Avonddienst 18 december 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 62 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 439 : 1, 2
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • 1e Schriftlezing: Psalm 130
 • Zingen: Psalm 143 : 1, 9
 • 2e Schriftlezing: Jesaja 62 : 6 -12
 • Zingen: NLB 444 : 1, 2
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: NLB 444 : 3, 4, 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB 441 : 10
 • Avondgebed
 • Zingen: Psalm 130 : 3, 4
 • Aandacht voor de collecte (wordt bij de uitgang gehouden en/of online)
 • Heenzending en zegen, besloten met een gezongen ‘amen’

Deel deze pagina met anderen!