Avonddienst 19 maart 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. D. ten Voorde

- Kerkdienst -

"De Psalmen bidden zoals Jezus"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 68:7
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 294
 • Gebed
 • Bijbellezingen: Psalm 22: 1-3, 15-19 en Mattheüs 27: 33-46 (NBV)
 • Zingen: Psalm 22: 1 en 7
 • Verkondiging – De Psalmen bidden zoals Jezus
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel – Suggestie: Hemelhoog 445 ‘Ik bouw op U’
 • We zingen: Hemelhoog 581
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Hemelhoog 557
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 705: 1 en 2 (Nieuwe Liedboek)
 • Zegen
 • Gezongen ‘Amen’ (3x)

Deel deze pagina met anderen!