Avonddienst 17 juli 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
L.J. van Lingen

- Gezamelijke dienst met de GK in de MK -

Welkom & Mededelingen
Intochtslied: Psalm 36: 1, 2 De zonde die de zondaars vloeit
Stilte, bemoediging en groet
Lied: Psalm 36: 3 De zonde die de zondaars vloeit
Gebed
Schriftlezing: 1 Samuël 30: 21-26 & Mattheüs 25:37-40
Lied: Psalm 72: 1, 4, 6 Geef Heer, de koning uwe rechten
Verkondiging
Muzikaal intermezzo (live of via beamer): I heard the voice of jesus say
Geloofsbelijdenis
Lied: Hemelhoog 298 Genade zo oneindig groot
Avondgebed
Slotlied: NLB 868: 1, 2 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Zegen


Deel deze pagina met anderen!