Avonddienst 17 januari 2021

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. J. Kroon

- Kerkdienst -

"Schenk mij wijsheid"
 • Welkom en mededelingen – Zingen: NLB 826: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet – Zingen: NLB 826: 2 en 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 •  Schriftlezing: 1 Koningen 3:1-15
 • 1 Korinthe 1:26-31
 • Zingen:  Psalm 119 : 28 en 37
 • Verkondiging: Schenk mij wijsheid
 • Zingen:    NLB 313 : 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 149: 1 en 5
 • Dankgebed en voorbede – Inzameling van de gaven
 • Zingen:  HH 321: 1, 2 en 5
 • Heenzending en zegen

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​