4 – 14 (NBV21)
 • Zingen: Lied 887 ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God
 • 2e Schriftlezing: Mattheüs 10: 34 – 42 (NBV21)
 • Zingen: HH 373 “Grote God, zie ons verlegen”
 • Verkondiging: Thema  “Een hoopvolle toekomst”
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 939 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”
 • Afsluiting
 • Zingend ons geloof belijden HH 523 “Ik geloof in God de Vader”
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied HH 338 “Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
 • Zegen, na de woorden…en jullie Zijn Shalom Zijn vrede geven – Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!